WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

(кредит рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання")

Рис.2.3.. Відстрочені зобов'язання

Якщо в звітному періоді податок з фактично отриманого прибутку (дебет рахунку 98 "Податок на прибуток") менший від суми податку, вирахуваного за податковою декларацією (кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами"), то різниця нараховується як відстрочені активи (дебет рахунку 17 "Відстрочені податкові активи"). Якщо отримано прибутку більше (дебет рахунку 98) від суми податку, вирахуваного за податковою накладною (кредит рахунку 64), то різниця відкладається у вигляді зобов'язань на майбутнє (кредит рахунку 54 "Відстрочені податкові зобов'язання").

Кінцевим результатом обліку податку на прибуток має бути відображення витрат за ним в сумі, що дорівнює поточному податку, скоригованому на суму відстроченого податку. Формулу обліково-податкового рівняння можна подати у вигляді:

Витрати з податку

на прибуток поточний податок відстрочений податок

=

+

А якщо виключити з витрат з податку на прибуток підсумкову суму відстрочених податкових зобов'язань, то отримаємо суму поточного податку, тобто ту, яку необхідно сплатити до бюджету. Це можна відобразити у вигляді:

Витрати з податку постійна

на прибуток (обліковий прибуток ставка податку) різниця

=

Х

+

Головною метою діяльності товариства "Прогрес", як і інших підприємств, є отримання прибутків. Кошти, одержані господарством у вигляді прибутку, потрібні товариству для вкладення їх у нове виробництво. Тобто на розширення відтворення. При цьому згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", кожне підприємство, яке отримало хоч який би дохід, повинно його задекларувати і сплатити, згідно нормативної бази, певний відсоток у бюджет у вигляді податку.

СТзОВ "Прогрес" після кожного звітного періоду подає декларацію про отримані за цей період прибутки.

За даними рядків 1-8 декларації про прибуток підприємства визначають у рядку 9 сукупний валовий дохід. З метою оподаткуванні його зменшують на суму, вказану у рядку 10, яка визначені у додатку Є до неї як доходи, що своїм змістом підлягають виключенню з валових доходів. Скоригований валових дохід записують у рядку 11 декларації про прибуток підприємства. Саме від цієї суми віднімають загальну суму валових витрат, амортизаційних відрахувань основних засобів при визначенні оподатковуваного прибутку, який вказують у рядку 36.1 додатку О до загальної декларації. Хоч у цьому додатку за рядком 36.1. вказано, що загальна сума прибутку – це сума рядків 36 і 37 декларації про прибуток підприємства, однак так його визначати досить складно. Простіше загальну суму оподатковуваного прибутку можна визначити за формулою ОП=СВД-/ЗВВ-В/ - /АВ-А/, де ОП – загальна сума оподатковуваного прибутку; СВД – скоригований валовий дохід /р.11 декларації/; ЗВВ – загальна сума валових витрат /р.32 декларації/; В – витрати. Що підлягають виключенню з валових витрат при оподаткуванні /р.33 декларації/; АВ – амортизаційні відрахування /р.34 декларації/; А – сума амортизації, яка підлягає виключенню при оподаткуванні /р.35 декларації про прибуток підприємства/.

Визначену загальну суму оподатковуваного прибутку записують у рядок 36.1 додатку О "прибуток, що оподатковується за різними ставками, або не підлягає оподаткуванню" до декларації про прибуток підприємства, де наводиться розшифровка видів цього прибутку, яка є основою для заповнення рядків 36, 37 декларації про прибуток підприємства та рядка 41.3 додатку П до неї.

Після заповнення рядків 36 та 37 декларації про прибуток підприємства в ній за рядком 38 вказують (при їх наявності) збитки, отримані за результатами попереднього податкового періоду, які не були відшкодовані валовими доходами, перенесені на наступні податкові періоди. Тому у рядку 39 декларації оподатковуваний прибуток після перенесення збитків визначається як алгебраїчна сума рядків 36 і 38.

Рядки 41 "Податкове зобов'язання" та 42 "Нарахований податок зменшується" декларації заповнюються на підставі додатку П "Податкове зобов'язання платника податку та зменшення податкового зобов'язання" до неї. Виходячи з даних додатку О "Прибуток, що оподатковується за різними ставками, або не підлягає оподаткуванню" у додатку П визначають суму податку на прибуток, який переносять у рядок 41 декларації. Відповідно у рядку 42 декларації записують дані рядка 42 додатку П. Різницю рядків 41 і 42 при позитивному значенні результату записують у рядку 43 декларації.

Декларація про прибутки підприємства подається у встановлений законодавством терміни із заповненням усіх рядків.

2.3. Облікове забезпечення інших форм податкової звітності

Податкове планування все більше входить до повсякденної практики не тільки на підприємствах, а і у фізичних осіб. Які отримували доходи не тільки за основним місцем роботи. Між тим, за умови трансформаційної, перехідної економіки досвід податкового планування відсутній. Ще і досі багато хто з фахівців в Україні розуміє податковий менеджмент як систему перевірки на підприємствах, тому багато юридичних осіб, не кажучи про фізичних, несуть на собі надмірний податковий тягар, не користуючись перевагами, які дає їм у руки податкове законодавство, що більш-менш наближене до світових стандартів. Саме тому, на нашу думку, буде корисним світовий досвід як для податківців, так і для фахівців з податкового планування , особливо, якщо мова йде про оподаткування громадян, оскільки саме прибутковий податок з громадян у розвинутих країнах має найбільшу питому вагу при наповненні бюджету[72.53].

Багато фізичних осіб стикаються з явищем подвійного оподаткування і паралельного оподаткування доходів.

Паралельне оподаткування в Україні виникає у більшості випадків тоді, коли фізична особа отримує доходи з різних джерел. Цікаво, що у вітчизняному законодавстві дуже демократично зрівняні за ставкою оподаткування всі джерела доходу, що не належать до основного місця роботи. У світовій практиці в більшості країн доходи, отримані від кількості на фінансовому ринку, оподатковуються за меншими ставками, аніж доходи від основного місця роботи. Втім в нас нехтується світова практика і податки стягуються за єдиними ставками, як правило, у джерела отримання.

Багато громадян зіштовхуються із веденням двох або більше податкових корзин, коли податки за основним місцем роботи стягуються за прийнятою шкалою, а податки за неосновним місцем – у розмірі 20% від доходу.

В тім багато хто з платників не розраховує свій середньомісячний дохід і не рідко не подає декларацію, а податківці йому не нагадують про те, що платник має право на повернення певної суми. З іншого боку, як правило, декларації не заповнюються особами, які приховують свої доходи від державних органів, що призначають певну матеріальну допомогу, наприклад субсидії на оплату за житло.

Фахівці американської асоціації платників податків рекомендують до початку фінансового року переглянути свої доходи та видатки, розглянути можливість перекладення доходів на інші джерела. Ще вони рекомендують, перш ніж підробляти поза основною роботою, слід підрахувати чи це вигідно (з врахуванням 20% податку).

В основу діючого механізму прибуткового податку покладено такі принципи як дискретність оподаткування. Його прогресивний характер та значне пільгове спрямування. Йому властиві низка інших принципів з дванадцяти визначених для системи оподаткування.

Платниками податку є громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства як ті, що постійно проживають в країні.

Об'єктом оподаткування є:

- сукупний оподатковуваний доход протягом календарного року, одержаний з різних джерел в Україні та за її межами, - для платників, що мають постійне місце проживання;

- доход, одержаний з джерел в Україні – для платників, що не мають постійного місця проживання.

При визначенні сукупного оподатковуваного доходу враховуються доходи, одержані в грошовій та натуральній формах за вільними цінами (крім доходів працівників підприємства сезонного виробництва, які обчислюються за фактичною собівартістю) [72.53].

Загальний порядок визначення прибуткового податку з громадян має такий вигляд:

ПП = (СОД – СЗ) х СтПП,

де: ПП – прибутковий податок;

СОД – сукупний оподатковуваний доход без урахування сум, що не включаються до нього;

СЗ – суми зменшення;

СтПП – ставки прибуткового податку.

До сукупного оподатковуваного доходу не долучаються: соціальні виплати, державні пенсії, компенсаційні виплати, суми з відчуження майна, виграші за державними цінними паперами, суми матеріальних допомог та благодійна діяльність (з урахуванням обмежень), суми збережень на депозитних рахунках банків України та інші виплати.


 
 

Цікаве

Загрузка...