WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

Податковий облiк i звiтнiсть - Дипломна робота

При перевищенні сплаченої суми податку на прибуток, над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторська заборгованість (п.5 ПБО-17). При цьому дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток згортаються, якщо погашення зобов'язань відбувається заліком цієї дебіторської заборгованості (п.16 ПБО-17). Наприклад, за підсумками І кварталу 2001р. податковий прибуток СТзОВ "Прогрес" дорівнює 300тис. грн., тобто поточний податок на прибуток нараховано в сумі 90 тис. грн. (300 тис. грн. х 30%). У встановлений Законом про прибуток термін сплачено 92 тис. грн. в рахунок погашення заборгованості, тобто за розрахунками з бюджетом з податку на прибуток утворилася дебіторська заборгованість в сумі 2 тис. грн. (92 тис. грн. – 90 тис. грн.).

За підсумками півріччя 2001р. поточний податок на прибуток, розрахований наростаючим підсумком з початку року, становив 91,2 тис. грн. (податковий прибуток ІІ кварталу 2001р. дорівнює 4 тис. грн.). отже, за підсумками півріччя додатково нараховується податок в сумі 1,2 тис. грн. (91,2 тис. грн. – 90 тис. грн.). Оскільки підприємство має дебіторську заборгованість з податку на прибуток, він не сплачується, а на суму нарахованого поточного податку її залишок згортається. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання у проміжній звітності СТзОВ "Прогрес" не наводять. Порядок відображення в обліку операцій розрахунків з бюджетом з податку на прибуток подано в таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Порядок розрахунків з бюджетом СТзОВ "Прогрес" з податку на прибуток за 2001р.

Зміст запису

Бухгалтерський облік

Дебет

Кредит

Сума,

тис. грн.

А

Б

В

Г

1

Нараховано податок на прибуток за підсумками І кварталу

981

641

90

2

Сплачено податок на прибуток

641

311

90

3

Враховано переплату податку на прибуток за підсумками І кварталу

377

311

2

4

Нараховано податок на прибуток за підсумками півріччя

981

641

1,2

5

Списано дебіторську заборгованість в рахунок погашення зобов'язань з податку на прибуток

641

377

1,2

Там де виникають тимчасові різниці, всі податкові проведення, пов'язані з нарахуванням податку на прибуток, зводяться до двох видів (типів):

І. У тих випадках, коли результатом порівняння балансової оцінки і податкової бази того чи іншого активу є додатне число, 30-відсоткова частка цього числа визнається відкладеним податковим зобов'язанням. Нарахована сума податку на прибуток проводиться по рахунках бухгалтерського обліку таким чином:

Д-т К-т

98 641 – поточний податок на прибуток

30-відсоткова частка 98 54 – 30-відсоткова частка від суми,

облікового прибутку виявленої в результаті порівняння

балансової оцінки з його

податковою базою (відкладені

зобов'язання)

Таким чином, на рахунку 54 накопичуються відкладені податкові зобов'язання, які з часом, у наступні періоди, погашаються нарахуванням нових поточних податків на прибуток. Це погашення відображається так:

Д-т К-т

54 64 – на суму зменшення відкладених податкових зобов'язань.

ІІ. У тих випадках, коли результатом порівняння балансової і податкової бази того чи іншого зобов'язання є додатне число, 30-відсоткова частка цього числа визнається відкладеним податковим активом. Нарахована сума податку на прибуток проводиться по рахунках бухгалтерського обліку таким чином:

30-відсоткова частка Д-т К-т

прибутку 98 641 - поточний

податок на

30-відсоткова частка суми, 17 641 прибуток

виявленої в результаті

порівняння балансової

оцінки зобов'язання з його

податковою базою.

Таким чином, на рахунку 17 накопичуються відкладені податкові активи. Які з часом, у наступні періоди погашаються шляхом зменшення зобов'язань з податку на прибуток. Це погашення відображається так:

Д-т К-т

641 17 - на суму зменшення відкладених податкових активів.

Отже, можна виявити умовну закономірність, за якою відбувається формування відкладених податкових активів (ВПА) і відкладених податкових зобов'язань (ВПЗ):

- остаточним наслідком виявлення додатної різниці між балансовою оцінкою активу (або контрпасиву) і його податковою базою є виникнення на балансі відкладених податкових зобов'язань;

- остаточним наслідком виявлення додаткової різниці між балансовою оцінкою зобов'язання (або контрактиву) і його податковою базою є виникнення на балансі відкладених податкових активів.

Інакше кажучи, сума тимчасових різниць, визначених за статтями зобов'язань і контракти вів, є не чим іншим, як сума, на яку валовий дохід за:

Результатами податкового обліку тимчасово перевищує дохід, визначений за результатами бухгалтерського обліку. Сума тимчасових різниць, визначених за статтями активів (і контрпасивів, якщо такі є), - це не що інше, як сума, на яку валові витрати за результатами податкового обліку тимчасово перевищують витрати, визнані в бухгалтерському обліку звітного періоду.

Якщо балансова вартість товарів і виробничих запасів на кінець звітного кварталу перевищує їх балансову вартість на початок того ж звітного кварталу, різниця вираховується з суми валових витрат господарства у такому звітному кварталі. Отже, невикористані матеріальні цінності по показуватимуть у валових витратах. Але інша справа, якщо до кінця звітного періоду попередньо сплачені цінності не встигли надійти від постачальника, то вони залишаються у складі валових витрат.

Таким чином, в кінці звітного періоду в податковому обліку до складу валових витрат включатимуть не тільки фактично витрачені матеріали, а й попередню оплату постачальникам. В бухгалтерському обліку попередня оплата до складу валових витрат не відноситься. Але ж попередньо оплачені цінності надійдуть пізніше, то різниця між "податковими" і "бухгалтерськими" витратами є тимчасовою.

Аналогічне становище й щодо продажу. Перша подія – передача товарів (готової продукції) покупцю, друга – подія – отримання оплати від покупців. В бухгалтерському обліку до доходів включатиметься перша подія, а в податковому – перша або друга, тобто та, яка відбулася раніше. Отже, бухгалтерський облік доходів відрізняється від податкового на суму одержаної попередньої оплати. Але оплачений товар потім надійде, то різниця між податковим і бухгалтерським обліком доходів є тимчасовою.

Названі тимчасові розбіжності у витратах і доходах між бухгалтерським і податковим обліком практично матимуть місце постійно. З метою регулювання величини реального капіталу підприємства передбачено використовувати рахунки 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання". При перевищенні суми податку на прибуток, обчисленої за податковою декларацією, над сумою цього податку, обчисленою з фактично отриманого прибутку, виникають відстрочені податкові активи, а в протилежному випадку – відстрочені податкові зобов'язання.

Наочна схема відображення додатку на прибуток, визначений за декларацією (кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами") і податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку (дебет рахунку 98 "Податок на прибуток") зображено на рис. 2.2 і 2.3.

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА ДЕКЛАРАЦІЄЮ

(кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками й платежами")

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

(дебет рахунку 98 "Податок на прибуток")

ВІДКЛАДЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ

(дебет рахунку 17 "Відстрочені податкові активи")

Рис.2.2. Відстрочені активи

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ЗА ДАНИМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

(дебет рахунку 98 "Податок на прибуток")

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК, ВИЗНАЧЕНИЙ ЗА ДЕКЛАРАЦІЄЮ

(кредит рахунку 64 "Розрахунки за податками")


 
 

Цікаве

Загрузка...