WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Наявність зазначених причин призвела до дивовижної ситуації: у 2001 році загальне податкове навантаження економіки України та її суб'єктів господарювання, розраховане податковими і митними органами на базі законодавчих актів та відомчих підзаконних актів, становив 65% до ВВП, а рівень тонізації економіки України становив 60%. Протягом року за рахунок недоплати та пільг бюджет недоодержав 28% від ВВП. Фактичні надходження до бюджету та бюджетних соціальних фондів склала 37% від ВВП, з яких 4,5% - переплачені кошти. Тобто, податковий тягарі, покладений державою на платників податків, щоб зібрати бюджетні надходження у розмірі 37% від ВВП, з яках - 4,5%. їй не належали, становив 65%.[12, c.15]

1997 1998 1999 2000

Рис.2.1. Динаміка податкового навантаження економіки України, %. [40,c.19]

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1 999 2000

Рис. 2.2.Податкове навантаження у розрізі суб'єктів господарювання України % [16, c.9]

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Рис. 2.3. Діаграма рівня тiнізації економіки України %[36, c.19]

Можна вирізнити два етапи розбудови податкової системи. Революційний етап передбачає: а) скасування податків, які не мають джерел для їх сплати - збір до державного інноваційного фонду, збір на будівництво та утримання автомобільних доріг, комунальний податок, оподаткування амортизації, галузеві податки; б) скасування картотеки № 2, стягнень податкової заборгованості, проведення суцільної реструктуризації податкової недоїмки та законодавче врегулювання безнадійних боргів; в) запровадження справедливої апеляційної процедури врегулювання суперочок між платниками податків та державними податковими органами; г) скасування усіх податкових пільг, а також тих, що перешкоджають розвитку справедливо? конкуренції; д) заборону стягнення з платників будь-яких квазіподаткових вилучень і запровадження адміністративної та кримінальної відповідальності за їх введення на рівні існуючої відповідальності за порушення прав приватної власності.

Еволюційний етап передбачає:

а) подальше вдосконалення групи діючих загальнодержавних податків для усунення економічних суперечностей, які призводять до надмірного оподаткування, а також до "прогалин" у системі оподаткування;

б) запровадження простої й зрозумілої системи місцевих податків та зборів;

в) спрощення системи звітності та бухгалтерського обліку, їх гармонізація .з правилами податкового обліку;

г) упорядкування правил і процедур проведення податкових перевірок, скасування кримінальної відповідальності за порушення податкового законодавства, що мають незначний вплив на інтереси суспільства і повинні компенсуватися шляхом сплати адміністративних штрафів; д) надання податковій міліції виключного права займатися оперативно-розшуковою діяльністю, пов'язаною з порушеннями податкового законодавства.[35, c.4]

На сьогоднішній час в Україні, починаючи з 2000р чітко спостерігається розвиток революційно – еволюційного етапу податкової політики котрий потребує детального аналізу щодо проведення та здійснення комплексу заходів у сфері податкової політики зокрема.

Одним з головних пріоритетів уряду в 2000 році, сформульованих у програмі. "Реформи заради добробуту", була фіскальна політика, у тому числі модернізація податкової системи. Основними недоліками, притаманними нинішній податковій системі України, є: великий податковий тягар, численні "лазівки" і податкові пільги, складність і непрозорість податкового регулювання, високі адміністративні витрати при зборі податків.

Досягнення у сфері фіскальної політики в 2000 році багато в чому визначали прогрес у виконанні всієї програми реформ. Для досягнення цілей програми уряд із самого початку був зобов'язаний посилити бюджетну дисципліну і поліпшити її ефективність. Зокрема, особлива увага приділялася питанням скорочення зовнішнього боргу у зв'язку з його реструктуризацією, жорсткішого контролю бюджетних витрат, заборони взаємозаліків, ліквідації податкових пільг для окремих підприємств, а також спробам поліпшення системи адміністрування та збору податків. Відносно жорстка фіскальна політика сприяла таким досягненням:

- утвердженню нульового дефіциту на 2000 рік (вперше за період незалежності);

- виконанню консолідованого бюджету з профіцитом у Розмірі 1,164 млн. гривень (перший рік, коли Україна мала бюджетний профіцит);

- прийняттю збалансованого бюджету на 2001 рік вже в грудні 2000 року;

- зменшенню державного боргу на $ 1,190 млн. (профіцит бюджету був витрачений переважно на погашення зовнішнього боргу);

- подальшому зниженню частки бартерних операцій до 17,7% від загального обсягу розрахунків у промисловості (у 1999 році частка бартерних операцій у всіх галузях промисловості становила 42,5%, а в 2000 – 37,5%)

- реалізації соціальних витрат у розмірі 973% від запланованих сум;

- ліквідації заборгованості з виплати пенсій;

- збільшенню пенсій для більшості пенсіонерів на 11-12% у грудні 2000 року;

- зменшенню заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетної сфери на 52% (уряд планував остаточно погасити заборгованість перед працівниками бюджетної сфери до кінця 1 кварталу 2001 року і взяти під контроль погашення всієї заборгованості із заробітної плати);

- переважно успішному здійсненню програми приватизації на 2000 рік (хоча фактичні доходи від приватизації становили 80,6% від затвердженого плану);

- поліпшенню платіжної дисципліни в енергетичному секторі.

На досягнення цих результатів вплинуло, головним чином, виконання бюджету з профіцитом. Найбільшими джерелами доходів бюджету були:

- податок на додаткову вартість (однак на 6% менше, ніж планувалося);

- податок на прибуток (перевищення запланованого рівня на 9%);

- податок на доходи громадян (перевищення на 29%)

- власні доходи організацій, які фінансувалися з бюджету (перевищення на 175%);

- доходи від приватизації державних підприємств (на 13% менше, ніж планувалося);

- акцизний збір (перевищення на 8%);

- відрахування в Інноваційний фонд (перевищення на 41%);

- відрахування на соціальне страхування (перевищення на 12%)

- Імпортні мита (на 15% менше, ніж планувалося);

- податок на землю (перевищення на 14%)

- відрахування на пенсійне забезпечення (перевищення на 36%).[43, c.39]

Доходи консолідованого бюджету на 14,5% перевищили річний план 2000 року (порівняно із 4% недовиконання у 1999 році). Успішне виконання дохідної частини бюджету в 2000 році можна пояснити такими макроекономічними факторами:

- По-перше, вперше за роки незалежності Україна досягла реального економічного зростання, що спостерігалися протягом цілого року. Воно досягло 5,8%, і це (разом з політичною стабільністю) позитивно вплинуло на виконання доходів бюджету, які планувалися на основі припущення про зростання ВВП на 2% (що виявилося в три рази меншим від фактичного показника).

- По-друге, інфляція становила 25,8%. Вже в період із січня по липень інфляція (18,7%) досягла рівня, закладеного в бюджеті на весь рік. Такі інфляційні тенденції позитивно вплинули на збір податків, хоча це явище не можна розглядати як позитивне з погляду макроекономічної стабільності і створення довгострокових умов для стабільного економічного росту

- По-третє, слід зазначити поліпшення якості бюджетних доходів, а саме - скорочення частки негрошових надходжень [44, c.4].

Однак серед факторів, що поліпшили наповнюваність бюджету, відсутні як радикальні зміни податкової системи, так і серйозні зміни у ставленні платників податків до сплати податків. Українська податкова система дотепер відзначається великою кількістю податкових пільг і звільнень від оподатковування, наданих визначеним секторам (наприклад, металургії). Численні рішення уряду в цій сфері можна пояснити надмірно високим загальним податковим тягарем і спробами полегшити життя окремим суб'єктам економічної діяльності без внесення змін в основи податкової системи. В результаті цього економіка зіштовхується з відносно низьким рівнем оплати податків і значним адміністративним тиском. Однак слід зазначити, є принаймні два позитивних моменти в податковій політиці, що сприяли поліпшенню наповнюваності бюджету:

• Створення більш сприятливих умов для малого й середнього бізнесу. У 2001 році право перейти на уніфіковану і спрощену систему оподатковування було надано 62,2 тис. юридичних осіб і 182,6 тис. фізичних осіб (у 1999 році 28,6 до. і 66,2 тис. відповідно). Частка податкових надходжень спрощеного податку в загальних надходженнях збільшився в 2001 році більш ніж у п'ять разів і зменшення недоїмки у податкових платежах на 14,2%. На 1 січня 2001 року заборгованість з податків становила 10,1 млрд. гривень. у Уряд, усвідомлюючи основні недоліки податкової системи (високий податковий тиск, численні лазівки і пільги, непрозорість, великі адміністративні витрати), розпочав ряд спроб для її комплексного реформування. Робота з податкового реформування, що передбачало стимулювання економічного зростання та структурну перебудову, була ключовим моментом у створенні проекту нового Податкового кодексу.


 
 

Цікаве

Загрузка...