WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Незалежно від того, наскільки добре розроблені закони щодо податкової системи, остання не буде працювати, якщо її адміністрування не буде чесним та справедливим. У цьому відношенні Державна податкова адміністрація України досягла значного успіху за останні роки, але залишились ще недоліки, і є над чим працювати. ДПА України має бути абсолютно об'єктивною у справі інтерпретації та дотримання податкового законодавства. Об'єктивного тлумачення закону, а не такого, що забезпечує максимальну суму нарахованого податку,- ось чого слід прагнути перш за все.

Платники податків, які мають однакові можливості, мають оподатковуватися однаково. Уставленні ДПА України до окремих платників податків не повинно бути ніякої дискримінації. Слід продовжувати поліпшення системи освіти платників податків та зробити процедури оподаткування зручнішими для них. Чим більше платник знає про податки, які він має сплачувати, тим ймовірніше, що він сплатить вповні та вчасно всю суму податку. Чим прозорішою буде система адміністрування податкового законодавства, тим більшою повагою вона користуватиметься.

Як вже згадувалося, позитивна податкова система - нейтральна, яка не впливає на економічні, інвестиційні та комерційні рішення платників податків. Теж саме слід сказати про дії податкової адміністрації у відношенні до чесного платника податку. Втручання у справи платника податку з боку податкової адміністрації має бути мінімальним. Податківці повинні ставитися до платників з повагою і розраховувати на коректне ставлення з їх боку до себе.

До основних критеріїв, за якими здійснюється оцінка податкової системи, відносяться критерії:

1. Критерій фіскальної достатності, котрий відображає та представляє інтереси держави в тій чи іншій податковій системі;

2. Критерій економічної ефективності, котрий відображає інтереси платника податку;

3. Критерій соціальної справедливості;

4. Критерій стабільності;

5. Критерій гнучності.

У світі, на жаль, не існує жодної податкової системи, яка б відповідала всім наведеним виїде вимогам побудови оптимальної податкової системи. Багато з існуючих податкових систем наближається до цього, і чим повніше виконуються ці вимоги, тим кращою стає така податкова система за класифікаційною ознакою, котра показана на рисунку.

Рис. 1.3. Класифікаційна ознака податків.[50,с.6]

Основною причиною, за якою наведені вище вимоги ніде повністю не виконуються, є та обставина, що податкове законодавство, як і будь-яке інше, - продукт політичного процесу, а політика, окрім іншого – це мистецтво компромісу та маркетингу. Навіть якщо певна норма далека від Ідеальної, але на неї є "покупці", то так чи інакше, вона знайде свій шлях до податкової системи. І хоча деякі члени, скажімо, Спілки: підприємців, погодилися би з тим, що бажано мати податкову систему, яка ставить всі верстви суспільства в однакові умови, проте ніхто з них не заперечував би проти пільг для себе. Без сумніву, в окремих випадках надання "адресних" пільг може бути одночасно і доречним політичним рішенням. Однак у такому разі слід дати відповідь на запитання: чи вигода від запровадження такої пільги вища за важливість дотримання принципу, згідно з яким у податковій системі не повинно бути місця ніяким спеціальним пільгам?

У чому ж тоді полягає важливість визначення принципів оптимальної податкової системи? А в тому, що визначення цих принципів дозволяє "перевірити" будь-яку запропоновану податкову систему або законопроект та визначити їх доцільність. Все це вимагатиме надання серйозніших аргументів, щоб показати, що застосування запропонованих відхилень від загальних принципів оподаткування принесе більше вигоди державі, ніж дотримання фундаментальних принципів оподаткування.

Якщо перевірити кожний з чотирьох проектів Податкового кодексу, які знаходяться на розгляді у Верховній Раді, на відповідність визначеним принципам побудови ефективної податкової системи, то стає зрозумілим, що найближчим до цих принципів є саме законопроект уряду. Після уважного доопрацювання цей проект можна ще вдосконалити. Ідеальним його зробити, мабуть, неможливо, адже ідеальних податкових систем взагалі не існує. Однак даний проект може стати найоптимальнішим Податковим кодексом для України на сьогодні.

Чому податкову систему, яка найбільше відповідає вимогам оптимальної податкової системи, можна назвати "найкращою"? Тому що вона забезпечуватиме розумний та справедливий спосіб находжених рис податків, необхідних державі для виконання своїх обов'язків перед суспільством. Загалом, побудова податкової системи не матиме особливого впливу на схвалення (чи не схвалення) громадськістю політики уряду. Але від цієї побудови буде залежати наявність належної суми податкових надходжень, необхідної для фінансування таких сфер, як охорона здоров'я, освіта тощо.

Ефективність податкової системи значною мірою залежатиме від прийняття її українськими платниками податків. Навіть за умови високої ефективності та дієвості ДПА вона зможе здійснити перевірку лише невеликої частки загальної кількості платників. Якщо більшість платників податку не поважатимуть податкову систему, то вона не зможе виконувати свою головну функцію - забезпечити надходження податкових коштів до бюджету. Доречність наведеної вище оптимальної податкової системи полягає в тому, що вона забезпечує розумний та правомірний спосіб залучення необхідних податкових надходжень. Оскільки така система зрозуміла та справедлива, вона користуватиметься повагою платників податків. За таких умов система оподаткування матиме добрі шанси для забезпечення необхідного рівня податкових надходжень, і навпаки.

розділ ІІ. Аналіз основних напрямів сучасної податкової політики України та складових податкової системи

2.1. Оцінка основних етапів становлення та розвитку податкової політики України як незалежної держави

Сьогодні Україна йде шляхом розбудови сучасної демократичної держави, отже в практичному сенсі постало завдання розбудови демократичної економіки. Податкова система повинна відображати. демократичний принцип вільного розвитку кожної людини та паритетні взаємовідносини держави і її громадян. Нинішня податкова система ставить на перше місце фінансові інтереси держави. Економічні інтереси підприємства і, його працівників не мають адекватного захисту. Процедура вирішення цього питання шляхом подання апеляції до суду потребує додаткового регулювання, оскільки в даний час подібні справи розглядаються протягом тривалого часу і вимагають значних коштів. В Україні досі не створено кодексу поведінки подібного до Хартії прав платників податків.

Першочергове завдання податкової політики полягає у забезпеченні стабільної та сприятливої кон'юнктури господарювання у реальному секторі економіки. Для цього необхідно зменшити податкове навантаження на виробництво і тим самим встановити обґрунтовані пропорції між споживанням та заощадженням. Очевидно, що без цього не можна надати імпульс інвестиційним процесам у виробничій сфері. В

Україні, за системою національних рахунків у секторі нефінансових корпорацій, частка податків, пов'язаних з виробництвом, в структурі ВВП в 2,4 раз вище ніж у Великій Британії, в 1,9 раз більше ніж у Польщі.

Податкова політика - це політика встановлення допустимого фінансового компромісу між тими, хто виробляє національне багатство, та тими, хто живе за рахунок його адміністративного перерозподілу. Іншими словами, податкова політика є пошуком своєрідної рівноваги між ступенем фінансової свободи громадянина, яка полягає у самостійному виборі ним напрямів використання заробленого багатства і прийняттям повної відповідальності за планування особистого життя, та ступенем фінансової залежності громадянина від адміністративних рішень.

З огляду на теоретичні основи податкової політики будь-який податок є інструментом обмеження свободи його платника; будь-який податок запроваджується лише тоді, коли держава вирішує, що додаткове фінансування її потреб є більш важливим, ніж обмеження економічного зростання платника податку; будь-який податок добровільно сплачується лише за умови впевненості платника податку в справедливому використанні його грошей. До того ж, кількість та якість суспільних послуг, що держава надає платникові податку, повинна відповідати ціні, сплаченій за них у вигляді податків, а рівень податкових вилучень повинен залишати платникові податку достатньо коштів для його незалежного існування та розвитку; податки сплачуються тоді, коли зрозуміло, за яких причин було обрано саме цей об'єкт оподаткування, іншими словами, коли оподаткування вважається виправданим з економічної та моральної точки зору.

На кожному етапі свого розвитку країна вибирає певний набір податків, який найбільш повно відповідає її уявленню про економічну справедливість. Податки на прибуток підприємств та громадян, податок на кінцеве споживання у вигляді податку на додану вартість, податки на предмети розкошу або акцизні збори, податки на капітал у формі податку на нерухомість, тарифні обмеження або імпортні мита, місцеві податки було визначено як класичні для України.

Причини своєрідного податкового колапсу в Україні, - дотепер не сформована цілісна податкова система, існування несистемних, часто суперечливих правил та норм оподаткування, що виражається у численних випадках подвійного оподаткування, введенні податків, які не мають джерел для їх сплати, в оподаткуванні витрат та наданні численних неперсоніфікованих пільг, а також у так званих квазіподаткових вилученнях, що запроваджуються різноманітними органами державної влади й використовуються ними поза суспільним контролем.


 
 

Цікаве

Загрузка...