WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

10). Шлях до розширення бази оподаткування і збільшення надходжень до бюджету пролягає також через виведення з "тіні" малого бізнесу. В Україні уже дещо зроблено у формуванні спрощеної системи оподаткування, а саме введено систему єдиного податку, проте його системи ще остаточно не розроблено. Крім того, не розроблено механізму уникнення подвійного оподаткування або компенсації за таке оподаткування (як це робиться при сплаті податку на прибуток для юридичних осіб), тобто оподатковується виплата за дивідендами і сплачується єдиний податок. Це є порушенням фінансового права. Така практика погіршує умови створення малих підприємств, негативно позначається на фінансовому стані малих фірм і завдає фінансової шкоди їхній діяльності.

Отже, в Україні нагальною є проблема створення єдиного правового поля у сфері податкових відносин. У першу чергу треба прийняти Податковий кодекс, який стане основою, передумовою здійснення податкової реформи

11). Наступним кроком після прийняття Податкового кодексу буде встановлення мораторію на внесення будь-яких змін до основних складових податкової системи:

— переліку податків і зборів;

— принципів нарахування;

— заборони безспірного стягнення коштів із рахунків платників;

— встановлення додаткових пільг з оподаткування тощо. Нині можна виділити п'ять основних загальних напрямів податкове політики, яка проводиться останнім десятиліттям у європейських країнах і має регулювальне значення.

— зниження податкових ставок при одночасному скороченні податкових пільг із метою стимулювання економіки і забезпечення ефективного розподілу ресурсів,

— зменшення прогресивності й перехід до помірного пропорційного оподаткування доходів,

— підвищення ролі непрямих податків;

— регулювання зовнішніх ефектів, наприклад, стимулювання споживання екологічно чистих видів палива;

— стимулювання розвитку окремих пріоритетних секторів економіки, зокрема малого бізнесу, внутріфірмових досліджень і розробок тощо.

Таким чином, законодавче встановлені принципи потребують поліпшення і вдосконалення з тим, щоб вони насправді сприяли потребам підприємництва, а отже, збільшенню надходжень платежів до бюджету.

12). Якщо розглядати види податкової політики як категорію, що узагальнено відображає динамічність, особливості поширення, дії та інші прояви цієї політики, то за періодом дії пропонуємо поділити її на довгострокову, середньострокову, поточну; за сферою поширення — на загальнодержавну, регіональну, локальну (наприклад, у межах економічної зони), зовнішньоекономічну, загальну й спеціалізовану (стосовно одного податку) тощо.

Механізм реалізації податкової (фіскальної) політики органами податкової служби, що узаконює для них порядок справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), заходи щодо впливу на фінансово-економічні явища й процеси у підприємницькій діяльності, формування доходів бюджетів за допомогою зміни системи податків, фіскальних регуляторів, важелів, стимулів тощо, полягає:

— у розвитку системності у реалізації податкового механізму,

— у регулюванні рівня платежів шляхом надання податкових кредитів та інших чинників, що вносяться підприємствами до бюджету, з метою сприяння зміцненню їх фінансово-економічного стану,

— у контролі за використанням прав Автономної Республіки Крим і місцевих органів влади визначення видів, ставок і періодичності надходження місцевих податків і зборів у доходи своїх бюджетів;

— у справлянні місцевих податків і зборів відповідно до умов оподаткування, визначених місцевими органами самоврядування;

— у застосуванні єдиних податкових ставок податків для юридичних і фізичних осіб;

— в обмеженні необґрунтованого надання податкових пільг.

Подальше вдосконалення податкової політики має сприяти суттєвому поліпшенню роботи Державної податкової служби України, а відтак і нормалізації економічного життя молодої демократичної і суверенної Української держави

Список використаної літератури.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.97. - К., 1997.

 • Закон України "Про Державний бюджет України на 2000 рік". - К., 2000. – С.12

 • Закон України "Про Державний бюджет України на 1999 рік". - К., 1999. – С.7-11.

 • Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік". - К., 2001. – С.6-12.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 25.06.1991 р. №1251-ХІІ. – С.24-28.

 • Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" (у редакції Закону від 22.05.1997 р. №283/97-ВР зі змінами і доповненнями). - С.9-11

 • Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997 р. №168/97-ВР (зі змінами і доповненнями). – С.6-28.

 • Указ Президента України "Про внесення змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва". // Все про бухгалтерський облік, 2000 - №103 (528) – С.11-14.

 • Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (зі змінами та доповненнями, внесеними Декретом КМУ від 30.04.1993 р. №43-93, Законами України від 01.07.1933 р. №3355-ХІІ, від 14.02.1996 р. №46/96-ВР, від 12.09.1996 р. №336/96-ВР, від 15.01.1998 р. №25/98-ВР, від 13.02.1998 р. №129/98-ВР, від 11.12.1998 р. №312-XIV, від 23.03.1999 р. №539-XIV, від 14.12.1999 р. №1288- XIV, від 02.03.2000 р. №1523-ІІІ, від 20.04.2000 р. №1694-ІІІ).– С.6-10.

 • Збірник нормативних документів ДПА України. // Вісник податкової служби України, 1998 – С.140-150.

 • Інструкція про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18 грудня 2000 року №339.– С.8-20.

 • Азаров М. Податкова політика в Україні: принципи і реалії..// Вісник податкової служби України.-1998.-№15. – С.15-17.

 • Арзянцев Ю.С. Прибутковий податок: розширення бази і зниження ставок. // Фінанси України, 1997 - №2 – С.15-20.

 • Афонін А.М. Теоретичні основи побудови податкової системи та реалізація принципів податкової політики. Вісник ТАНГ. – 2001. №15. – С.15.

 • Бабич А.,Барсук Р. Податкове реформування в Україні: напрямки удосконалення // Економіка України.-1998.-№8.– С.22.

 • Бабич Л. П. Борсук Р. І. Давиденко С. О. Податкове реформування В України: напрями удосконалення. Економіка України. – 2001.-№8.С.9.

 • Бабійчук А.Б. Напрямки вдосконалення системи оподаткування в Україні. // Фінанси України, 1998 - №10 – С.25-28.

 • Базелю А. В. Податкова система у пошуку оптимізації. Актуальні проблеми економіки. – 2001. - №1. - С.31.

 • Базелюк А. В. Податкова система у пошуку оптимізації. Актуальні проблеми економіки. – 2001. №1-2. – С.37-40.

 • Бакун Ю.В.Нова система оподаткування: проблеми і рішення // Світ бухгалтерського обліку.-1998.-№4.– С.82.

 • Балакін Р. Реформування податкової системи України. Юридичний Вісник України. – 2000. 13-19 липня.

 • Бащук В. Ф. Суть, структура та функція податків. Наукові Записки. – 2001. - №9.С.62.

 • Берлач А.І. Нове в оподаткуванні. Фінанси України. 2001. №12.- С.80.

 • Бондар С. Л. Фактори формування оптимальної кількості податків у податковій системі. Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Випуск №1. Львів 2001. – С.267-268.

 • Будюк А. С. Податкова політика: шляхи її реалізації. Фінанси України. – 2002. №2. – С.82.

 • Василик О.Д., Павлюк К.В. Удосконалення податкової системи України. // Фінанси України, 1997 - №10 – С.37-42

 • Вишневська М.С. Удосконалення Структурних елементів системи оподаткування. ВПСУ. – 2001. №12.– С. 6-8.

 • Воробйов Ю. М. Податкова політика. Фінанси України. – 2001. №9.-С.16.

 • Гега П.Т. Основи податкового права: Навчальний посібник.-Київ: Товариство "Знання", КОО.-1998.– С.41.

 • Данілов О. А. Податкові надходження до бюджету: стан та шляхи удосконалення. ВПСУ. – 2001. №46.С.4.

 • Декань Л.В., ВоЇнова Т.С. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України.-1999.-№4.

 • Довиченко М. В. Про ефективність податкової системи в Україні. Фінанси України. – 2001. - №3. - С.19-20.

 • Дорош Н. І. Податкова система України і розвинутих зарубіжних країн (порівняльний аналіз). Фінанси України. – 2002. №1. с. 75.

 • Дьяконова І І, Податки та податкова політика України,- Київ; Наукова думка, 1997.

 • Загуменнов М., Юргелевич С. Реформування податкової системи в її переорієнтації із суто фіскальних цілей // Вісник Національного банку України.-1998.-№1.– С.4.

 • Іванов Ю. С. Податкові підсумки року що минає. Бухгалтерія. – 2001. - №522. – С.18-20.

 • Іващук І. О. Сучасне Європейське оподаткування. Фінанси України. – 2001. - №10. – С.72.

 • Каламбет та інші. Удосконаленню, формування податкової системи України. – 2001. - №5. – С.82-87.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...