WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Щодо довідки за ф.№ 2, то варто також відмітити що вона тепер підлягає реєстрації в журналі вхідної кореспонденції підприємства і надсилається до податкового органу з повідомленням. Копія довідки за ф. № 2 залишається на підприємстві (Наказ № 53). Крім того, починаючи з 7 липня 2001 р. (дата введення в дію наказу ДПАУ від 11.06.2001 р. № 235) в ній з'явився додатковий п'ятий рядок "Сума виплаченого доходу та дата виплати".

Третя зміна, внесена до тексту Декрету Законом України від 26.04.2001 р. № 2405-ІІІ що набрав чинності з 19 травня 2001 р., "відродило" пільгу з матеріальної допомоги, якій присвячено новий пп."ч" п.1 ст.5 Декрету. До сукупного оподатковуваного доходу громадян не включаються:

Суми допомоги, вартість подарунків (призів), що надаються один раз на календарний рік у межах розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на працездатну особу, за рахунок юридичний, фізичних осіб та громадських організацій.

До того ж такі пільгові суми не є об'єктом обкладення іншими податками й зборами, що нараховуються на фонд оплати праці, а також утримуються з доходів працівників податками, зборами та внесками.

Крім цих змін щодо прибуткового податку, внесених безпосередньо до Декрету, протягом 2001 року неодноразово коригувалася й інструкція. Причому ДПАУ, розуміючи, що перераховані нижче нові моменти безпосередньо не пов'язані зі зміною законів, мотивувала їх появу необхідністю"уточнення об'єктів оподаткування та інших положень.

Уточнення щодо строків сплати прибуткового податку внесене до п.2.1 Інструкції (Наказ № 53), в якому тепер додатково визначено, що перерахування утриманого (із нарахованої суми місячного сукупного оподатковуваного доходу) прибуткового податку до бюджету проводиться в строк не пізніше десятого календарного дня місяця. наступного за місяцем, в якому проведена (нарахована) виплата такого доходу громадянину в будь-якій формі (у тому числі в натуральній), якщо для деяких форм виплат інші строки не передбачені у відповідних розділах цієї Інструкції. Згодом ДПАУ роз'яснила (лист від 16.05.2001 р. № 152/2/17-0110), що у разі отримання в банку коштів на виплату заробітної плати прибутковий податок, як і раніше, сплачується не пізніше строку отримання коштів, а у разі здійснення виплат із виручки - на наступний після такої виплати день. Нова дата (не пізніше десятого календарного, дня місяця, наступного за місяцем, в якому проведено (нараховано) виплату такого доходу) стосується виплати заробітної плати (доходу) в натуральній формі.

Цим самим наказом врегульовано ще одне питання. До того самого п.2.1 Інструкції внесено норму, відповідно до якої не є об'єктом оподаткування отримані раніше і оподатковані доходи, які розподіляють між собою громадяни в межах їх сімейних, шлю них правовідносин (крім доходів від спільної підприємницької діяльності). Цей момент особливо актуальний у зв'язку з очікуваним введенням з початку 2002 року непрямих методів визначення податкових зобов'язань.

До складу сукупного оподатковуваного доходу, отриманого за основним місцем роботи (п.8.2 Інструкції), включено додатково суми, видані під звіт, які не повернуті повністю або частково, відповідно до порядку ведення касових операцій, установленого НБУ, а також при звільненні з урахуванням вимог ст.127 КЗП України (Наказ № 53).

Крім того, до сукупного оподатковуваного доходу за місцем основної роботи включаються також суми, що виплачуються працівникам відповідно до і договорів оренди (наказ ДПАУ від 11.06.2001 р. № 235). Зазначимо, що у разі виплати сум орендної плати не за місцем основної роботи громадянина вона також включається до об'єкта оподаткування, але вже на підставі п.11 Інструкції як доходи, отримані на підставі договорів цивільно-правового характеру. У разі якщо орендна плата виплачується стороннім особам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності, прибутковий податок з виплачуваних сум орендної плати підприємством не утримується за умови подання свідоцтва про державну реєстрацію та документів, які підтверджують самостійну сплату податку. А якщо такі документи не подано, податок справляється за ставкою 20%, а витрати, пов'язані з амортизацією основних фондів громадянин-підприємець вкаже у складі витрат, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Починаючи з 26 березня 2001 р. (дата набрання чинності Наказом № 53) введено нову методику визначення порядку обчислення доходу у разі дарування подарунка не в грошовій формі (за відсутності пільг з прибуткового і податку). Те, що цю методику викладено тільки в п.12 Інструкції, свідчить про можливість її застосування виключно для виплат, здійснюваних не за місцем основної роботи. Дійсно, в деяких випадках у разі дарування подарунків в натуральній формі та відсутності будь-яких грошових доходів прибутковий податок утримувати немає з чого. Тому суб'єктам підприємницької діяльності, що здійснюють дарування подарунків, власне кажучи, дозволили не утримувати з таких громадян прибутковий податок в момент дарування, а розрахункове нараховувати його і сплачувати за рахунок власних коштів. Але при цьому до сукупного оподатковуваного доходу громадянина має включатись уже не вартість подарунка, а розрахункова сума доходу, що включає в себе як вартість подарунка, так і відповідну їй суму прибуткового податку;

Ще одна принципово важлива зміна, внесена до Інструкції Наказом № 53, полягає в уточненні порядку визначення витрат, пов'язаних з підприємницькою діяльністю, у зв'язку з новою редакцією додатка 7 до Інструкції. Більшість норм цього додатка суперечать Декрету і призводять до суттєвого зниження суми витрат, на яку може бути зменшено об'єкт оподаткування. Так, згідно з Інструкцією до витрат підприємців відносяться тільки ті витрати, які відповідають ст.5 Закону про прибуток (тобто без урахування витрат, що відносяться до валових витрат відповідно до інших статей цього Закону). Причому до декларації про доходи, отримані за звітний період, включаються тільки Прямі валові витрати, які відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу в будь-які й формі від певного виду діяльності та підтверджені документально. Нагадаємо, що в Декреті йшлося про витрати, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності незалежно від того, відповідають вони отриманому в звітному періоді доходу чи ні.

Також ще жорсткіше ДПАУ підійшла до питання про витрати, пов'язані з основними фондами й нематеріальними активами. Якщо в Декреті дозволено зменшувати об'єкт оподаткування на суму "витрат, що підлягають амортизації", то в Інструкції йдеться вже про "суму амортизаційних відрахувань", причому нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно до Порядку, який установлюється Мінфіном України. Нагадаємо, що від ведення бухгалтерського обліку громадяни-підприємці звільнені Законом України від 16.07.99р. № 996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", а термін "балансова вартість" є терміном податкового обліку, і в ПБО-7 не згадується. У зв'язку з цим заслуговує на увагу думка Держкомпідприємництва, відповідно до якої вимога наказу ДПАУ щодо обов'язкового ведення бухгалтерського обліку балансової вартості основних фондів тими підприємцями, які бажають включати суми амортизаційних відрахувань до складу валових витрат, не закріплено законодавчо, а Декрет має більшу юридичну силу, ніж наказ ДПАУ. Тому, відповідно до ст. 13 Декрету, до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з отриманням доходів, слід включати витрати, що відносяться до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно із Законом про прибуток (лист від 09.08.2001 р. № 2-532/4976).

Крім того, наказом № 53 громадянам-підприємцям, зареєстрованим платниками ПДВ, несподівано дозволено включати до складу пов'язаних з підприємницькою діяльністю витрат внесені до бюджету суми ПДВ, хоч Декрету такий підхід, безумовно, не відповідає.

У 2001 році з Інструкції виключено також додаткові, не передбачені Декретом умови для невключення до сукупного оподатковуваного доходу допомоги на поховання, що виплачується за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб, а також плати за навчання та виховання дітей (наказ ДПАУ від 05.04.2001 р. № 150). До того ж стосовно останньої пільги ДПАУ роз'яснила, що вік дітей для цілей цього підпункту — до 23 років (лист від 11.06.2001 р. | № 7676/7/17-0517), що є, на наш погляд, цілком логічним, оскільки застосування в цьому випадку 18-літнього віку (згідно з Законом України "Про громадянство України") істотно скоротило б сферу застосування зазначеної пільги щодо студентів вищих навчальних закладів.

Крім цих законодавчих і нормативних змін, варто звернути увагу на деякі опубліковані протягом року роз'яснення ДПАУ:

• починаючи з 22.02.2001 р. (з моменту набрання чинності Законом України від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ і до внесення відповідних змін до ст.6

Декрету при нарахуванні прибуткового податку підприємством з доходу працівника вираховуються нараховані внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття (лист ДПАУ від 24.05.2001 р. № б805/7/17-0417). Видно, в Законі № 2213 і в листі маються на увазі внески, що утримуються, платниками яких є наймані працівники. Щодо внесків, які нараховуються на виплати з оплати праці роботодавцями, то економічного сенсу у Звільненні їх від прибуткового податку немає;


 
 

Цікаве

Загрузка...