WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Не є об'єктом оподаткування також операції з реорганізації підприємств, в результаті чого усі майнові права й обов'язки одного переходять в повному обсязі до іншого, і активи, і пасиви балансу підприємства зливаються з активами й пасивами балансу підприємства-правонаступника (лист ДПАУ від 12.02.2001 р. № 630/6/16-1217). Разом з тим у такому випадку на дату передачі основних засобів необхідно здійснити коригування податкового кредиту шляхом його зменшення на суму ПДВ, який припадає на недоамортизовану частину таких фондів (лист ДПАУ від 27 04.2001 р. №2087/6/16-1217-26).

У разі якщо сума, яку отримує векселедержатель в результаті погашення векселя, менша за номінальну його вартість (на суму дисконту або інших знижок), векселедавець зобов'язаний зменшити валові витрати до суми такого платежу, а також зменшити суму податкового кредиту з ПДВ (лист ДПАУ від 17.04.2001 р. № 4965/7/15-1117).[11, c.17]

- Податок на прибуток

У 2001 році до Закону про прибуток було внесено низку змін, причому більшість із них стосувались питань надання податкових пільг:

• підприємствам концерну "Бронетехніка України" (Закон України від 11.01.2001 р. № 2211-III);

• суб'єктам спеціальної економічної зони "Миколаїв" (Закон України від 22.03.2001 р. № 2323-ІІІ);

• на території пріоритетного розвитку,, Волинської обл. (Закон України від 05.04.2001 р. № 2355-ІІІ);

• суб'єктам видавничої діяльності (Закон України від 17.05.2001 р. № 2410-ІІІ);

• підприємствам літакобудівної промисловості (Закон України від 12.07.2001 р. № 2660-ІІІ);

• суб'єктам технологічного парку "Вуглемаш" (Закон України від 04.10.2001 р. № 2744-ІІІ).

Згідно з Законом України від 20.09.2001 р. № 2711-ІІІ, до 1 січня 2006 р. продовжено чинний раніше порядок акумулювання 1,5% сплаченого до бюджету податку на прибуток для фінансування житлового будівництва для військовослужбовців, учасників бойових дій тощо. Цим самим Законом дещо змінено порядок зменшення податкових зобов'язань платників у разі передачі ними матеріальних активів для інвестування будівництва такого житла.

Крім того, до валових витрат дозволено відносити суми витрат, пов'язаних з підтвердженням відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу вимогам Закону від 17.05.2001 р. № 2406-ІІІ "Про підтвердження відповідності".

3 податком на прибуток пов'язано також два опублікованих в 2001 році податкових роз'яснення:

• щодо відображення в податковому обліку списаного податкового боргу (наказ ДПАУ від 02.08.2001р. № 310), а також щодо уточненої податкової декларації що подається за той звітний період, у якому виявлена помилка. Подання такої декларації не змінює суми нарахованого податкового зобов'язання за особовим рахунком платника (наказ ДПАУ від 10.09.2001 р. № 360).

ВАСУ поставив крапку у спорі ДПАУ та профільного Комітету ВРУ з приводу відображення у податковому обліку курсових різниць. Відповідно до інформаційного листа ВАСУ від 04.12.2000р. №01-8/718, припис, що містить в

пп.7.3.6 ст.7 Закону про прибуток може застосовуватись за наявності будь-якої іноземної валюти або заборгованості в іноземній валюті на обліку платника податку на кінець податкового періоду незалежно від підстав отримання ним іноземної валюти або виникнення.[5, c.25]

Ще одне роз'яснення ВАСУ, відповідно до якого факт отримання коштів за договором позики на безвідсотковій поворотній основі не може свідчити про отримання доходу, оскільки в результаті такого надходження коштів виникають боргові зобов'язання, опубліковане і інформаційному листі від 29.08.2001р. № 01-8/935.

Щодо витрат, пов'язаних з основними фондами, то в їх цілях оподаткування норми ПБО-7 застосовуються в частині порядку формування первісної балансової вартості основних фондів, яка складається з витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням та доведенням до станув в якому вони придатні для використання із запланованою метою ( лист ДПАУ від 06.03.2001р. №1087/6/15-1116). Первісною балансовою вартістю основних засобів, внесених до статутного фонду підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість.

Гранична сума витрат на реконструкцію, модернізацію та ремонти основних фондів для новостворених підприємств визначається у розмірі 5% від сукупної балансової вартості внесених до статутного фонду на момент державної реєстрації основних фондів ("Вісник податкової служби України", 2001 р., № 1-2).

Досить дивний і явно фіскальний лист ДПАУ від 20.02.2001 р. № 1112/5/15-1116 присвячений питанню індексації балансової вартості основних фондів. У цьому роз'ясненні основна ідея ДПАУ полягає у тому, що нарахування капітального доходу та відповідне збільшення валового доходу не повинне обмежуватись одним роком, а проводитись до повного перенесення суми приросту балансової вартості до валового доходу, що Закону про прибуток не відповідає.

Суми пенсійного збору з операцій з відчуження легкових автомобілів необхідно відносити до валових витрат на підставі пп.5.2.5 ст.5 Закону про прибуток, а не включати до балансової вартості другої групи основних фондів/ як того вимагає ДПАУ в листі від 21.01.99р. № 465/5/15-1116 (лист Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 1512.2000р. №06-10/711). Аналогічний підхід, слід. застосовувати й щодо збору з операцій з придбання нерухомості.

У 2001 році ДПАУ змінила думку щодо питання про тривалість податкового періоду для визначення нормативу віднесення до валових витрат сум добровільних сум добровільних пожертвувань. Так, зокрема, в листі від 24.04.2001 р. № 5328/7/15-1117 роз'яснюється, що 1 попереднім звітним (податковим) періодом для основної маси платників (крім сільгосптоваровиробників, підприємств з виробництва автомобілів та запчастин до них і суб'єктів космічної діяльності) є квартал оскільки податкова декларація подається ними саме після закінчення кожного кварталу. Такий підхід є некоректним з тієї причини, що в ст.11 Закону про прибуток встановлено два податкові (звітні), періоди без будь-якого додаткового уточнення для конкретних платників.[6, c.10]

Вартість запасів, придбаних у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах, враховується при розрахунку приросту (убутку) балансової вартості запасів тільки після включення витрат придбання до валових витрат, тобто після оплати вартості таких товарів (лист ДПАУ від 26.02.2001р. №922/6/15-1116). Крім того, з метою оподаткування при розрахунку первісної вартості (собівартості) запасів слід враховувати, що така складова собівартості запасів, як ціна придбаних товарів, обліковується в податковому обліку в сумі, що становить 85% ціни товарів.

Включення сум безнадійної заборгованості, за якою минув строк позовної давності, до складу валових витрат або валового доходу платника не суперечить нормам п.22.1, 22.2 і 22.12 ст. 22 Закону про прибуток, на які посилається ДПАУ в своїх роз'ясненнях, оскільки ці витрати або доходи виникають після набрання чинності зазначеним Законом (лист Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності від 20.04.2001 р. № 06-10/228). Аналогічна думка з приводу включення до складу валових витрат простроченої дебіторської заборгованості (незалежно від періоду її виникнення) на підставі пп.5.2.8 ст.53акону про прибуток висловлює й Держкомпідприємництва в листі від 17.01.2001 р. № 1-222/195.

Витрати, пов'язані із соціальним страхуванням від нещасних випадків (лист ДПАУ від 24.05.2001 р. № 3545/6/22-3115"), оплатою перших п'яти днів непрацездатності за місцем основної роботи (постанова КМУ від 06.05.2001 р. № 439). включаються до складу валових витрат платника податків. При цьому ДПАУ листом від 19.04.2001 р. № 2757/5/25-0116 припинила дію свого листа від 01.03.2001 р. № 1405/5/15-0116, в якому йшлося про неправомірність віднесення на валові витрати оплати тимчасової непрацездатності за перші її 5 днів.

Кілька листів ДПАУ присвячені авансовим внеском з податку на прибуток. Так, у листі від 10.10.2001р. № 13606/7/15-1117 ДПАУ акцентувала увагу; на тому, що при їх розрахунку база оподаткування визначається шляхом зменшення валового доходу відповідного місяця на суму валових витрат, які призвели до виникнення цього доходу, й на суму амортизаційних відрахувань, розрахованих як одна третина від їх квартальної суми. При проведенні такого розрахунку також застосовуються вимоги п.5.9 ст.53акону про прибуток, перенесення збитків і плата за патенти, а також деякі особливості, передбачені ст.7 Закону про прибуток. У зв'язку з цим залишається незрозумілим питання про облік норм п.5.9 ст.5 згаданого Закону, порядок застосування якого передбачає тільки квартальне коригування валових витрат. У цьому самому листі йдеться про необхідність застосування фінансових санкцій за відхилення даних авансових розрахунків від даних, що містяться в декларації. Однак такі санкції можуть бути застосовані тільки після того, як до Закону про прибуток буде внесено відповідні зміни.; Якщо говорити про пеню, то принципи її застосування при несвоєчасній сплаті авансових внесків відповідають Закону № 2181.


 
 

Цікаве

Загрузка...