WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Члени асоціації вважають, що кардинально змінити ситуацію можна лише завдяки проведенню комплексної податкової реформи, яка би враховувала як загальнодержавні, так і індивідуальні інтереси платників податків при встановленні податків і зборів; зміни ставлення всіх гілок влади до платників податків України.

Основними елементами позитивної зміни податкової системи України мають стати:

• принцип, згідно з яким платник податку є головним пріоритетом у розвитку держави і найбільш важливим чинником її прогресу;

• стабільне (протягом трьох-п'яти років) податкове законодавство і мораторій на зміну системи оподаткування в напрямі збільшення розмірів податків (зборів);

• зменшення податкового тиску (податкових ставок) на всіх підприємців, розширення за рахунок цього бази оподаткування, стимулювання розвитку виробництва, забезпечення істотного збільшення податкових надходжень до бюджетів і вирішення на цій основі важливих соціально-економічних, науково-технічних, оборонних, екологічних та інших проблем держави;

• усунення прогалин в правовому регулюванні податкових відносин, забезпечення взаємних і достатніх правових гарантій суб'єктів цих відносин;

врегулювання матеріально-правових та процесуальних питань відповідальності за порушення податкового законодавства, виходячи з принципів справедливості, розумності та достатності.

• врахування пріоритетів соціально-економічного розвитку держави, простота з погляду як адміністративного управління, так і нарахування та сплати податків, зміна з урахуванням принципу упередженості, максимальне недопущенні подвійного оподаткування, включення податків і податкових ставок, що є логічно й економічно обґрунтовані, взаємопов'язані і взаємодоповнюючі;

• забезпечення збалансованості загальнодержавних та місцевих інтересів при встановленні і сплаті податків, що необхідно для виконання як державою в цілому, та і кожною адміністративно-територіальною одиницею законодавче визначених функцій;

• забезпечення однакового підходу при визначенні обов'язків щодо сплати податків однотиповими платниками податків і зборів;

• забезпечення реальної відповідальності державних податкових та інших органів (їх посадових осіб) за майнову й моральну шкоду, завдану платникові податків незаконними рішеннями цих органів, а також діями посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.[54, c.8]

Головне завдання Асоціації - домогтися, щоб кожен громадянин України усвідомив, що поняття громадянин, патріот, платник податків - це слова, єдині за своєю громадянською суттю. Без податків нема держави, без держави нема громадянина, закону, порядку.

Асоціація будує свою діяльність на принципі, що сплата податків є основним конституційним обов'язком громадянина, і робить цей принцип гаслом суспільних та соціально-економічних відносин в Україні. Кожен платник податків здійснює свою діяльність на принципі обов'язковості сплати податків, що є одним з основних конституційних обов'язків законослухняного громадянина.

Невирішеним є питання оптимізації розподілу податкових надходжень міждержавним і місцевим бюджетами. На відміну від цивілізованих взаємних бюджетних розрахунків владних структур різного рівня, чинна в Україні практика спричинює нескінченні суперечки.

Асоціація виступає за зменшення державного контролю за діяльністю місцевих громад та органів влади (за принципом країн північно-західної Європи), за відхід від "наполеонівської" системи державного управління. Акценти мають бути зміщені в напрямі формування місцевих бюджетів зокрема та Державного бюджету загалом за принципом "знизу-вгору", шляхом запровадження формульної системи розрахунків між бюджетами та надання більшої самостійності органам місцевої влади в питаннях податкової політики, забезпечення збалансованості загальнодержавних і місцевих інтересів при встановленні та сплаті податків, що необхідно для виконання як державою в цілому, так і кожною адміністративно-територіальною одиницею законодавче визначених функцій.[53, c.15]

Надзвичайна ускладненість, заплутаність та внутрішня суперечливість вітчизняного податкового законодавства об'єктивно не дозволяють платникам податків чітко дотримуватись всіх його вимог. Це призводить до масових порушень законодавства в цій сфері та поширення практики застосування до його порушників фіскально-репресивних заходів, що, в свою чергу, вимагає постійного кількісного збільшення силових структур.

Асоціація вважає своєю головною метою вплив на формування сучасного податкового законодавства України з метою його всебічного вдосконалення для забезпечення добробуту громадян, стимулювання підприємництва та збільшення доходної частини бюджету.

Цей напрямок діяльності реалізується через співпрацю з державними органами, що визначають податкову політику та шляхи її практичної реалізації, - профільними комітетами Верховної Ради України, Міністерством фінансів, Державною податковою адміністрацією України. Аналітична група Асоціації з питань податкової політики готує та подає на розгляд відповідних органів державної влади пропозиції і законопроекти, спрямовані на вдосконалення чинної системи оподаткування, зниження податкового тиску на всіх платників податків, розширення бази оподаткування і поліпшення роботи податкових контрольних органів.

Асоціація не заангажована в політичне життя, є самостійною в прийнятті рішень і спрямована лише на захист інтересів громадян - платників податків. Асоціація створена на засадах відкритості та прозорості і відкрита до співпраці з іншими громадськими організаціями з метою реалізації спільних проектів, що матимуть на меті виховання платників податків, запровадження в суспільстві нових моральних цінностей, пов'язаних зі створенням позитивного іміджу платника податків та негативного суспільного ставлення до осіб; що ухиляються від сплати податків.[39, c.47]

Асоціація забезпечує захист інтересів та конституційних прав кожного її члена, починаючи від рядового громадянина до Президента, в органах державної влади, у відносинах з громадськими організаціями, установами в питаннях оподаткування, надає юридичні консультації, створює умови для забезпечення в повному обсязі необхідною юридичною, методичною та науково-технічною літературою.

Юридична група Асоціації забезпечує захист прав членів Асоціації в судових органах, надає всебічну юридичну допомогу при оформленні необхідної документації допомогу консультативного характеру.

Проводиться забезпечення членів Асоціації консультаційною підтримкою з питань підприємницької діяльності, сплати податків.

Недосконалість, безсистемність, фіскальний характер податкової політики – це реальність, ре формування її – це необхідність. Асоціація платників податків – за реальну необхідність.

2.2. Податкова система як відображення податкової політики, аналіз її структури.

Минулий рік мав ряд позитивних та негативних сторін щодо формування визначальної бази податкової системи та здійснення податкової політики. Певною мірою цей рік став переломним і для українського оподаткування, оскільки саме з ним пов'язаний початок нового етапу податкової реформи. Першого квітня 2001 року набрав чинності Закон № 2181, яким регламентовані нові принципи взаємовідносин платників з контролюючими органами її насамперед, з органами ДПС України, і, безумовно, цей Закон не можна назвати довершеним: він містить досить багато внутрішніх протиріч і недоробок, а також недостатньо добре "стикується" з іншими актами податкового законодавства. Але в той самий час Закон № 2181 є безперечним кроком уперед хоча б уже тому, що ним передбачено низку прогресивних норм, до яких можна віднести: відмову від безспірного стягнення податкового боргу, уніфікації строків подання декларацій та сплати податкового зобов'язання, механізм урегулювання конфлікту інтересів та статус податкових роз'яснень.

Ще одним із найважливіших нововведень податкового року стало прийняття Верховною Радою України Цивільного (у новій редакції) та Господарського кодексів, які визначають правову основу та форми здійснення діяльності суб'єктів господарювання. Ці законодавчі акти наберуть чинності з 2003 року, тому у суб'єктів господарювання є реальна можливість не тільки вивчити їх, але й спланувати свою діяльність на майбутнє.

Плідною була також робота над Податковим кодексом який на момент підготовки статті був прийнятий у другому читанні однак ситуація, що склалася досить неоднозначна.

По перше незрозуміле, що саме приймає Верховна Рада (оскільки текст кодексу з урахуванням поправок та пропозицій так і не став предметом широкого обговорення).

По друге, дивує передбачуваний строк введення кодексу в дію, який вже попередньо визначений (з 01.07.2002р.), хоч загалом кодекс не тільки досі не прийнятий, але й невідомо, коли його буде опубліковано. Такий строк не дозволить суб'єктам підприємницької діяльності підготуватись до роботи в нових умовах і створить серйозні труднощі для бухгалтерів (оскільки більшість параметрів оподаткування базуються на річних показниках методика розрахунку яких змінюється). Але саме головне, введення цього законодавчого акта з другого півріччя суперечить вимогам і Закону України від 25.06.91р. ,№ 1251-XII "Про систему оподаткування", і самого кодексу (ст.10-11 проекту у другій редакції) відносно того, що подібні зміни можуть набрати чинності тільки з початку нового бюджетного року.


 
 

Цікаве

Загрузка...