WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

Сучасна податкова політика України - Дипломна робота

126

План

вступ

розділ І. Теоретичні аспекти формування податкової політики і податкової системи

1.1. Податкова політика та її роль в регулюванні економіки ринкового типу

1.2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи

розділ ІІ. Аналіз основних напрямів сучасної податкової політики України та складових податкової системи

2.1. Оцінка основних етапів становлення та розвитку податкової політики України як незалежної держави

2.2. Податкова система як відображення податкової політики, аналіз її структури.

2.3. Необхідність розв'язання структурних проблем податкової системи

ІІІ. Основні напрями реформування податкової політики та податкової системи України в врахуванням світового досвіду

виcновки та пропозиції.

Список використаної літератури.

Додатки

Орієнтири реформування податкових відносин

Зміст.

вступ 3

розділ І. Теоретичні аспекти формування податкової політики і податкової системи 6

1.1. Податкова політика та її роль в регулюванні економіки ринкового типу 6

1.2. Принципи побудови та критерії оцінки податкової системи 18

розділ ІІ. Аналіз основних напрямів сучасної податкової політики України та складових податкової системи 34

2.1. Оцінка основних етапів становлення та розвитку податкової політики України як незалежної держави 34

2.2. Податкова система як відображення податкової політики, аналіз її структури. 49

2.3. Необхідність розв'язання структурних проблем податкової системи 84

ІІІ. Основні напрями реформування податкової політики та податкової системи України в врахуванням світового досвіду 92

виcновки та пропозиції. 109

Список використаної літератури. 113

Додатки 119

Орієнтири реформування податкових відносин 122

вступ

Перехід України до ринкової економіки орієнтованої в головному на подальший соціально-економічний розвиток у контексті створення концепції стабільного розвитку потребує детального обґрунтування і створення ефективної діючої податкової системи на основі одночасного здійснення раціонально-обгрунтоаваної податкової політики. У широкому розумінні така політика повинна відображати багатогранну діяльність державних, суспільних та громадських інституцій, ставлячи їх у рівні умови незалежно від форми власності та мети господарювання щодо фіскальних інструментів регулювання економічних процесів держави вагоме місце серед яких займає податкова політика та податкова система.

Так саме вони є вихідними моментами важелями через структурні елементи яких здійснюється процес обов'язкового вилучення частини грошових коштів на користь держави, тобто на забезпечення соціально-культурного та економічно зрілого розвитку суспільства у відповідності із тими потребами та вимогами у яких відчуває ту чи іншу потребу суспільна формація.

Під податковою політикою слід розуміти процес регламентації певних фіскальних заходів держави котрі знаходять своє відображення у системі податкового регулювання економічними процесами на основі прийнятих нормативно-правових актів та відповідних законів. В свою чергу під податковою системою слід розуміти наявність у державі усіх видів податків, зборів та спеціальних платежів котрі є чітко визначеними та регламентовані державою як основні статті, що формують дохідну частину бюджету держави.

Виходить, що податкова політика і податкова система приставляє собою один єдиний організм котрий визначає та формує визначальні аспекти щодо порядку визначення, становлення розміру та правого забезпечення того чи іншого виду спеціального збору та податку, як структурного елементу податкової системи.

Саме на даних аспектах доцільності здійснення та часткового реформування податкової політики та податкової системи опираючись на практику світового досвіду буде зосереджуватися основна увага у даному дослідженні.

Актуальність даного дослідження зумовлена рядом проблематичних факторів котрі і визначають півень ефективності та необхідності реформування податкової системи та податкової політики на даний момент розвитку України – як соціально-орієнтованої держави. До цих факторів відносять:

 • Відсутність чітко визначеної та сформованої законодавчої бази, що визначає масштаб діяльності та впливу податкової системи на економічні процеси.

 • Відсутність чітко визначеної методологічної документації на довгостроковий період, що визначає порядок, термін та розміри сплати того чи іншого виду податку спеціального збору та платежу суб'єкта підприємницької діяльності, оскільки постійно відбуваються зміни у податковому законодавстві що у свою чергу зумовлює характер не визначеності та порушення ряду принципів ефективної податкової системи, а саме:

  • стабільності;

  • гнучкості;

  • визначеності;

  • нейтральності;

  • прогнозованості.

  Предметом даного дослідження є сукупність податків та податкових платежів котрі виступають як основні орієнтири за допомогою яких визначають пріоритетні напрями фіскальної політики держави щодо регулювання соціально - економічних процесів держави зокрема.

  Об'єктом даного дослідження є різновидність конкретних видів податкових платежів та зборів відносно яких здійснюються відносини між платниками податків та державними органами.

  Дана робота складається з трьох основних розділів, кожний з яких у свою чергу має свій специфічний характер щодо проблемності.

  Метою розділу І (Теоретичні аспекти формування податкової політики і податкової системи) є визначення суті та ролі податкової політики в регулюванні економіки ринкового типу, визначення визначальних принципів побудови та критеріїв оцінки податкової системи.

  Метою розділу ІІ (Аналіз основних напрямів сучасної податкової політики України та складових податкової системи) є здійснення оцінки та аналізу основних етапів становлення та розвитку податкової політики України, необхідності розв'язання структурних проблем податкової системи та аналіз її структури на основі статистичних матеріалів.

  Метою розділу ІІІ (Основні напрями реформування податкової політики та податкової системи України з врахуванням світового досвіду) є формування концепції здійснення процесу реформування податкової політики України із врахування світового досвіду економічно розвинутих країн.

  Отже, особливістю даного дослідження зумовлене проблематичністю існуванням нині діючої податкової системи та перспективністю здійснення податкової політики як основних рушійних сил за допомогою яких буде здійснюватися об'єктивно регламентований процес регулювання економічних процесів між суб'єктами господарювання та державою з фіскальної точки зору.

  Магістерська робота містить 6 рисунків, 5 таблиць та 5 додатків, котрі в основному відображають статистичний матеріал.

  розділ І. Теоретичні аспекти формування податкової політики і податкової системи

  1.1. Податкова політика та її роль в регулюванні економіки ринкового типу

  Ключовим питанням податкової політики є формування податкової системи, орієнтованої на економічне зростання. Висновки економічної теорії та історичний досвід різних країн показують, що економічному зростанню сприяє така податкова система, яка забезпечує доходи держави, але, по можливості, менше зачіпає ринковий механізм. З точки зору впливу на економічне зростання, важливими е такі характеристики податкової системи:

  - загальний рівень оподаткування (для його оцінки звичайно використовується показник частки доходів сектора державного управління у ВВП країни, розраховуваний як відношення (%) суми податків, обов'язкових платежів у бюджет і внесків по обов'язковому соціальному страхуванню до ВВП країни);

  - нейтральність оподаткування з точки зору впливу на розподіл обмежених народногосподарських ресурсів як у часі, так і між різними секторами економіки.

  Початок комплексного аналізу впливу податків на економіку був покладений у працях А. Сміта та Д. Рікардо. Тривалий час пануючим було класичне уявлення про роль податків в економіці. Вперше А. Смітом було створено вчення про еволюцію фінансів. Формування податкової системи здійснюється на досить високому рівні розвитку держави. Він визначив її як упорядковане та систематичне вилучення частини доходу самостійно господарюючих суб'єктів і розробив основні принципи оподаткування. А. Сміт більше уваги приділяв організаційним принципам побудови податкових систем, Рікардо приймав їх за аксіому і зосереджував свою увагу на тих наслідках, до яких призводить оподаткування.

  У класичному уявленні економіка вважалася стійкою і саморегулюючою системою, у якій попит породжує пропозицію, а при збільшенні будь-якого з них відбувається саморегулювання шляхом переміщення виробників у дефіцитні галузі господарства. Податки відіграють лише роль джерела доходів бюджету, а полеміка велася навколо принципів справедливості їх стягнення (рівномірного чи прогресивного) та частини вилучення, обумовленої фіскальними потребами.

  А. Сміт і Д. Рікардо виходили з того, що ринкова система побудована так, що економічні суб'єкти, переслідуючи власну вигоду, у своїй діяльності забезпечують вигоду для суспільства. І добробут суспільства майже завжди страждає, якщо держава намагається протиставити штучні регулюючі норми природній свободі кожної людини вести свої справи на свій власний розсуд. Приймаючи податки як необхідний елемент господарського механізму суспільства, вони аналізують податки, взявши за основу критерій мінімізації впливу податків на ринковий механізм функціонування економіки і їх відповідність принципам, розроблених А. Смітом.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...