WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

 • ввізна МД

 • вексель (письмове зобов"язання)

 • контракт на переробку ДС

 • рахунок-фактура (інвайс)

 • товарно-супровідні документи

 • інші документи

Український виконавець

(Переробка ДС)

 • вивізна МД (без фактичного вивезення)

 • контракт на купівлю ГП

 • копія векселя (письмового зобов"язання)

 • копія ВМД

 • акт здачі-приймання ГП

 • довідка про сплату ввізного мита, ПДВ

Україна

 • вивізна МД

 • копія векселя (письмового зобов"язання)

 • контракт на переробку ДС

 • копія ВМД

 • висновок-супровідні документи

Постійне представництво

Рис. 2.2. Ввезення на митну територію

України давальницької сировини

Якщо готова продукція, виготовлена з давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником на митну територію України, реалізується на території України, то постійне представництво іноземного замовника оформляє ввізну вантажну митну декларацію на готову продукцію і оплачує ввізне мито, інші податки та збори як при імпорті товарів.

Для погашення векселя є подання українським виконавцем до ДПІ копії ввізної вантажної митної декларації на готову продукцію, акта прийомки-здачі готової продукції постійним представництвом іноземного замовника та довідку про сплату ввізного мита, податків і зборів.

Давальницька сировина не може бути придбана іноземним замовником на митній території України за національну валюту або отримана ним внаслідок проведення інших операцій. Період здійснення операцій з давальницькою сировиною, закупленою іноземним замовником за іноземну валюту на митній території України у суб"єктів підприємницької діяльності, становить 90 днів.

Давальницька сировина та готова продукція потрапляє у сферу митного контролю лише в момент вивезення готової продукції за межі України або реалізації на митній території України.

У зв"язку з цим учасникам ЗЕД слід дотримуватись Наказу Міністерства фінансів України від 13.07.96 № 26 у частині авізування письмового зобов"язання щодо перевірок давльницької сировини і органі державної податкової служби України протягом трьох днів з моменту підписання акта прийому-передачі сировини між українським продавцем сировини та виконавцем.

У разі виготовлення з давальницької сировини підакцизних товарів, за умови їх вивезення з амежі митної території України, український виконавець не сплачує акцизний збір. (рис. 2.3.)

Іноземний замовник

Продавець ДС

Виконавець

Переробка ДС

 • ВМД на вивезення ГП

 • контракт на купівлю ДС

 • довідка про надходження валюти на рахунок продавця ДС

 • контракт на переробку ДС

 • вексель (письмове зобов"язання)

Постійне представництво іноземного замовника

Покупець ГП

 • копія ввізної ВМД на готову продукцію (без фактичного ввезення)

 • копія контракту купівлі-продажу готової продукції

 • копія векселя (письмового зобов"язання)

 • копія акта здачі-приймання готової продукції

 • копія довідки про сплату ввізного мита, інших податків і зборів.

Україна

Рис. 2.3. Схема закупівлі на митній території України давальницької сировини іноземним замовником

51

2.3. Порядок справляння податків з нерезидентів та їх постійних представництв.

Офіційне визначення постійного представництва нерезидента в Україні в п.1.17 ст.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97 № 283/97 ВР.

Нерезиденти – це юридичні особи та суб"єкти господарської діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва) з місцезнаходженням за межами України, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Згідно з чинним законодавством України, до нерезидентів належать :

 • розташовані на території України дипломатичні представництва і консульські та інші офіційні представництва іноземних держав, міжнародні організації та їхні представництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України;

 • громадяни, які постійно проживають в іншій країні, але отримують доходи із джерелом їх походження з України.

Постійне представництво нерезидента в Україні – це постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента на території України.

До постійних представництв належать, зокрема : місце управління, філія, офіс, завод, фабрика майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар"єр або інше місце розвідки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткування до постійних представництв прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов"язків (укладати договори (контракти) від імені нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, зі складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус митниці.

Господарська діяльність нерезидента, що здійснюється через постійне представництво – це будь-яка діяльність постійного представництва, спрямована на отримання нерезидентом доходу в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах.

Платниками податку на прибуток з числа нерезидентів (рис.2.4.) є фізичні чи юридичні особи, створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними угодами України або законом, а також постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи з джерелом їх походження в Україні або виконують агентські (представницькі) функції щодо таких нерезидентів або їх засновників.

Прибуток нерезидента від проведення господарської діяльності через постійне представництво

Валовими доходами

Валовими витратами

Оподатковується

за ставкою 30 %

Рис. 2.4. Оподатковуваний прибуток підприємства

Під доходами з джерелом їх походження в Україні слід розрізняти будь-які доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи проценти, дивіденди, роялті на будь-які інші види пасивних доходів, сплачених резидентами України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) майна розташованого в Україні, доходи у вигляді внесків на страхування і перестрахування ризиків на території країни, доходи страховиків – резидентів від страхування ризиків страхувальників – резидентів за межами України.

Постійне представництво зобов"язане до початку своєї господарської діяльності стати на облік у податковому органі за місцезнаходженням як платник податку на прибуток.

Нерезиденти, що здійснюють свою діяльність на території України, сплачують види податків зазначені у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

Види податків, які

сплачують нерезиденти в Україні

п/п

Податки та збори

1

Податок на прибуток

2

Податок на додану вартість

3

Акцизний збір

4

Податок на доходи фізичних осіб (прибутковий податок з громадян)

5

Державне мито

6

Плата за землю

7

Податок з власників транспортних засобів

8

Збір на геологорозвідувальні роботи

9

Збір за спеціальне використання природних ресурсів і плата за спеціальне використання води, плата за користування надрами для видобування корисних копалин

10

Збір на обов"язкове державне пенсійне страхування

11

Збір на обов"язкове соціальне страхування

12

Збір до Державного інноваційного фонду

13

Відрахування та збори на будівництво, реокнтструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг

14

Патентування деяких видів підприємницької діяльності

15

Місцеві податки і збори

Доходи, отримані нерезидентом з джерелом походження в Україні, що оподатковуються за ставкою 15 % (рис.2.5.) це :

 • проценти, що сплічуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за борговими зобов"язаннями, випущеними (виданими) резидентам;

 • дивіденди, які сплачуються (нараховуються) резидентом;

 • роялті від надання у користування або надання права на користування нематеріальними активами в Україні, послуги типу "інжиніринг";

 • лізингова (орендна) плата, що сплачується (нараховується) резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента – лізингодавця (орендодавця);

 • доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

 • прибуток від здійснення операцій у торгівлі цінними паперами або іншими корпоративними правами, визначений відповідно до норм закону;

 • доходи від здійснення спільної діяльності та довгострокових контрактів на території України;

 • винагорода за здійснення культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності нерезидентів (або уповноважених ними осіб) на території України;

 • брокерська, комісійна чи агентська винагорода, отримана від рездентів або постійних представництв інших нерезидентів щодо брокерських, комісійних чи агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

 • внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (включаючи страхування ризиків за межами України;

 • доходи у вигляді виграшів (призів) у лотерею (крім державної), від казино, іншиг гральних місць (домів), розташованих на території України, доходи від організації та проведення грального бізнесу, лотерей (крім державних);

 • доходи у вигляді благородних внесків та пожертв на користь нерезидентв;

 • інші доходи від здійснення нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України.


 
 

Цікаве

Загрузка...