WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

 • Розгляд проблеми оподаткування зовнішньо-економічної діяльності в міжнародному контексті показав, що незважаючи на деяку спільність форм ведення ЗЕД, в кожній країні існують свої особливості в податковому законодавстві для кожного виду діяльності. Тому для оптимізації проведення операцій між компаніями по мінімізації сплати податків вирішальне значення має знання податкового законодавства конкретної юрисдикції та усвідомлення її переваг та недоліків.

 • Одним з основних фіскальних злочинів є ухилення від сплати податків. Ця проблема має глобальний характер і становить суспільну небезпеку, що й підтвердили проведені дослідження. Намагаючись вирішити проблему податкового тиску та надмірного адміністративного контролю, суб'єкти господарювання (в тому числі ЗЕД) переносять свої доходи у тіньовий сектор, частка якого в Україні становить 45%-65 % валового внутрішнього продукту. Тому за таких умов потрібна прозорість та стабільність податкової політики.

 • Діяльність міжнародного бізнесу неминуче породжує багатомірність оподаткування, тобто подвійного. Проведене дослідження дало змогу виділити основні шляхи врегулювання подвійного оподаткування дотриманні одного з принципів оподаткування – або резидентства, або територіальності; система податкових кредитів і податкових заліків; врегулювання проблеми подвійного оподаткування шляхом підписання міжнародних податкових угод.

 • Проведений аналіз підтверджує необхідність та важливість укладення міжнародних податкових угод. Для України вони повинні стати не лише засобом для вирішення багатомірності оподаткування, але й для запобігання махінаціям по мінімізації податків, включати спеціальні положення, що перешкоджають зловживанням у використанні міжнародних податкових угод, сприяти розширенню співробітництва між податковими службами України та інших держав.

 • У ході трансформації митного тарифу України слід враховувати процес реструктуризації найбільш важливих галузей економіки України шляхом застосування до товарів, імпорт яких призводить або може призвести до заподіяння серйозної шкоди галузі національного виробництва, високих ставок ввізного мита з визначенням терміну у межах перехідного періоду, який необхідний для приведення цих ставок у відповідність з вимогами ГАТТ/СОТ.

 • Одними із пріоритетів у митній політиці мають бути :дотримання принципу непогіршення торгового режиму, забезпечення гармонізації національного законодавства у сфері правил митної оцінки (прийняття Митного кодексу), забезпечення дотримання вимог системи СОТ при створенні сприятливого інвестиційного режиму (зокрема, в автомобілебудівній галузі), забезпечення недискримінації та національного режиму в сфері оподаткування (стягнення ПДВ, акцизних та інших зборів). Особливого значення набуває прийняття Україною Податкового кодексу.

 • З метою подальшого вдосконалення митно-тарифної системи України забезпечення прозорості її змін в перспективі неминучим є вдосконалення Концепції трансформації митного тарифу України відповідно до поточної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків.

  6

  ВСТУП

  Податкова система в кожній країні є однією із важливих складових економічної системи. Вона, з одного боку, забезпечує фінансову базу держави, а з іншого - виступає головним знаряддям реалізації її економічної доктрини. Податки існують у людському суспільстві майже тисячу років, але для людини не має більш гнітючої процедури, ніж їх сплата. Водночас запровадження податків мало надзвичайно важливе прогресивне значення для розвитку людського суспільства.

  Економічні трансформації в країні та її економічне оздоровлення неможливі без формування дієздатної податкової системи. На сьогодні система оподаткування зосереджує на собі інтереси різних соціальних груп, представників різних видів діяльності, а загалом – платників податків та держави. Від її ефективності, стабільності, прозорості та інших принципів, визначених ще А. Смітом, залежать можливості економічного розвитку держави, економічна та інвестиційна активність платників.

  Проблема податків одна з найбільш складних і суперечливих в світовій практиці ведення народного господарства. Особливу значимість має проблема оподаткування в системі міжгосподарських зв'язків, в якій з кожним роком значно спрощується переміщення товарів, капіталів і робочої сили. У сучасних умовах надзвичайно важливим стає міжнародний аспект політики оподаткування. Поступове формування сприятливих умов для оподаткування, можливості вирішення більшості соціально - економічних проблем безпосередньо на рівні однієї країни суттєво підвищують роль міжнародних взаємовідносин в процесі оподаткування.

  Україна стоїть на порозі до європейської інтеграції, і тому має докласти всіх зусиль для виконання тих вимог, які ставляться до країн-членів ЄС. Це, в першу чергу, стосуєтся особливостей оподаткування зовнішньоекономічних операцій, оскільки вихід на зовнішній ринок передбачає більш жорсткі вимоги до укладання міжнародних комерційних угод, потребує оволодіння технікою міжнародних розрахунків, уміння вибирати партнерів, визначення вартості контрактів, виконанння строків та вимог до якості взаємних поставок, знання всіх нюансів підприємництва у сфері ЗЕД та їх оподаткування в інших країнах.

  В податкові системі нагромадилося багато невирішених проблем, через які обмежується розвиток економіки, гальмується вдалий вихід України на зовнішній ринок. На сьогодні неефективне податкове регулювання ЗЕД не сприяють входженню нашої держави в світову спільноту. Проте від в значній мірі від цього залежать можливості проведення економічних перетворень в державі.

  Тому багатогранні питання процесу оподаткування в сфері ЗЕД потребують подальшої розробки, що й обумовило актуальність та необхідність даного дослідження.

  Предметом дипломного дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин, які виникають в процесі оподаткування зовнішньоекономічної діяльності. Об'єктом дослідження є процес оподаткування зовнішньоекономічної діяльності

  Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять класичні та сучасні теорії оподаткування. Інформаційною основою дослідження є законодавчі акти України та інших держав, дані статистичних бюлетенів Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації України, матеріали періодичних видань.

  Метою дипломного дослідження є опрацювання шляхів реформування оподаткування ЗЕД в умовах реструктуризації економіки України, визначення та аналіз основних недоліків діючої системи оподаткування, яка впливає на економічну активність платників-субєктів ЗЕД.

  Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків із двох найменувань. Робота викладена на сторінках машинописного тексту.

  План.

  Вступ

  Розділ 1. Теоретичні засади організації та державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

 • ЗЕД в Україні: генезис та прагматика розвитку.

 • Оподаткування в сфері ЗЕД в контексті державного регулювання в Україні.

 • Світовий досвід податкового регулювання ЗЕД.

  Розділ 2. Механізм та особливості оподаткування ЗЕД в Україні.

  2.1. Бартерні операції в сфері ЗЕД.

  2.2. Операції з давальницькою сировиною та особливості їх оподаткування.

  2.3. Порядок справляння податків з нерезидентів та їх постійних представництв.

 • Митно-тарифне регулювання ЗЕД.

  Розділ 3. Проблемні аспекти оподаткування в сфері ЗЕД та напрямки їх вирішення.

  3.1. Контроль над діяльністю податкових та митних органів в сфері ЗЕД.

  3.2. Інформаційне забезпечення в роботі податкових органів.

  Висновки


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...