WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

У відділі контролю ЗЕД функціонує декілька АРМ:B2ARM, B3ARM, B4ARM, B6ARM, B7ARM (див. рис. 3.3). Основне призначення цих АРМ полягає у формуванні звітів як результату обробки та систематизації інформації про зовнішньоекономічну діяльність платників.

Ці АРМ функціонують у середовищі СУБД FoxPro 2.6 та 2.0,

що обумовлено можливостями обчислювальної техніки, якою забезпечені відділи ЗЕД у районних ДПІ.

За результатами проведеної перевірки за допомогою програмно-технічного комплексу В2АРМ формується поквартальний звіт, в якому відображається інформація про кількість:

- перевірених підприємств;

- виявлених порушень за імпортно-експортними операціями та бартерними контрактами;

- встановлених порушень за операціями з давальницькою сировиною;

- нарахованої пені за порушення термінів розрахунку.

Інформація про стан заборгованості платників-юридичних осіб, які займаються ЗЕД, заноситься до БД звітного АРМ, що має назву ВЗАРМ. Основне призначення цього АРМ полягає в обробці, систематизації цієї інформації та формуванні щодекадного звіту. Даний АРМ має зв'язок з АРМ "Облік платників", безпосередньо з файломSplat.dbf, інформація з якого необхідна для визначення органу управління щодо даного платника, який має заборгованість перед бюджетом.

Узагальнення інформації про декларування резидентами України валютних цінностей, доходів та майна, які знаходиться за її межами, виконується на основі даних, що заносяться з декларації до файлів бази даних АРМ, що має назву В4АРМ. Цей АРМ формує звіт один раз на квартал до 20 числа наступного місяця.

Основне призначення програмного-технічного комплексу В6АРМ полягає в обліку даних про застосування санкцій згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність". Звіт формується цим АРМ щомісячно.

Автоматизоване формування звіту про операції з давальницькою сировиною виконується один раз на квартал за допомогою АРМ, що має назву В7АРМ.

Тобто, основне призначення АРМ відділу валютного контролю — це забезпечення автоматизованого діалогового виконання основних завдань інспектора-користувача, діалогова інформаційна взаємодія користувачів та організація оперативного доступу до даних, що знаходяться у центральній базі інформаційної системи або розподіленій базі даних мережі АРМ податкової інспекції.

Засоби АРМ районного рівня автоматизують процес розв'язання структурованих задач (до яких належать задачі обліку, контролю) та забезпечують інформаційну підтримку розв'язання неформалізованих (неструктурованих) задач, таких, як аналіз, прогнозування, перспективне планування тощо.

При використанні АРМ інспектори-користувачі повинні усвідомлювати відповідальність за правильність, достовірність та захист від несанкціонованого доступу введеної інформації. Права доступу до файлів БД регламентуються за допомогою паро-лей та відповідного організаційного забезпечення відділу.

Здійснення документального контролю у поєднанні з АРМ дає змогу підвищити ефективність функціонування відділу контролю ЗЕД і роботи ДПІ у цілому.

Шляхи покращення інформаційного забезпечення відділів та управлінь контролю зовнішньоекономічної діяльності

1. Проект програми модернізації передбачає поетапну, розраховану на період до 2004 року докорінну заміну діючої інфраструктури органів державної податкової служби України. Нові інформаційні системи будуть розроблені з урахуванням комплексного підходу до створення такого роду систем, враховуючи недоліки та помилки попереднього етапу інформатизації ДПС України. На обласному та центральному рівнях за основу взята технологія клієнт-сервер, на базі якої, з використанням СУБД ORACLE, буде розроблено інтегроване сховище даних, що стане основним джерелом даних для формування аналітичних та прогнозних показників як про надходження до бюджету держави, так і діяльність платників податків.

2. Планується завершити створення міжвідомчої системи обміну інформацією. Основною проблемою тут є законодавче та нормативне забезпечення обміну нормативними документами.

3. Проектом програми модернізації ДПС України передбачається створення податкових місій ДПА України. Податкова місія ДПА України (далі — податкова місія) у складі дипломатичного представництва України за кордоном повинна реалізовувати і захищати в державі перебування інтереси України щодо сплати податків нерезидентами, які отримані з джерел на території України, усунення подвійного оподатковування та інші завдання, що будуть покладені на цю місію.

Податкова місія підпорядковується голові дипломатичного представництва України за кордоном (далі — дипломатичне представництво), і Голові Державної податкової адміністрації, що здійснюють контроль за її діяльністю.

Передбачається встановити в якостікритерію, відповідно до якого визначаються країни, де функціонують податкові місії:

- наявність зовнішнього товарообігу з Україною в обсягах, що перевищують 1 млрд. доларів США;

- вкладення в економіку України не менше 150 млн. доларів США прямих іноземних інвестицій.

Для моделювання різних варіантів управлінських рішень з питань контролю за діяльністю СПД у сфері ЗЕД, визначення найбільш доцільних дій, що забезпечують їх ефективність, можуть використовуватися сучасні інформаційні технології, на основі яких останнім часом створюються та успішно експлуатуються системи підтримки прийняття рішень (СППР). В іноземній літературі ці системи відомі під назвою Decision Support Systems (DSS) — це інтерактивні комп'ютерні системи, призначені для підтримки певних видів діяльності при прийнятті рішень. Сучасні СППР реалізуються на базі OLAP (OnLine Analitical Processing — оперативна аналітична обробка) — технології, що організує інтерфейс доступу до даних у формі, визначеній користувачем, яка є зручною для їх подальшого багатовимірного оперативного аналізу.

Існує також особлива форма організації бази даних — сховища даних (Data Werehouse). Ця технологія призначена для зберігання інформації, що надходить від різних операційних систем і зовнішніх джерел.

СППР виконують роль інструменту, що забезпечує підтримку процесу прийняття рішень. Ці системи можуть виконувати порівняння альтернативних рішень з метою вибору кращого та подальшим виробленням пропозицій для особи, що приймає рішення, або виконувати тільки підготовку даних для їх подальшого аналізу.

Автоматизовані інформаційно-аналітичні системи "Галузь", "Пільги" є наочним прикладом використання сучасних інформаційних продуктів податковою службою для підтримки прийняття управлінських рішень. Дані системи на центральному рівні можуть виконувати подекадний аналіз інформаційних потоків, прогнозувати зміни щодо надходжень до бюджетів.

За кордоном успішно функціонують СППР щодо податків (DSS for Tax Decisions), такі, як MoneyClub, Quicken. Ці системи надають поради щодо сплати податків, за їх допомогою розраховуються суми податків тощо.

3

Зміст.

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади організації та державного регулювання зовнішньо-економічної діяльності.

 • ЗЕД в Україні: генезис та прагматика розвитку.

 • Оподаткування в сфері ЗЕД в контексті державного регулювання в Україні.

 • Світовий досвід податкового регулювання ЗЕД.

  Розділ 2. Механізм та особливості оподаткування ЗЕД в Україні.

  2.1. Бартерні операції в сфері ЗЕД.

  2.2. Операції з давальницькою сировиною та особливості їх оподаткування.

  2.3. Порядок справляння податків з нерезидентів та їх постійних представництв.

 • Митно-тарифне регулювання ЗЕД.

  Розділ 3. Проблемні аспекти оподаткування в сфері ЗЕД та напрямки їх вирішення.

  3.1. Контроль над діяльністю податкових та митних органів в сфері ЗЕД.

  3.2. Інформаційне забезпечення в роботі податкових органів.

  Висновки

  Список використаної літератури

  4

  7

  14

  23

  30

  39

  49

  61

  83

  97

  119

  122

  121

  ВИСНОВКИ

  У результаті проведеного дослідження зроблені наступні висновки щодо місця та ролі оподаткування в сфері зовнішньоекономічної діяльності.

 • Вивчення еволюції теоретичних уявлень про систему оподаткування, підтверджує, що податки як економічна категорія відображає розвиток суспільних відносин, характерних для певної економічної системи, тобто в процесі історичного розвитку суспільства змінюється і сама їх суть Окрім того, питання оподаткування є надзвичайно проблематичними та дискусійними. Тому, ефективна система оподаткування є (а якщо ні, то повинна бути) невід'ємною складовою економічної політики розвинутої держави.

 • Податкові системи розвинутих країн світу досить відрізняються між собою, проте податкові реформи, які почалися з кінця 80-х років, дещо їх зблизили. Тенденція до економічного об'єднання, розширення міжнародних господарських зв'язків, узгодження законодавства в сфері ЗЕД сприяють цьому процесу.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...