WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

- колективна співпраця при підготовці рішення та створенні документа (звіту) на базі кількох персональних комп'ютерів, об'єднаних засобами комунікації;

- можливість гнучкого перетворення форм і способу представлення інформації в процесі розв'язання задачі.

Центральною проблемою сучасного періоду економічних перетворень в Україні є проблема забезпечення надходжень до бюджету. Одним з найбільш важливих завдань державних відомств є подолання інформаційного дефіциту щодо ефективного відслідковування господарської діяльності та ділової мобільності суб'єктів підприємницької діяльності, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

На сьогоднішній день обмін інформацією реалізований у вигляді розробленого порядку обміну інформацією з банками. Відповідно до цього порядку інформація НБУ надходить в електронному вигляді засобами електронної пошти на адресу ДПА в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі з використанням засобів захисту Національного банку України. Також реалізовано електронний обмін інформацією з Митною службою України в on-line режимі.

Обмін з іншими відомствами (якщо він регулярно налагоджений) здійснюється відповідно до протоколів у паперовому вигляді, поштою або в електронному вигляді (на дискетах та інших магнітних носіях). У даному випадну протокол — це. сукупність правил, що визначають дії функціональних підрозділів у процесі зв'язку.

На рис. 3.2. представлена структура реєстрів платників податків автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Податки" ДПА України, що складають центральну базу даних:

- реєстр платників податку на прибуток;

- реєстр платників податку на додану вартість;

- реєстр постійних представництв нерезидентів;

- тимчасовий реєстр платників, що не мають коду ЄДРПОУ;

- реєстр неприбуткових організацій та установ;

- реєстр суб'єктів малого підприємництва;

- реєстр договорів про спільну діяльність. Крім даних, що отримуються від районних ДПІ та обласних ДПА/ДПІ, ДПА України надається інформація про платників юридичних осіб іншими державними відомствами:

АІАС "Податки" містить та обробляє більше 300 реквізитів із 750 000 зареєстрованих платників податків-юридичних осіб .

Рис. 3.2. Структура реєстрів платників податків автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "ПОДАТКИ" ДПА України

- банки приймають та опрацьовують від 80 до 100 реквізитів на одну юридичну особу, надають інформацію на основі відповідних законодавчих актів. Неузгодженістю на сьогодні є те, що ДПА України виданий Наказ, на який немає відповідної реакції Національного банку, тому регіональні ДШ/ДПА мають проблеми щодо отримання інформації;

- Держкомстат опрацьовує до 97 реквізитів на юридичну особу;

- Держмиткомслужба при акредитації юридичних осіб та реєстрації митних декларацій учасників зовнішньоекономічної діяльності опрацьовує до 64 реквізитів на юридичну особу.

Незважаючи на такий обсяг інформації, що надається вказаними відомствами податковій службі, в даний час практично відсутній облік громадян України, які отримують прибуток за кордоном. Такий облік повинен вестись на основі інформації митних органів про громадян, що виїздять за кордон на заробітки, та даних про декларовану валюту при перетині кордону України.

Проектом програми модернізації державної податкової служби України передбачається посилення функцій контролю за поверненням валютних цінностей. Згідно з цим проектом, перш за все, необхідно розробити процедуру отримання необхідної інформації для комп'ютерного аналізу за зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, використовуючи дані:

- Митної служби — про своєчасність перетину митного кордону України товаром, імпортною частиною продукції в повному обсязі, передбаченому контрактами про ЗЕД (бартер, давальницька сировина, послуги тощо);

- Національного банку — про терміни та суми проведених розрахунків за контрактами;

- Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі — про діяльність нерезидентів в Україні (своєчасність розрахунків, діяльність через законодавче оформлені представництва, відповідність діяльності вимогам та нормам законодавства України);

- Міністерства статистики — про обсяги в сумарному обчисленні, а також пріоритетні напрями зовнішньоекономічної діяльності підприємств з прив'язкою до системи

кодифікації.

Для цього необхідно створити ефективний механізм надходження інформації до податкової служби. Створення системи міжвідомчого обміну інформацією дозволить без виходу на підприємство відслідковувати порушення термінів розрахунків за контрактами, підвищити ефективність перевірок, скоротити чисельність підрозділів валютного контролю.

Рівень обласних ДПА і районних ДПІ

Можливості сучасної комп'ютерної техніки створили передумови організації автоматизованих робочих місць (АРМ) для працівників податкової служби України районного рівня.

Основне завдання АРМ — оперативний збір, обробка та систематизація інформації про платників податків з подальшою передачею Ті у вигляді інформаційних потоків засобами електронного зв'язку на обласний, та {центральний рівень (рис. 3.3).

Історично склалося так, що автоматизація функцій районних податкових інспекцій базувалася на використані АРМ, які були створені засобами СУБД FoxPro. Це пов'язано, в першу чергу, з можливостями обчислювальної техніки, що не дозволяють використовувати більш сучасні програмні продукти.

АРМ — це професійно орієнтований програмно-технічний комплекс, який поєднує технічні, програмні, інформаційні засоби, призначені для автоматизації функцій спеціаліста, що виконуються безпосередньо на робочому місці.

Для забезпечення функціонування АРМ необхідно мати певні ресурси:

- технічне забезпечення — це комплекс технічних засобів (персональний комп'ютер, периферійна техніка, засоби зв'язку);

- програмне забезпечення — це сукупність програм, необхідних для вирішення функціональних задач, та програм, що забезпечують управління функціонуванням самих засобів обчислювальної техніки;

- інформаційне забезпечення — це не лише інформаційні ресурси як предмет та інформація як продукт праці, а й засоби і методи ведення всієї інформаційної бази. До інформаційного забезпечення належать також методи класифікації і кодування інформації, способи організації нормативно-довідкової інформації, створення та ведення баз даних;

Рис 3.3. Схема інформаційних потоків автоматизованої інформаційно-аналітичної системи "Податки" ДПА України.

- лінгвістичне забезпечення — це сукупність засобів і правил для формалізації природної мови, які використовуються при спілкування користувачів з комплексом засобів автоматизації;

- правове забезпечення — це сукупність правових норм, що регламентують правові відносини при функціонуванні АРМ та юридичний статус результатів такого функціонування;

- ергономічне забезпечення є сукупністю засобів та методів, які створюють найсприятливіші умови праці.

Засоби АРМ дають змогу автоматизувати розв'язування економічних задач, що формалізуються, та забезпечити інформаційну підтримку задач, розв'язок яких важко формалізувати.

На кожному АРМ виконується група інформаційно відокремлених контрольних функцій над даними, що заносяться безпосередньо до баз даних, які підтримуються в актуальному стані відповідними системами управління (СУБД).

База даних СУБД MS FoxPro — це сукупність таблиць, кожна з якої записана у певному файлі.

Файл має свій ідентифікатор, що складається безпосередньо з імені та розширення — .dbf. Таблиця поєднує у собі поля, які характеризуються типом та розміром. Тип даних, що будуть заноситися у поля таблиці, визначає тип кожного поля. Розмір поля залежить від його типу (табл. 3.2).

Тобто, до таблиць бази даних (БД) може заноситись, а потім і оброблятись засобами СУБД різнотипова інформація. Це одна з позитивних якостей СУБД.

Таблиця 3.2.

Типи полів даних СУБД FoxPro

Тип даних

Розмір

Зміст

Обмеження

Дата/час

8 байтів

Дата чи час

-

Memo-

Поле

До 64000 байт

Довгий текст

Не може вико-ристовуватись як

індекс таблиці

Числовий

Від 1 до 8 байт

Число

-

Логічний

1 біт

Короткий текст

Має значення

"так" або "ні"

Текстовий

До 255 байт

Короткий текст

-

Необхідно відзначити особливість функціонування АРМ, що обумовлює створення та використання нормативно-довідкової інформації (НДІ), надає можливість встановлювати однозначну відповідність між кодами та їх ознаками, здійснювати контроль за достовірністю введеної інформації. Особливість НДІ полягає у тому, що її один раз заносять у довідники, а потім багаторазово використовують.


 
 

Цікаве

Загрузка...