WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

1.1. Зовнішньоекономічна діяльність в Україні: генезис та прагматика розвитку.

Поняття ЗЕД виникло з переходом до нової системи управління і початком здійснення зовнішньоекономічних реформ. Суть цих реформ полягала в децентралізації зовнішньої торгівлі та переході від міжурядових зовнішньоекономічних зв'язків до зовнішньоекономічної діяльності на рівні виробничих структур (підприємств, фірм, організацій) з повною їх самостійністю у виборі партнера, номенклатури товарів, визначенні ціни та вартості контракту, об'ємів і термінів поставки при укладанні угод.

Виробниче підприємство на зовнішньому ринку — це якісно нове явище для української економіки. Вихід на зовнішній ринок самостійних суб'єктів господарювання сприяв пристосуванню економіки України до системи світогосподарських відносин і є важливим джерелом поповнення державного бюджету.

Організаційно-правові питання здійснення ЗЕД в Україні регулюються законами і нормативними актами, що прийняла Верховна Рада, указами Президента і декретами Кабінету Міністрів України. Основними серед них є: Закони України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", Декрети Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", "Про єдиний митний тариф".

Згідно з Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність", зовнішньоекономічна діяльність — це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами.

На відміну від внутрішньогосподарської діяльності, вихід на зовнішній ринок передбачає більш жорсткі вимоги до укладання міжнародних комерційних угод, що потребує оволодіння технікою міжнародних розрахунків, уміння вибирати партнерів, визначення вартості контрактів, виконання строків та вимог до якості взаємних поставок, знання всіх нюансів підприємництва у сфері ЗЕД.

- ЗЕД включає такі основні напрями:

- вихід на зовнішній ринок;

- експортно-імпортні поставки товарів, послуг та капіталів;

- валютно-фінансові та кредитні операції;

- створення та участь у діяльності спільних підприємств;

- міжнародний маркетинг;

- моніторинг національної економічної політики та економіки світогосподарських зв'язків.

Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність за будь-яким напрямом мають право усі без винятку суб'єкти ЗЕД. ( рис.1.1 ).

До іноземних суб'єктів господарської діяльності відносять суб'єктів господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.

Суб'єкти ЗЕД у своїй діяльності керуються принципами, визначеними ст. 2 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність".( рис.1.2 ).

Види зовнішньоекономічної діяльності в Україні:

- Експорт та імпорт:

- товарів;

- капіталів;

- робочої сили.

- Надання суб'єктами ЗЕД послуг:

- виробничих;

- транспортно-експедиційних;

- страхових;

- консультаційних;

- маркетингових;

- експортних;

- посередницьких;

- брокерських;

- агентських;

- консигнаційних;

- управлінських;

- облікових;

- аудиторських;

- юридичних та інших.

3. Кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності:

- наукова;

- науково-технічна;

- науково-виробнича;

- виробнича;

- навчальна.

4. Міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами.

5. Кредитні та розрахункові операції між суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарської діяльності.

6. Спільна підприємницька діяльність між суб'єктами ЗЕД та іноземними суб'єктами господарської діяльності:

- створення спільних підприємств;

- проведення спільних господарських операцій;

  • спільне володіння майном.

7. Підприємницька діяльність на території України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших об'єктів нематеріальної власності.

8. Організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій та ін.

9. Товарообмінні (бартерні) операції.

10. Орендні (у т.ч. лізингові) операції.

11. Операції з придбання, продажу та обміну валюти.

12. Роботи на контрактній основі.

13. Інші види ЗЕД, не заборонені прямо та у винятковій формі законами України.

В Україні заборонені такі види ЗЕД:

- експорт з території України предметів, які є національним, історичним чи культурним надбанням українського народу;

- імпорт чи транзит будь-яких товарів, які можуть зашкодити здоров'ю чи загрожують життю населення, тваринному світу чи навколишньому середовищу;

- імпорт продукції та послуг, які пропагують ідеї війни, расової дискримінації;

- експорт та імпорт товарів, пов'язаний з порушенням прав інтелектуальної власності.

Тільки суб'єкти ЗЕД, спеціально уповноважені державою, можуть здійснювати експорт та імпорт зброї, боєприпасів, військової техніки, технологій та послуг, пов'язаних з військовим виробництвом; дорогоцінних металів та сплавів; наркотичних засобів; експорт товарів мистецтва та предметів старовини з музейних фондів України.

1.2. Оподаткування в сфері зовнішньоекономічної діяльності в контексті державного регулювання в Україні.

Усі суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності мають однакові права на здійснення всіх видів зовнішньоекономічної діяльності, за винятком тих, які заборонені законодавством України. Така широка свобода дій на світовому ринку та ринку України не означає для підприємств та організацій вседозволеність та безконтрольність. Підтриманню їх зовнішньоторговельної активності завжди сприяв і сприяє особливий механізм державного регулювання цієї діяльності. Зміни економічної та політичної ситуації в Україні призводять до необхідності формування та постійного вдосконалення системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, яка б відповідала вимогам міжнародних конвенцій у сфері торгівлі та економічного співробітництва.

В Україні регулювання ЗЕД здійснюється:

- Україною як державою в особі її органів у межах їх компетенції;

- недержавними органами управління економікою, що діють на підставі статутних документів;

- самими суб'єктами ЗЕД на підставі відповідних координаційних угод, що укладаються між ними.

Державне регулювання ЗЕД в Україні дає можливість забезпечити захист інтересів як країни в цілому, так і окремих суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності. Поряд з цим, воно гарантує створення рівних можливостей для суб'єктів ЗЕД у розвитку всіх видів підприємницької діяльності незалежно від форм власності та всіх напрямів використання доходів і здійснення інвестицій, а також забезпечує заохочення конкуренції та ліквідацію монополізму у сфері ЗЕД.

До органів державного регулювання відносяться:

- Кабінет Міністрів України;

- Верховна Рада України;

- Національний банк України;

- Міністерство економіки України;

- Державна митна служба України;

- Антимонопольний комітет України;

- Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі.

Кабінет Міністрів України:

1. Вживає заходів щодо здійснення зовнішньоекономічної політики.

2. Здійснює координацію діяльності міністерств, державних комітетів та відомств України з регулювання ЗЕД; координує роботу торговельних представництв України в іноземних державах.

3. Приймає нормативні акти регулювання з питань ЗЕД.

4. Проводить переговори та укладає міжурядові договори України з питань ЗЕД, забезпечує їх виконання всіма підпорядкованими державними органами управління і залучає до їх виконання інших суб'єктів ЗЕД.

5. Вносить на розгляд Верховної Ради пропозиції про систему органів оперативного державного регулювання ЗЕД.

6. Забезпечує складання платіжного балансу, зведеного салютного плану України.

7. Здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів Державного валютного фонду України.

Верховна Рада України:

1. Приймає, змінює та скасовує закони, що стосуються ЗЕД.

2. Затверджує основні напрями зовнішньоекономічної політики України.

3. Розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання ЗЕД.

4. Укладає міжнародні договори України та приводить чинне законодавство України у відповідність до правил, встановлених цими договорами.

5. Затверджує нормативи обов'язкового розподілу валютної виручки, ставок та умов оподаткування, митного тарифу, митних зборів та митних процедур.

6. Встановлює спеціальні режими ЗЕД на території України. 7. Затверджує списки товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, або забороняється.

Національний банк України:

1. Здійснює зберігання та використання золотовалютного резерву України та інших державних коштовностей.

2. Представляє інтереси України у відносинах з фінансово-кредитними установами інших країн та укладає міжбанківські угоди.


 
 

Цікаве

Загрузка...