WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Оподаткувнаня зовнішньоекономічної діяльності - Дипломна робота

Пунктом 18 Меморандуму економічної політики на період з 1 липня 1998 року по 30 червня 2001 року передбачено, що до кінця 1999 року максимальні ставки ввізного мита у тарифі мають бути знижені до 20 %, при цьому обсяг імпорту товарів, ставки ввізного мита на які будуть вищими за максимальний рівень, не повинен перевищувати 0,5 % від загального імпорту товарів. На виконання положень зазначеного положення Меморандуму буде продовжено роботу щодо аналізу та перегляду ставок ввізного мита на твоари, які не відповідають зазначеним критеріям.

Міжнародними зобов"язаннями України передбачається з метою подальшої лібералізації зовнішньої торгівлі скасування діючого експортного мита на живу худобу, шкірсировину та насіння соняшнику. На виконання зазначених зобов"язань та з метою запобігання ускладнень у відносинах з торговельними партнерами необхідно прискорити прийняття відповідних Законів України, якими буду врегульовано зазначене питання.

Одним із пріоритетів у митній політиці має бути :

  • Дотримання принципу непогіршення торгового режиму. Так званого принципу "stand-still". Зокрема, країна не повинна підвищувати рівень тарифного захисту, натомість, результатом переговорів щодо вступу України до СОТ має стати "зв"язування" ставок мита і графік їх трансформації. Отже, в частині, що стосується переговорів по товарах, невідкладного вирішення у надзвичайно стислі терміни потребує питання доопрацювання графіку зниження тарифів.

  • Забезпечення гармонізації національного законодавства у сфері правил митної оцінки (прийняття Митного кодексу).

  • Забезпечення дотримання вимог системи СОТ при створенні сприятливого інвестиційного режиму (зокрема, в автомобілебудівній галузі).

  • Забезпечення недискримінації та національного режиму в сфері оподаткування (стягнення ПДВ, акцизних та інших зборів). Особливого значення набуває прийняття Україною Податкового кодексу.

З метою подальшого вдосконалення митно-тарифної системи України забезпечення прозорості її змін в перспективі необхідно вдосконалити Концепцію трансформації митного тарифу України відповідно до поточної кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків.

За даними митної статистики загальний зовнішньоторговельний обіг України за 2001 рік склав 31 528 млн. дол. США, що на 6,8% більше, ніж у попередньому 2000 році. Відбулося зростання як обсягу експорту, так 1 імпорту, але темпи росту товарообігу в цілому, експорту та імпорту в порівнянні з минулим роком стали більш повільними. Якщо в 2000 році в порівнянні з 1999 роком товарообіг виріс на 34,9% , імпорт - на 46% , експорт - на 25%, то в 2001 ці показники становлять відповідно 6,8%, 2,2%, 11,5%.

Сальдо зовнішньоторговельного балансу в 2001 році позитивне, становить 852 млн.дол.США. Покриття імпорту експортом становить 1,06.

На сьогоднішній день Україна здійснює зовнішньоторговельні операції з 213 країнами та територіями.

Проголошений Президентом України стратегічний курс на інтеграцію з Європейським Союзом, реалізація якого має забезпечити входження нашої держави до європейського політичного, інформаційного, економічного і правового простору, значною мірою впливає на загальні тенденції розвитку зовнішньоторговельних стосунків з країнами світу.

Відбувається подальший географічний перерозподіл української зовнішньої торгівлі: зростання товарообігу з країнами далекого зарубіжжя перш за все з країнами Європи, і поступове зменшення обсягів торгівлі з країнами вільної торгівлі, серед яких країни СНД (крім Таджикистану), та країни Балтії.

У 2001 році в порівнянні з 2000 роком товарообіг з країнами Європи збільшився на 1631 млн.дол. США (19,7%) і досяг 9911 млн.дол. США, що становить 31,4% від загального товарообігу. Причому, 63,8% від товарообігу з країнами Європи складає товарообіг з країнами ЄС. На 693 млн.дол. США, або 16,3% збільшився товарообіг з країнами Азії, на 194 млн.дол. США, або на 22,3% з країнами Африки, на 84 і млн.дол. США, або на 13,4% - з країнами Балтії. У той же час товарообіг з країнами СНД і зменшився на 495 млн.дол. США, або на 3,6%, хоча як і раніше ці країни посідають значне місце серед торговельних партнерів України. Питома вага обсягу зовнішньої торгівлі з країнами СНД залишається досить великою - 42,1% від загального обсягу, або 13281 млн.дол. США.

Дещо зменшився товарообіг з країнами Америки та Австралії І Океанії.

Динаміку змін товарообігу з регіонами світу наведено на діаграмі.

Рис.2.11. Динаміка змін товарообігу з регіонами світу за 1999-2001рр.

Обсяг імпорту в 2001 році склав 15 338 млн.дол. США, що лише на 336 млн.дол. США, або на 2,2% більше, ніж у попередньому році.

Таблиця 2.6
Товарообіг та сальдо торгівельного балансу України

1996

1997

1998

1999

2000

2001

товарообіг (млн.дол.США)

30932

30514

27570

21 891

29529

31 528

зміни до попе-реднього року

%

-1

-10

-21

35

7

+/-

-418

-2945

-5 678

7 638

1 999

Імпорт (млн.дол.США)

15615

16617

14766

10277

15002

15338

зміни до попе-реднього року

%

6

-11

-30

46

2

+/-

1 002

-1 850

-4 489

4 726

336

експорт (мпн.доп.США)

15317

13898

12803

11 614

14526

16 190

зміни до попе-реднього року

%

-9

-8

-9

25

11

+/-

-1 419

-1 094

-1 189

2912

1 663

Сапьдо (млн..дол.США)

-298

-2719

-1 963

1 337

-476

851

Збільшення товарообігу у 2001 році відбулося практично по всіх галузевих групах товарів, за виключенням галузевих груп паливно-енергетичних товарів (гр. 27), мінеральних продуктів (гр. 25-26), та товарів, що відносяться до груп 91-97 УКТ ЗЕД. Найбільш вагоме зростання відбулося в обігу з товарами машинобудівної та транспортної промисловості. Товарообіг цієї категорії товарів збільшився на 1 164 млн. дол. США, або на 26%. При цьому зросли обсяги як імпортних (+731 млн. дол. США, або 28%),' так і експортних (+432 млн. дол. США, або 23% ) операцій з цими товарами.

Збільшення питомої ваги товарів машинобудівної, та транспортної галузевих груп у загальному товарообігу України може розглядатися як один з позитивних елементів у розвитку промисловості України.

Основу товарної структури експортно-імпортних операцій .України становлять галузеві групи паливно-енергетичних товарів (гр. 27 УКТ ЗЕД), машинобудівної та транспортної промисловості (гр. 84-90), металів (72-83), продукції хімічної промисловості (28-40) та товарів продовольчої і сільськогосподарської групи (01-24). Сумарна питома вага цих товарів складає 85% усього зовнішньоторговельного обігу України у 2001 році, і саме зміни обсягів зовнішньої торгівлі з цими категоріями товарів вирішальним чином впливають на стан загального українського товарообігу.

Зокрема, збільшення товарообігу в 2001 році порівняно з попереднім роком обумовлено насамперед зростанням обсягів зовнішньоторговельних операцій з галузевими групами машин, устаткування та транспорту (на 1 164 млн. дол. США, або на 25,6%), продовольчих товарів та продукції сільського господарства (на 643 млн. дол. США, або на 28,4%) та металів і виробів з них (на 379 млн. дол. США або на 5,3 %). Зменшення обсягів зовнішньоторговельних операцій з енергоносіями в 2001 році (на 838 млн. дол. США або на 10,6%) не завдало значного впливу на загальний етан товарообігу.

Рис.2.12. Динаміка зміни обсягів товарообігу експортно-імпортних операцій за 1996-2001рр.

У цілому у 2001 році спостерігалася позитивна тенденція поступового зростання експорту та просування українських товарів на світові ринки, і перш за все на ринки країн ЄС.

Додаток 1

Методика визначення митної вартості.

Єдиний митний тариф України.

Методика визначення митної вартості в Україні також базується на правилах Кодексу про митну вартість ГАТТ. Відповідно до ст.16 Закону України "Про Єдиний митний тариф" нарахування мита, акцизного збору і ПДВ проводиться на базі митної вартості вантажу. Визначення митної вартості товарів регулюється Порядком визначення митної вартості товарів та інших предметів у разі їх переміщення через митний кордонУкраїни затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. № 1598.


 
 

Цікаве

Загрузка...