WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування транспортних засобiв - Дипломна робота

Оподаткування транспортних засобiв - Дипломна робота

Дипломна робота на тему:

"Оподаткування транспортних засобів"

Зміст

Вступ.....................................................................................4

1. Розділ 1. Необхідність оподаткування транспортних засобів і їх роль у податковій системі України............................7

2. 1.1. Транспортні засоби як об'єкт оподаткування і складова частина системи оподаткування..............................................7

3. 1.2. Еволюція системи оподаткування транспортних засобів в Україні..........................................................................19

4. Розділ 2. Аналіз практики оподаткування транспортних засобів – її фінансова і економічна ефективність........................33

5. 2.1. Аналіз механізму оподаткування транспортних засобів та

його фіскальна достатність...............................................33

6. 2.2. Порядок і ефективність оподаткування операцій по відчуженню транспортних засобів..........................................44

7. 2.3. Контроль за сплатою податку з власників транспортних засобів та відповідальність платників.....................................51

8. Розділ 3. Проблеми оподаткування транспортних засобів та операцій по їх відчуженню в умовах реформування економіки України...........................................................................57

Висновки..............................................................................69

Список використаної літератури.................................................75

Вступ

Близько тисячі років у людському суспільстві існує складна і досить суперечлива в своїй сутності категорія податків. За економічною сутністю податки є обов'язковими платежами, що вилучаються державою з доходів Юридичних чи фізичних осіб до відповідного бюджету для фінансування витрат держави.

Об'єктивною реальністю є те, що за наявних економічних умов підприємницькі структури та громадяни повинні віддавати частку своїх доходів на загальнодержавні суспільні потреби, а натомість одержувати від держави безплатні блага та послуги.

Досконалість форм і методів передачі цих коштів свідчить про рівень розвитку держави, її економічних та правових інститутів. Створення податкової системи - це не тільки практична, а й велика наукова проблема. Вона потребує глибокого аналізу господарського життя в державі, доходів населення і підприємницьких структур, бюджету сім'ї. Лише за такими матеріалами можна дійти висновку щодо доцільності введення того чи іншого податку, спрогнозувати його вплив на економічні та соціальні процеси.

Історія цивілізації свідчить, що в різні періоди розвитку суспільства вводились різноманітні податки - на землю, майно, прибуток, цінні папери, спадщину та дарування, додану вартість, заробітну плату, акцизи, збори й відрахування, на автомобілі, коней, собак, продуктивну худобу та птицю, бджіл, подушні податки і податки на неодружених чоловіків, податки на бороду, вікна, двері, тощо.

Найбільшого розквіту податки сягають за умов розвинутої ринкової економіки. Вони стають об'єктивними елементами фінансових відносин між державою та юридичними і фізичними особами. Формується завершена модель податкової системи кожної держави. Вона включає методи й об'єкти

оподаткування, ставки податків, строки їх сплати, контроль за витрачанням, надання пільг.

У кожній державі є багато податків і зборів, що забезпечують мобілізацію коштів в її розпорядження. Вся сукупність податків, зборів, відрахувань і платежів в державі становить її податкову систему. Податкова система будь-якої держави має свою структуру, тобто класифікацію податків залежно від різних ознак. Структура податкової системи визначається, здебільшого, рівнем економічного розвитку держави, а також політичними силами, що перебувають прикладі.

Нині можна стверджувати, що в Україні створено податкову систему, яка дає змогу мобілізувати кошти в розпорядження держави, здійснювати їхній розподіл і перерозподіл на цілі економічного й соціального розвитку. Так, у 1995 році находження усіх видів податків і відрахувань забезпечили 63,3% доходів бюджету, а в 1999 році - 61,4%, в 2000 - 62,5%, в 2001 – 63,1% [19.с.229].

На сьогодні в Україні порядок обчислення та сплати різних видів податків і відрахувань регулюються 28 законами. Усього за чинним законодавством передбачено 20 загальнодержавних податків, зборів і відрахувань і 14 місцевих податків і зборів.

Одним з найпоширеніших загальнодержавних податків як за кількістю платників, так і за кількістю об'єктів оподаткування є податок транспортні засоби, відомий нині як податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

Справляння цього податку регламентується Законом України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 11.12.91р., "Про внесення змін до Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 18.02.97р., "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства" від 16.07.99р., Наказом ДПА України "Порядок заповнення Розрахунку податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" від 16 02.2000р. та іншими нормативними актами.

Дана дипломна робота базується на основі вивчення та узагальнення положень чинного законодавства, нормативних документів, наукової літератури, публікацій у спеціальних журналах, періодичній пресі та даних ДПІ м. Тернополя.

Об'єктом дослідження роботи є не прямі податки, а предметом дослідження виступає податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. Саме предмет визначає тему роботи, знаходиться в центрі уваги дослідника і є конкретною частиною об'єкту.

Дипломна робота охоплює три розділи: 1-ий розділ - "Необхідність оподаткування транспортних засобів і їх роль в податковій системі України", 2-ий - "Аналіз практики оподаткування транспортних засобів – її фінансова та економічна ефективність", 3-ій розділ - " Проблеми оподаткування транспортних засобів та операції по їх відчуженню в умовах реформування економіки України ".

Метою роботи є: висвітлення питань розвитку оподаткування власників транспортних засобів, суті та призначення даного податку, визначення об'єктів, суб'єктів оподаткування, дослідження методики нарахування та порядку справляння податку, а також обґрунтування пропозицій, невирішених проблем та шляхів вдосконалення оподаткування власників та продажу транспортних засобів.

Дипломна робота написана на 95 сторінках, має 10 таблиць, 6 рисунків, 6 додатків.

Розділ 1. Необхідність оподаткування транспортних засобів і їх роль у податковій системі України.

1.1. Транспортні засоби як об'єкт оподаткування і складова частина системи оподаткування.

.

Оподаткування – найбільш гнучкий

і ефективний, але й небезпечний

інструмент соціальних реформ. Тут

необхідно чітко знати, що робиш,

аби результати далеко не розійшлися

з намірами.

Гуннар Мюрдаль.

Розгалужена податкова система сучасної держави опирається на всебічно розроблене вчення про податки. Серед його творців – найпочесніші представники економічної і фінансової думки: від Адама Сміта, Адольфа Вагнера до Джона Кейнса, Поля Самуельсона, Джеймса Б'юкена. Серед цих та інших імен, які уособлюють наукове податкознавство, фіскальну теорію і практику, є визначні вчені академічного напрямку, державні діячі та радники урядів, лауреати Нобелевської премії. Їм належить невичерпне багатство ідей і знань.

Декілька століть ведеться наукова дискусія стосовно принципів оподаткування, орієнтирів організації податкових систем (додаток 1).

Твердження Уільяма Петті, що найважливішим нормативним принципом оподаткування є соціально-психологічний вплив податків на платників, - думка, яка випередила свій час і актуальна дотепер.

У принципах Адама Сміта (пропорційність, визначеність, зручність, дешевизна податків) державні й національні інтереси сприймались як сума індивідуальних платників податків. Проте, на думку історика англійських фінансів Б.Сабіне, погляди Сміта були тотожні пропаганді "неуцького ставлення до податків", що поставило Велику Британію на межу фінансового банкрутства.

Згідно з поглядами Давіда Рікардо, підприємці та домогосподарства завжди намагаються скоротити свої видатки, а прагнення до збільшення доходів чи нарощування капіталу необмежене, що і необхідно заохочувати відповідною структурою податків.

Джон Ст. Мілль наголошував, що фіскальне полегшення одному платнику не приносить стільки добра, скільки зла заподіює іншому податкова несправедливість. Відповідно до закону зниження граничної корисності доходу щодо його зростання для вирівнювання відносного податкового тягаря Мілль обґрунтовує прогресивне оподатковування доходів, але теоретично виправдану прогресію він вважав практично небажаною з міркувань зумовленого нею дестимулювання господарської діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...