WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

ЗВЕДЕНИЙ ЗВІТ

про суми отриманих пільг по оподаткуванню в розрізі окремих видів податків і пільг

щодо кожного виду податку станом на 01.01.2001 р.

Пільга

Кількість

Кількість

Сума податку, несплаченого через отри-

пільгови-

мання пільг (тис.г

ж.)

Код

Назва

отриманих пільг

ків

Всього

до Держбюджету

до місц. бюджету

1

2

3

4

5

6

7

14010072

Не є об'єктом оподаткування операції з: надання послуг із страхування і пе-

рестрахування, передбачених законом України "Про страхування", соціаль-

1

1

33,910

33,910

0,000

ного І пенсійного страхування

14010084

Звільняються від оподаткування операції з: надання згідно з переліком, вста-

новленим Кабінетом Міністрів України, послуг з вищої, середньої. Профе-

сійно-технічної та початкової освіти закладами освіти, які мають спеціальний дозвіл (ліцензію) на надання таких послуг та послуг з виховання та осві-

4

4

211,354

211,354

0,000

ти дітей будинками культури в сільській місцевості, дитячими музичними та

художніми школами, школами мистецтв.

14010088

Звільняються від оподаткування операції з: продажу лікарських засобів та

виробів медичного призначення, зареєстрованих в Україні у встановленому

5

5

221,756

221,756

0,000

законодавством порядку, в тому числі надання послуг з такого продажу апте-

чними установами.

14010090

Звільняються від оподаткування операції з: продажу путівок на санітарно-

курортне лікування та відпочинок дітей у закладах за переліком, встановле-

1

1

33,970

33,970

0,000

ним Кабінетом Міністрів України.

14010099

Звільняються від оподаткування операції з: надання послуг з поховання будь-

1

1

0,247

0,247

0,000

яким платником податку.

14010115

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: продажу това-

рів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митної тери-

3

3

4575,618

4575,618

0,000

торії України.

Пільга

Кількість

Кількість

ПІЛЬГОВИх

КІВ

Сума податку, несплаченого через отри-

мання пільг (тис.г

н.;

отриманих

Всього

до Держ-

до місц.

Код

Назва

пільг

бюджету

бюджету

1

2

3

4

5

6

7

14010122

Звільняються від оподаткування операції з видачі сільськогосподарської про-

дукції власного виробництва підприємств-виробників сільськогосподарської

продукції : фізичними особами — власниками земельних паїв, внесених до

1

1

0,690

0,690

0,000

таких підприємств, у вигляді компенсації вартості користування такими пая-

ми таким підприємством, але не більш як 70 гривень у розрахунку на повний

календарний місяць строку такого користування.

14010123

Звільняються від оподаткування операції з видачі сільськогосподарської про-

дукції власного виробництва підприємств-виробників с/г продукції: фізич-

ним особам, які перебувають у трудових відносинах з підприємством-

1

1

0,719

0,719

0,000

виробником с/г продукції, відповідно до фактично відпрацьованого часу, але

не більш як 70 гривень у розрахунку на повний календарний місяць.

14010124

Вартість тари, що згідно х умовами договору (контракту) визначена як зворотна (заставна), до бази оподаткування не включається.

1

1

10,124

10,124

0,000

14010129

Сума податку на додану вартість, сплачені постачальникам за матеріально-

технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при: продажу товарів, що були вивезені (експортовані) платником податку за межі митних

3

3

277,145

277,145

0,000

кордонів України

14010136

Податок за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: продажу пере-

робним підприємствам молока та м'яса живою вагою с/г виробниками всіх

24

24

120,295

120,295

0,000

форм власності і господарювання

14010139

Суми податку на додану вартість, сплачений постачальникам за матеріально-

технічні ресурси, які підлягають відшкодуванню із бюджету при: продажу переробним підприємствам молока та м'яса живою вагою с/г товаровиробни-

24

-24

95,067

95,067

0,000

кам всіх форм власності і господарювання

14010154

Звільняються від оподаткування операції з: надання послуг з перевезення па-

сажирів міським транспортом, тарифи на які регулюються у встановленому законом порядку, за винятком операцій з надання пасажирського транспорту

1

1

0,935

0,935

0,000

в оренду (прокат).

14010162

Не підлягають сплаті до бюджету суми податку на додану вартість, які нара-

ховуються с/г товаровиробниками-платниками податку на додану вартість

щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва, включаючи продукцію (крім підакцизних товарів), виготовлену на давальни-

30

30

74,100

74,100

0,000

цьких умовах із власної с/г сировини, крім операцій з продажу переробним

підприємствам молока та м'яса живою вагою


 
 

Цікаве

Загрузка...