WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

73. Куфта Н. Зміцнення податкової дисципліни як фактор стабілізації фінансової системи // Економіка України.- 2001.-№. -с.22-26.

74. Кучер Г.В. Державний борг : історія і сьогодення // Фінанси України.-1999.-№ 2.-с.

75. Ларіонова Л. Д. 1 створили люди податкову систему // Фінанси України.-1999.-№ 7.-с..

76. Ларіонова Л. Д. Стабільне джерело поповнення бюджету // Фінанси України.- 1999.-№7.-с..

77. Ласкова Н. Е. Акцизное обложение : ретроспективный взгляд // Финансы.-2001.-№4.-с.67-69.

78. Литвин М. І. Податкове навантаження і економічні інтереси підприємства // Фінанси України.-1998.-№5.-с.29.

79. Лондар С., Оліскевич М., Юринець Р. Шляхи наближення податкової системи України до стандартів ЄС // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-2.-с.56-58.

80. Лукіна І. Державні гарантії у перехідній економіці : теоретичний аналіз і досвід України //Економіка України.- 19У9.-№12.-с.19-29.

81. Лукіна І. Податкова політика України у контексті створення умов для економічного зростання // Економіка України.-.-№.-с.37-41.

82. Лукінов І. І. Економічні трансформації. К.: ін-т економіки НАМ України, 1997.

83. Лютий І. О. Державний борг і ефективність використання державного кредиту // Фінанси України.-1999.-№9.-с..

84. Ляшенко Ю. І. Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки // Фінанси У країни. –І999.-№ 12. -с..

85. Макаренко М. І. Податкові чинники макроекономічної цінової стабільності. // Фінанси України-2000.-№9.-с. 107-115.

86. Малис Н.И. АКЦЬІЗЫ на алкогольную продукцию: практика и пременения // Финансы.-2001.-№ 4.-с.ЗЗ-36.

87. Мельник О. М. Фінансова криза та проблема відновлення економічного зростання в Україні // Фінанси України.-1999.-№5.-с..

88. Меркулов О. Майбутнє податкової системи України - у модернізації податкової служби // Вісник податкової служби України.-2000.-№ 45.-с.9-10.

89. Мітюков І. О. Основні особливості бюджету України на 2001 рік // Фінанси

України.-2001.-№3.-с.З -13.

90.Онишко С.В. Податкові відносини між державою і платниками податків // Фінанси України.-1998.-№3.-с.86.

91. Онищенко В. П. Парадокси споживчого ринку України // Фінанси України.- 1998.-№ 8.-с.35-41,

92. Пятаченко Г. О. Удосконалення механізму наповнення дохідної частини бюджету // Фінанси України.-2001.-№ 5.-с.75-77.

93. Павлов А. П. Створення та вдосконалення фінансово-правової бази митних органів. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.10-14.

94. Павлюк К. В. Фінансові ресурси держави.-К.:"НЮН".-1998.

95. Падуп П. П. Висококваліфіковані митні кадри - майбутнє обличчя нашої держави. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.7-14.

96. Паламарчук В. О. Фінансові підвалини держави // Фінанси України.-1999.-№ 2.-с..

97. Папаїка О. О. Реформування податкової системи України. // Фінанси України-2000.-№ 8,-с.ЗЗ-34.

98. Пасічник Ю. В. Бюджетна система : Навчальний посібник.- Черкаси ; Відлуння.- 1999.-С.376.

99. Пасічник Ю. В. Основні напрями реформування економіки України в аспекті інтеграції із ЄС // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-3.-с.47-49.

100. Податкова система України // Підручник під ред. д.е.н. Федосова В. М.-К. Либідь.- 1994.

101. Пономаренко Л. Пільговий режим оподаткування ПДВ підприємств та організацій громадських організацій інвалідів // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 5.-с.15.

102. Романів М.В. Державний фінансовий контроль і аудит.- К.: НІОН, 1998.

103. Ротор А.І. Формування Державного бюджету України // Фінанси України.-1999.-№ 9.-с..

104. Самуельсон П. Економіка. Л.: Світ,1993.с.138.

105. Свердан М. М. Ефективність оподаткування в умовах ринкової економіки. // Фінанси України-2000.-№ 3.-с.З-7.

106. Семененко В.В. Інтересам платників податків - надійний захист // Фінанси України.-1999.-№9.-с..

107. Сильницький Ю. Партнерські відносини між податкового службою та підприємцями у проекті Податкового кодексу України1// Вісник податкової служби України.-2000.-№ 48.-с. 13-14.

108. Синельников Б.В., Хорошилова Н.А. Податкова політика як фактор виходу з економічної кризи // Фінанси України.-2001.-№ 2.-с.12-І8.

109. Синельников Б.В. Актуальні питання оподаткування в умовах перехідної економіки // Фінанси України.-1999.-№ 1.-с..

110. Соколовська А.М. Податковий кодекс як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України.-1999.-№ 1.-с..

111. Соловков Ю. П. Митна служба України : становлення та перспективи. // Фінанси України-2000.-№ 7.-с.27-34.

112. Теліщук М.М. Актуальні проблеми співвідношення прямих і непрямих податків// Фінанси Україпи-2001.-№ 2 -с.29-40.

113. Теплецька Л. Застосування пільгового режиму оподаткування // Вісник податкової служби України.-2001.-№і7.-с. 18-19.

114. Ткаченко В.А., Каламбет С. В. Розвиток філософії оподаткування на основі визначення податкового потенціалу // Фінанси України-2001.-№-с.30-33.

115. Федосов В.М. Проблеми розбудови податкової системи України // Фінанси України.-1999.-№6.-с..

116. Федосов В.М. Современный капитализм и налоги / Киев, "Выща школа ", 1987г.

117. Федько В. Державний бюджет України на 2001 рік - основа економічного і соціального розвитку країни // Вісник податкової служби України.-2001.-№4.-с.4-6.

118. Федько В. Про необхідність удосконалення податкового планування та прогнозування //Вісник податкової служби України.-2001.-№ 11.-С.7-9.

119. Финансы. Учебник под. ред. д.э.н. Радиновой В.М.- М.- 1995.

120. Флісак Н. Податкова реформа та створення моделі ефективної системи в Україні // Вісник податкової служби України.-2000.-№35.-с.5-6.

121. Чумак Т. Відповідальність за правопорушення у сфері оподаткування згідно з положенням проекту Податкового кодексу // Вісник податкової служби У країни. -2001. –№ 3.-с. 4-7.

122. Шитря О. Законодавчі ініціативи Державної податкової адміністрації України //Вісник податкової служби України.-2000.-№ 39.-с.5-6.

123. Шитря О. Податкова адміністрація - за податкову реформу // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 10.-с.З.

124. Юрій С. І., Бескид Й. М. Державний бюджет України. Навчальний посібник.- Тернопіль : ТАНГ, 1998.

млрд грн.

№ зп

Показник

Дохідні групи

Разом

Категорія А

Категорія Б

1

Загальний дохід, використаний на придбання товарів і послуг (пункт Б)

27,5

16,45

44

У т.ч.

2

На "соціальні" товари та послуги (пункт В)

22,7

1,65

24,35

3

На "інші" товари та послуги

4,8

14,8

19,6

4

Надходження ПДВ від реалізації "соціальних" товарів і послуг (за ставкою 10%)

1,86

0,13

2

5

"інших" товарів і послуг (за ставкою 40%)

1,37

4,23

5,6

6

Усього за пп. 4 і 5

3,23(42,56%)

4,3(57,5%)

7,6

7

Частка податку у споживчих витратах (п.6/п. 1),%

11,7

26,5

-

8

Частка податку у загальному доході (з урахуванням заощаджень), %

11,7

20,7

-

Це є наслідком підвищення гнучкості податкової політики. Крім того, кардинально змінюється розподіл внеску окремих дохідних груп споживачів до бюджету, а розподіл податкового тягаря (відношення його обсягу до загальних витрат дохідної групи суттєво змістився в бік заможніших верств населення (рядки 6—8 таблиці 3.2), що відповідає принципам соціальної справедливості й посилює розподільчу функцію податків.

А. Витрати домогосподарств на купівлю товарів і послуг за даними Держкомстату України у 1999 році становили 42 млрд. грн.

Б. За оцінками фахівців до 10% населення із середньодушовим доходом у 200 грн. і вище становлять приблизно 34? о купівельного потенціалу.

Нескладно підрахувати, Ідо за такого розподілу середній представникнайзаможніших верств населення має } своєму розпорядженні дохід у 4,6 разувищий ніж дохід, представника решти 90% населення. За іншими оцінками,розшарування доходів є ще суттєвішим. У подальшому розрахунокздійснюватиметься у розрізі цих двох груп90% — верстви з відносно низькими доходами (категорія А) і 10% — високооплачувана категорія населення (категорія Б).


 
 

Цікаве

Загрузка...