WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

- збільшити кількість та покращити якість обслуговування платників податків;

- поглиблення трансформаційних процесів в сфері справляння податків па споживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Конституція України. Затверджена ВРУ 28.06.96. № 254/96-ВР.

2. Закон України "Про бюджетну систему України " №253/95-ВР від 29.06.95.

3. Закон України " Про державну податкову службу " № 509-ХІІ від 04.12.90.

4. Закон України "Про податок на додану вартість від 03.04.97 р. № 168/97-ВР.

5. Закон України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби". № 527/97-ВР від 11.09.97р.

6. Закон України "Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами". № 481/95-ВР від 19.12.95 р.

7. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби " № 30/96-ВР від 06.02.96 р.

8. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" № 178/96-ВР від 07,05.96 р,

9. Закон України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" № 327/95-ВР від 15.09.95 р.

10.Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію )" № 313/96-ВР від 11.07.96р.

11.Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі засоби ". №216/96-ВР від 24.05.96 р.

12.Закон України "Про митну справу в Україні ". № 1262-ХІІ від 10.09.91 р. 13.Закон України "Про порядок погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами" № 218І-Ш від 07.12.2000 р.

14.Закон України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" № 2120-ІІІ від 07.12.2000р.

15.Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.92 р. "Про акцизний збір"

№ 18-92.

16. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. № 1284 "Про затвердження Положення про виробництво, зберігання, продаж марок акцизного збору і маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів і Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів ".

17. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.97 р. № 1172 "Про особливості контролю за відпуском спирту етилового для виробництва лікарських рослин".

18. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.11.97 р. № 1236 "Про затвердження Порядку переробки винограду, плодів та ягід па виноматеріали на давальницьких умовах ".

19.Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.98 р. № 1200

20. "Про ставки акцизного збору на деякі товари (продукцію)".

21.Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.94 р. №341 "Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України".

22.Указ Президента України від 08.05.98 р. № 443/98 "Про заходи щодо регулювання реалізації спирту та алкогольних напоїв".

23. Азаров М. Я. та інші. Все про податки : Довідник / М. Я. Азаров, В. Д. Колега, В. А.Онищенко.-К. Експрес-Про 2000.-492с.

24.Азаров М.Я. 2000 рік був успішним і цікавим для податкової служби // Вісник податкової служби України.-2001 № 3.-с.З.

25.Азаров М.Я. Україна може рухатись уперед, розраховуючи на власні сили // Вісник податкової служби України.-2000.-№42.-с.5-6.

26.Азаров М.Я. Перехід до Податкового кодексу здійснюватиметься поетапно // Вісник податкової служби України.-2000.-№3 5.-с.4.

27.Башнянин Г.І. Фінансові системи в економіці держави // Фінанси України-1999.-№ 10.-с.

28. Башуцький Б. Податки - важіль державного регулювання економіки // Молоді вчені.-1999,-випуск К-с.80-81.

29. Безсмертний Р. Бюджетний і Кримінальний кодекси прийнято. На черзі -Податковий. // Вісник податкової служби України.-2001.-№14/і5.-с.3-4.

30.Бескид Й.М. Державний бюджет України // Методичні рекомендації.-Тернопіль.-1996.

31.Богдан А. Шляхи мобілізації ПДВ до бюджету // Вісник податкової служби Украши.-2000.-№48.-с.17-18.

32.Бойко Е.А. Державне регулювання виробництва та споживання алкогольної і тютюнової продукції. // Фінанси України-2000.-№ І.-с. 106.

33.Брокова Е. Г., Прондус И. П. Финансово-кредитная система государства.-К.:Сирин.-1997.

34.Буряковський В., Каламбет С. Переваги і вади акцизного збору // Вісник

податкової служби України.-1998.-№6.-с.29-31.

35. Буряковський В.В. Роль податків у наповненні бюджетів усіх рівнів //

Фінанси України-2001.-№5.-с.78-81.

36. Василик О.Д. Державні фінанси України : Навч. посібник.-К.: Вища школа, 1997.

37.Вахненко Т. Державний борг України : шляхи виходу з кризи // Економіка

України.- 200.-№ -с.22-30.

38. Ващенко В. В. Митно-тарифне регулювання зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України-2000.-№3.-с.40-41.

39. Вдовиченко М. І. Про ефективність податкової системи в Україні // Фінанси України- 1999.-№31-е

40. Вишневський В.П., Рибак В.В. Місцеві податки і збори у ринковій економіці //Фінанси України-2001.-№1-с.11-20.

41.Вітлінський В.В. Економіка людини та нова парадигма оцінки базових економічних показників і міри ризику // Фінанси України-1999.-№ 8-с

42.Воложинская М. К вопросу о внешней задолжености Росии // Финансы-1999.-№4.-с.58-59.

4З.Воронкова О.М. Трансформація системи оподаткування в Україні. Фінанси в Україні. – 2000 -№ 1 с. 118-120.

44. Гладій М.В. Фінансова політика держави в аграрному секторі економіки //Фінанси України-1999.-№4-с._

45. Головко В. Українська економіка у 2000 році // Економіка України.- 2001 - №2.-с..

46. Горбатюк М. Взаємовигідна співпраця // Вісник податкової служби України.-2001.- № 17.-с.З-5.

47. Государственные финансы. Учебник под редакцией д.э.н. Федосова В.М..-К.:Либідь.-199І.

48. Демяненко М.Я. Проблеми ПДВ в агропромисловому виробництві. // Фінанси України-2000.-№ 10.-с.3-7.

49. Держава-Податки-Бізнес // Під ред. Андрущенко В.Л., Федосова В.М., Суторміної В.М.-К.:Либідь.-1992,

50. Дикань Л.В. Деякі аспекти оподаткування в Україні // Фінанси України- 1999.-№4-с.

51. Диков А.О. Налог на добавленую стоимость //Финансы.-2001.-№3.-с. 16-25.

52.Дрига А.Б. Активізація акцизного оподаткування в регулюванні соціальних процесів//Фінанси України-2001.-№5.-с.95-105.

53. Дьомін О. О. Бюджет -2000:Прорив у нову економічну політику // Фінанси України-1999.-№12-с.З-8

54. Єпіфанов А.О., Сало В.І., Дяконова І. 1. Бюджет і фінансова політика України.-К. Наукова думка.-1997.

55.Єфременко Т. Податки створюють соціальну основу для гідною життя громадян. // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 17.-с. 6-8.

56. Жеребник А. Бюджет 2001 року : проблеми та перспективи // Вісник податкової служби України.-2000.-№48.-с. 15-1 (з,

57. 3агорський В.С., Благун І. Г. Податки на споживання в системі доходів бюджету // Фінанси України.-1999.-№10.-с.

58. Загуменов М. М. Обсяг реалізації як найбільш ґрунтовний обєкт оподаткування в умовах виходу України з кризи // Проблеми фінансово-кредитного регулювання в перехідній економіці : Збірник наукових праць НАН України. Інститут економіки. Редколегія : Д. І. Даниленко та ін.-К.-1996.-с. 50.

59. 3аяць В.В. Ввізне мито - джерело поповнення держбюджету. // Фінанси

України-2000.-№3.-с.33-34.

60. Кайзерман В. О. Податкова служба в області в умовах удосконалення податкової системи України. // Фінанси Українн-2000.-№ 8.-с.

61. Каламбей С.В. , Антонів А.В. Удосконалення формування податкової системи // Фінанси України.-2001.-№ 5.-с.82-86.

62. Кальнічекно І. Нові підходи до збору і сплати податків // Вісник податкової служби України.-2001.-№ 10.-с.4.

63. Кальніченко І. Як складався так і виконуватиметься Національний план перевірок на 2001 рік // Вісник податкової служби України.-2001.-№7.-с.З.

64. Кнриленко О.П. Класичні засади оподаткування у вітчизняній системі // Фінанси України- 1999. -№ 11-с

65. Кириленко О.П. Фінанси.-Тернопіль: Економічна думка.-1998.

66. Козюк В. В. Проблема державного боргу в перехідній економіці "України // Фінанси України-1999.-№5.-с.

67. Колодій С. Ю. Децентралізація бюджетної системи та економічного зростання // Фінанси України.-2001.-№3.-с.63-68.

68. Корнєєв В. Боргові парадокси і орієнтири державних запозичень // Економіка України.- 2001.-№. -с.30-37.

69. Крисоватий А.І. Фіскальні засади соціально-орієнтованої економіки ринкового типу. // Фінанси України-2000.-№12.-с.78.

70. Кулик В. В. Сценарне моделювання політико-фінансових рішень // Економіка промисловості.-3999.-№3(5).-с.3-16.

71. Кульбачний С. В. Диференційований податок на додану вартість як напрям удосконалення структури податків //Фінанси України.-2001.-№2.-с.41-44.

72. Куриляк В. Теорія глобального споживача та Інтеграція розвинених і трансформаційних економік // Вісник Тернопільської академії народного господарства.-2000.-Спеціальний випуск №15-1.-с.71.


 
 

Цікаве

Загрузка...