WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

№ зп

Показник

Дохідні групи

Разом

Категорія А

Категорія Б

1

Загальний дохід, використаний на придбання товарів і послуг (пункт Б)

27,5

16,45

44

У т.ч.

2

На "соціальні" товари та послуги (пункт В)

22,7

1,65

24,35

3

На "інші" товари та послуги

4,8

14,8

19,6

4

Надходження ПДВ від реалізації "соціальних" товарів і послуг (за ставкою 1 0%)

1,86

0,13

2

5

"інших" товарів і послуг (за ставкою 40%)

1,37

4,23

5,6

6

Усього за пп. 4 і 5

3,23(42,56%)

4,3(57,5%)

7,6

7

Частка податку у споживчих витратах (п.6/п.1),%

11,7

26,5

-

8

Частка податку у загальному доході (з урахуванням заощаджень),%

11,7

20,7

-

Це є наслідком підвищення гнучкості податкової політики. Крім того, кардинально змінюється розподіл внеску окремих дохідних груп споживачів до бюджету, а розподіл податкового тягаря (відношення його обсягу до загальних витрат дохідної групи суттєво змістився в бік заможніших верств населення (рядки 6—8 таблиці 3.2), що відповідає принципам соціальної справедливості й посилює розподільчу функцію податків.

ВИСНОВОК

В результаті проведеного дипломного вивчення теми податків на споживання в Україні автор приходить до наступних висновків, які викладено в наступному.

Так, зробивши такий маленький огляд податків па споживання в економіці держави, хочеться сказати, що необхідне подальше вдосконалення податкової системи в напрямі її лібералізації та децентралізації за рахунок зменшення частки валового внутрішнього продукту, яку розподіляють через бюджет. Потребує також вдосконалення і механізм оподаткування, який стимулював би виробництво за пріоритетними напрямами економіки і сприяв впровадженню у виробництво нових технологій та високоефективного обладнання - це вже потребує зміни податкової політики держави, як па макрорівні, так і на макрорівні. Також в порівнянні з прямим оподаткуванням мають переваги. Детальніше все це можна викласти в такому порядку.

1. Специфічні та універсальні акцизи, як і мито, не дивлячись на їх відносно регресивність мають вагомі переваги в порівнянні з прямими податками. Об'єкти прямого оподаткування зазнають циклічних коливань, чого не можна сказати про витрати на споживання як об'єкт попередніх податків. Разом з тим необхідно відмітити, що в зв'язку з проблемою перекладання непрямих податків, поняття непрямого оподаткування ширше від податків на споживання. Справа в тім, що такі податки, особливо по оподаткуванню товарів еластичного попиту, не повністю перекладаються на кінцевих споживачів і частину тягару по їх сплаті несуть на собі безпосередньо виробники.

2. Кореляційний аналіз дозволяє стверджувати, що в якості об'єкту оподаткування щодо непрямих податків вигідніше визначити відвантажену а не оплачену продукцію. Проте на шляху до такої зміни трактування реалізованої продукції стоять дві суттєві проблеми: високий рівень монополізації виробництва та недосланий рівень розвитку субєктів господарювання з різними формами власності. Виходів, на думку автора, два. Або збільшення державного наказу і з високою гарантією оплат або прискорення процесів приватизації.

3. Проблема функціонування податку на додану вартість, зводиться не до впливу ПДВ па подвійне оподаткування, а до перекладання непрямих податків, тобто неспівпадення особи, що оплачує податок і фактичного носія податку. Вивчаючи стягнення ПДВ в Україні, необхідно відмітній, що ПДВ у нас виправдовує себе лише у фіскальному аспекті. За умов відсутності об'єктивних чинників, таких зокрема, як розвинуті ринкові механізми, відповідна законодавча база, що чітко визначає місце та роль оподаткування в економічній доктрині держави, належний рівень комп'ютерної обробки інформації, переваги цієї форми універсального акцизу не проявляється. Податок на додану вартість потрібно розбудувати, а не переходити до нижніх ступенів універсального акцизу:

- універсальний підхід до податкової шкали, процес) нарахування та процедури стягнення;

- спрощення контролю за рухом товарів, робіт та послуг, за витратами та доходами;

- відсутність кумулятивного ефекту;

- стимулювання експорту, оскільки експорт, тобто вивіз товару не обкладається податком на додану вартість;

- поступлення в казну носять регулятивний і рівномірний характер.

4. Стягнення ПДВ за ставкою 20 % приведе до скорочення податкових надходжень до бюджету. Але скорочення це буде мати місце лише на початках. За рахунок пожвавлення підприємницької діяльності збільшилися абсолютні розміри оборотів, по яких справляється ПДВ, що приведе до відповідного збільшення надходжень по даній формі оподаткування.

5. Твердження про те, що запровадження в нас світової практики справляння акцизного збору приведе до виникнення проблем і стягненням акцизного збору по товарах, які будуть неоплаченими повертатимуться до виробників по певних причинах, на мою думку, хибні.

6. Якісне підвищення рівня митного оподаткування повинно забезпечуватись переходом від обмежувального та забороненою принципу до регулюючого. Для захисту інтересів, як субєктів господарської діяльності так і держави, необхідно застосовувати й всі види мита, що передбачається митним кодексом. Вдосконалення митної політики повинно бути направлене на стимулювання експорту, як джерела валютних надходжень. Посилення організації митного контролю повинно забезпечуватись вдосконаленням роботи митних органів. Необхідно змінити систему перерахування мита до державного бюджету, відпрацювавши взаємовідносини як між субєктами зовнішньоекономічної діяльності та митницями, так і в самій митній системі України.

І на закінчення зауважимо, що подане й посідають важливе місце в системі державного регулювання економіки. Фіскальна функція є чи не найважливішою функцією цього засобу макроекономічної політики у перехідній економіці. Специфіка останньої ставить на перше місце непрямі податки. Ряд країн успішно подолали трансформаційний етап свого розвитку, своєчасно зробивши акценти на цьому виді податків. Частка податку на додану вартість у ВВП утримувалася на досить високому рівні, від акцизів надходило до 4%. Таким чином, наша держава повинна звернути увагу на досягнення результатів у цих питаннях провідними країнами і використовувати це для забезпечення активних показників в українській економіці.

На основі проведених висновків, давайте наведемо слідуючі пропозиції. Верховній Раді України з метою економічної стабільності в державі зі сторони процесу оподаткування :

- якнайшвидше прийняти Податковий кодекс України,

- розробити узгодження податкової політики із зовнішньоекономічною;

- збалансувати політику податкових і позикових фінансів ;

- повинна добре проаналізувати податкове законодавство України і обгрунтувати орієнтири податкової політики, зокрема :

1. Встановлення врівноваженої бюджетної і податкової політики ;

2. Поступове впровадження політики соціального партнерства між державою і платниками податків ;

- здійснити розробку методики визначення переваг об'єктів і оподаткування на базі оцінки відносних значень рент споживача та виробника і таким чином розроби матрицю рангів привабливості податків ;

- частково замінити трансакційні видатки і видатки, які впливають на сукупний попит на користь тих, що мають вплив на сукупну пропозицію ;

- створити державну скарбницю з метою контролю та проходження і витрачання бюджетних коштів.

Державній податковій адміністрації України з мстою забезпечення стабільності податкової системи та мобілізації доходів до Зведеного бюджету: -розробити рівний розподіл податкового тягаря між різними категоріями платників податків ;

- здійснити забезпечення фінансових умов оподаткування споживачів;

- здійснити диференціацію ставок ПДВ (пільгову ставку па продукт харчування і продукцію легкої промисловості );

- провести суцільну комютеризацію податкових органів ;


 
 

Цікаве

Загрузка...