WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Так, для стабілізації фінансової системи держави велике значення має саме податкова дисципліна тобто своєчасне і в належних розмірах внесення фізичними та юридичними особами встановлених обов'язкових платежів і зборів у державний і місцевий бюджети. На жаль, за весь період існування незалежної України жодного разу не було виконано бюджет в його доходній частині. Фактичні доходи бюджету, у 1992-1999 рр. Коливались в межах 54-83% від затвердженої парламентом величини. У 2001 році, зокрема, вони становили лише 75% запланованих надходжень. Із 29 джерел доходів, визначених законом про державний бюджет України на 2001рік,план виконано тільки щодо 10 джерел. Податкові надходження у бюджет були дещо меншими від запланованих внаслідок подальшого спаду виробництва у 2001 році (на 1,7%) та зменшення частки бюджетних надходжень(з 30% у 2000 році до 27,8% у 2001 році).

В Україні ж формування ринкової економіки й адекватної їй податкової системи тільки розпочалося недоліки податкового законодавства зумовили масові неплатежі у бюджет на фоні затяжної економічної кризи. Ще у 1997 році Президент України Л.Д.Кучма привернув увагу податківців до того, що майже половина підприємств з числа, перевірених порушувала податкове законодавство.

Другим за своїм значенням доходом є державні позики. Раніше позики виступали надзвичайним джерелом доходів,коли уряди змушені були покривати ними дефіцит при виконанні державного бюджету. Тепер вони стали звичайним джерелом доходу. У багатьох країнах бюджетні дефіцити стали враховуватися під час складання бюджету, а розмір позик, як і податків, установлюється до початку виконання бюджету. У зв'язку зі збільшенням бюджетних дефіцитів, розриву між податковими надходженнями і бюджетними видатками частка позик зростає і сягає іноді 10 % і більше.

Особливо важливу роль відіграють позики у період війн, стихій, економічних криз [37], коли податки в результаті їхньої недостатньої еластичності не здатні швидко мобілізувати великі фінансові ресурси.

Випуск позик створює державний борг. Державний борг, що виникає для фінансування видатків державного бюджету, являє собою борг центрального уряду. Очевидно, що боргова складова у системі державних фінансів має функціональне походження від державного кредиту і в умовах економічного сьогодення України набуває особливого значення. Державні запозичення проводяться з метою покриття бюджетного дефіциту на державному і регіональному рівнях, цільового фінансування різноманітних програм, поповнення необхідних резервних активів.

Економічна суть державного боргу проявляється в переломленні через такі дві властиві йому функції - фіскальну і регулятивну [85]

Структурно державний борг України складається з внутрішнього і зовнішнього . Ретроспективний аналіз засад формування і обслуговування державного боргу України, а також управління ним дозволяє виділити кілька етапів цього процесу.

Перший з них (1991 р. 1 половина 1994 р.) характеризується безсистемним утворенням і нагромадженням боргу: залучалися прямі кредити НБУ, надавались урядові гарантії щодо іноземних кредитів українським підприємствам, урегульовувалися боргові взаємовідносини з Російською федерацією. На початок 1994 р. державний борг України становив 4,8 мдрд. дол. На другому етапі (11 половина 1994 р. — І половина 1997 р.), поряд з продовженням боргової політики попередніх років, активізувалися зв'язки з міжнародними фінансовими організаціями. За цей період зовнішній борг зріс а 56%. Починаючи з 1995 р. внутрішній борг формується переважно шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Запозичення коштів через механізм ОВДП пожвавило економічний круговорот, визначило нові можливості щодо управління бюджетним дефіцитом, підтримало ліквідність різних фінансових інститутів [3 О]. Але, разом з тим надмірне формування з 1996 р. динаміки внутрішнього боргу і перехід до фінансування бюджетного дефіциту переважно за рахунок випуску облігацій державних держпозик зумовили штучну надекспансію сектора ОВДП у структурі боргових зобов'язань. Активізація операцій на боргових ринках, поряд з розширенням позичкового інструментарію, зумовили значне зростання державного боргу до 152 млрд.дол.

Найгостріше проблеми управління державним боргом далися взнаки на третьому етапі, що розпочався з II половини 1997 р. Необхідність виконання Україною своїх боргових зобов'язань, у поєднанні з світовою фінансовою кризою, дуже загострили ситуацію. Дорогі та короткострокові внутрішні запозичення спричинили появу зловісної піраміди ОВДП, коли значна частина нових надходжень направляється на погашення попередніх випусків облігацій. За 1995-2001 р.р. видатки держбюджету на обслуговування ОВДП збільшились з 51,2 млрд. грн.-д6'1662 млрд.грн., тобто у 32,5 раза. Станом на 1 січня 2000 року загальна сума державного боргу становить 15.2 млрд. дол., у тому числі зовнішній - 12.4 млрд. дол. І внутрішній - 2.8 млрд. дол.

Динаміку державного боргу України показано в таблиці 1.1. Як бачимо, зовнішній борг значно перевершує внутрішній. Спостерігається тенденція до збільшення питомої ваги зовнішнього боргу в загальній сумі державного боргу України.

Таблиця 1.1

Динаміка державного боргу України

Показники

Роки

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Зовнішній борг(млрд.дол.)

0,4

1,6

1,8

1,2

1,8

2,6

1,5

2,4

Внутрішній борг(млрд.дол.)

1,0

1,0

1,0

1,0

2,7

0,2

3,5

4,95

Внутршіній борг(млрд.дол.)

1,0

1,0

1,0

2,3

3,1

3,4

2,9

0,8

Всього

(млрд.дол.)

1,4

1,6

1,8

3,5

0,9

5,0

5,4

5,2

Відношення зовнішнього боргу до ВВП стрімко наростає і, станом на 1 січня 2001 року сягає 39,65%. Відношення ж загальної суми державного боргу до ВВП перевищує позначку 48,56%. І хоча співвідношення цих двох показників оцінюється для України як відносно сприятливе, все ж треба зважати на такі фактори: стрімке зростання державного боргу за останні роки; строки його погашення є дуже коротким; розміри плати за запозичений капітал є надто високими; внутрішній борг в основному сформовано нерезидентами, тобто в цій частині внутрішній борг виступає як зовнішній.

Станом на 1 січня 2001 року зовнішній борг складався з таких заборгованостей: за позиками, наданими міжнародним фінансовими організаціями; за позиками, наданими іноземними державами ; за позиками, наданими іноземними комерційними банками; перед РАТ "Газпром".

Так, сьогодні також зросло значення позик у місцевих фінансах, що зумовило розвитком місцевого господарства, збільшенням кількості загальнонаціональних і місцевих завдань, що розв'язують місцеві органи влади, зростанням ролі місцевого кредиту.

У 2000 році Україна повинна була заплатити зовнішнім кредиторам близько 3,3млрд.дол.,а у 2001 році - 2,4млрд.дол.;при цьому в 2000 році виплати по зовнішньому боргу плануються на рівні 7%ВВП.

За умов хиткої макроекономічної рівноваги слабких результатів структурних перетворень і підвищених інфляційних очікувань зростаючі розміри державного боргу України можуть стати істотним фактором дестабілізації фінансової системи держави. Існує реальна загроза її перетворення на неплатоспроможного боржника.

Внутрішній борг складається переважно із заборгованості по облігаціях внутрішньої державної позики, яка нагромаджується з травня 1995 р.,

— 10,78 млрд. гри. Станом на 1 січня 2001 р., граничний розмір державного внутрішнього боргу законодавче визначається сумою в 25,71 млрд. грн.

Особливістю сьогоднішньої ситуації в Україні є фактичне існування двох типів державного внутрішнього боргу: номінального і реального.

З огляду на це, слід офіційно визнати і підкреслити існування в Україні таких специфічних форм державного внутрішнього боргу, як борг перед населенням у вигляді недовиплачених зарплат і пенсій (було близько 9 млрд.грн., зараз фактично погашений), а також втрачені заощадження громадян у системі колишніх Ощадбанку і Держстраху понад 130 млрд. грн.

Доцільно сформулювати особливості функціонування державних фінансів, пов'язані з сучасним станом боргового сектора національної економіки.


 
 

Цікаве

Загрузка...