WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

У цьому розрахунку не повинно бути підчисток, помарок, виправлень. Виправлення помилок у Розрахунку проводиться з дотриманням вимог Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 року № 88 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 червня 1995 року за № 168/704.

Орган державної податкової служби не приймає до розгляду Розрахунок:

- що має підчистки або дописки, закреслені слова або цифри, а також написані олівцем;

- якщо текст або цифри в якому неможливо прочитати внаслідок пошкодження, наприклад, документи, залиті чорнилом, затерті тощо.

Якщо у майбутніх податкових періодах платник акцизного збору самостійно виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним Розрахунку, такий платник акцизного збору зобов'язаний подати повий Розрахунок, що містить виправлені показники.

Оригінал Розрахунку подається платником акцизного збору до органу державної податкової служби за місцем реєстрації. Подання ксерокопії не припускається.

- Дані, наведені в Розрахунку, повинні підтверджуватися первинними документами, даними бухгалтерського обліку.

Достовірність даних підтверджується підписами керівника підприємства і головного бухгалтера та засвідчується печаткою.

Розрахунок подається платником акцизного збору незалежно від того, виникло у звітному періоді у платника податкове зобов'язання чи ні. Якщо останній день терміну подання Розрахунку припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем вважається наступний за вихідним або святковим робочий день. Терміни подання Розрахунку, а відповідно і терміни сплати акцизного збору, які припадають на вихідний або святковий день, переносяться на перший робочий день після вихідного або святкового дня. Розрахунок за добровільним рішенням платника акцизного збору може бути надано органу державної податкової служби в електронній формі за умови реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

Платник акцизного збору, що не подає Розрахунок у терміни, зазначені у пункті цього Положення, сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку. Штрафні санкції не застосовуються у тому випадку, коли продовжено граничні терміни подання Розрахунку.

Граничні терміни для подання Розрахунку акцизного збору, визначені пунктом 4.1 цього Положення, підлягають продовженню керівником податкового органу або його заступником за письмовим запитом платника акцизного збору, якщо такий платник акцизного збору протягом зазначених термінів:

- перебував за межами України;

- перебував у плаванні на морських суднах за кордоном України у складі команди таких суден;

- перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду;

- мав обмежену свободу пересування у зв'язку з ув'язненням чи полоном на території інших держав або через інші обставини непереборної сили, підтверджені документально;

- був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у випадках, передбачених законодавством.

В такому випадку штрафні санкції не застосовуються протягом часу продовження граничних термінів подання Розрахунку.

Норми цього пункту поширюються на посадових осіб юридичної особи у разі, коли протягом зазначених граничних термінів така юридична особа не мала інших посадових осіб, уповноважених відповідно до законодавства нараховувати, стягувати та вносити до бюджету акцизний збір, а також вести податковий облік та звітність.

Суми акцизного збору, що підлягають сплаті, визначаються платниками самостійно відповідно до чинного законодавства.

Підприємства — виробники алкогольних напоїв сплачують акцизний збір на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації.

Суб'єкти підприємницької діяльності, які отримують спирт етиловий для переробки на іншу підакцизну продукцію, що підлягає маркуванню марками акцизного збору, зобов'язані видати органам державної податкової служби податковий вексель відповідно до Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового не денатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року № 275 "Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують і зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового неденатуроваиого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію, сплачують суми акцизного збору при придбанні марок акцизного збору протягом не більше 90 календарних днів від дня отримання спирту етилового.

Якщо суб'єкти підприємницької діяльності, що придбавають підакцизні товари (крім спирту етилового), які є сировиною для виробництва інших підакцизних товарів і відповідно до законодавства не підлягають оподаткуванню акцизним збором, повинні обов'язково мати довідку податкового органу за місцем реєстрації за встановленою формою. Один примірник такої довідки надається цими підприємствами суб'єктам підприємницької діяльності, у яких отримано підакцизні товари і сировину без акцизного збору, для подання останніми податковому органу до розшифровок неоподатковуваних оборотів Розрахунку.

Особливості нарахування та сплати акцизного збору при здійсненні експортно-імпортних операцій.

Акцизний збір не справляється при реалізації підприємствами-виробниками підакцизних товарів на експорт за іноземну валюту за умови документального підтвердження здійснення експортної операції, а саме:

- довідкою установи банку про надходження коштів у іноземній валюті на розрахунковий рахунок платника;

- копією вантажної митної декларації з відміткою прикордонної митниці про перетин товаром митного кордону України, скріпленою особовою номерною печаткою працівника митниці.

Ця норма із сплати акцизного збору не поширюється на алкогольні напої та тютюнові вироби, сплата акцизного збору по яких здійснюється безпосередньо до Державного бюджету України при придбанні акцизних марок у іх продавця. Суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства набули статусу податкового агента і ввезли на митну територію України підакцизні товари без сплати акцизного збору, перераховують до бюджету акцизний збір протягом 7 календарних днів, наступних за датою продажу підакцизного товару, та не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, подають органам державної податкової служби щомісячний звіт за встановленою формою згідно Порядку позбавлення статусу податкового агента, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 6 січня 2000 року № 4 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 січня 2000 року за № 16/4237.

Якщо здійснювалися операції, пов'язані з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах, то в даному випадку особливості справляння акцизного збору визначені Законом України "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах" та розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 1999 року № 580-р.

Як бачимо з вище викладеного механізм нарахування і сплати акцизного збору дуже схожий на механізм нарахування і сплати податку на додану вартість. Всі ці схожі ознаки ПДВ акцизного збору зобразимо у вигляді такої таблички № 2.4. "Схожі ознаки ІІДВ і акцизного збору".

Однак ці податки розділяють декілька принципових моментів. Так, акцизний збір - це податок на товари або продукцію, тоді як ПДВ передбачає як об'єкт обкладання оборот від реалізації товарів, робіт і послуг. Іншими словами, акцизним збором в Україні обкладаються винятково товари, а ПДВ стягується з обороту від реалізації як товарів, так, робіт і послуг як виробничого, так і невиробничого характеру. Податком на додану вартість обкладаються обороти від усіх товарів, а при нарахуванні акцизного збору враховуються тільки специфічні, підакцизні товари. Всі ці ознаки теж зобразимо у вигляді таблиці № 2.5. "Відмінні ознаки ПДВ і акцизного збору".


 
 

Цікаве

Загрузка...