WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Таким чином для визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету, необхідно зробити різницю між сумою податкового зобов'язання і сумою податкового кредиту і визначивши результат з додатнім значенням. У нашому районі ця сума становить 2061 тис. грн. Якщо в результаті одержимо відємне значення - це говорить про суму ПДВ, в розмірі якої платник податку має право на відшкодування з бюджету. Як уже зазначалось, відшкодування буває трьох видів, тобто експортне, бюджетне протягом місяця і бюджетне в загальному порядку. У Чемеровецькому районі за 2001 рік здійснювалось тільки експортне відшкодування на загальну суму 25 тис. грн.

Розрахунок експортного відшкодування. Розрахунок експортного відшкодування подається за наслідками податкового місяця. Таким чином, на експортне відшкодування мають право платники податку, якими у звітному місяці здійснено експорт товарів та визначено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом, тобто одночасно заповнено рядок 2а розділу І "Податкові зобов'язання" та рядок 236 розділу III "Розрахунки з бюджетом за звітний період" податкової декларації з ПДВ.

Розрахунок експортного відшкодування здійснюється на базі податкового кредиту звітного податкового періоду, в якому платником проведено експортну операцію, і за результатами якого визначено від'ємне значення різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом.

Із загальної суми податкового кредиту звітного періоду до розрахунку експортного відшкодування приймається тільки та частина сум ПДВ, яка фактично оплачена постачальникам виключно в грошовій формі, а по імпортованих товарах - суми ПДВ, сплачені протягом звітного періоду під час розмитнення (грошовими коштами або шляхом видачі податкового векселя).

Сума експортного відшкодування визначається як частина сум ПДВ, включених до складу податкового кредиту звітного періоду і фактично сплачених постачальникам з першого числа звітного місяця по день подання розрахунку експортного відшкодування включно, пропорційна відношенню обсягу експортних операцій звітного періоду до загального обсягу оподатковуваних операцій звітного періоду, включаючи оподаткування при імпорті (обсяги приймаються до розрахунку без урахування ПДВ).

Для проведення експортного відшкодування встановлюється період 30 календарних днів після подання платником до органу податкової служби розрахунку експортного відшкодування.

Пунктом 8.6 ст. 8 передбачено, що платник може за власним бажанням не подавати розрахунок експортного відшкодування. В такому випадку суми такого відшкодування зараховуються в рахунок погашення податкових зобов'язань цього платника майбутніх податкових періодів у складі загальної суми від'ємної різниці між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом звітного періоду.

При імпорті товарів сума ПДВ визначається виходячи з таких показників, як митна вартість, митні збори, мито і акцизний збір, оподаткувавши цю зсумовану суму за ставкою 20 %. Митна вартість обчислюється виходячи з ціни, передбаченої контрактом на їх поставку, що мас бути не нижчою індикативних цін, а також фактичних витрат на транспортування від пункту розташування постач? пьника до пункту перетину митного кордону України, навантаження, розвантаження, перевантаження, фрахт і страхування, комісійних та брокерських видатків. Іншими словами митна вартість це нещо інше як ціна контракту у валюті контракту, помноживши її на офіційний курс контракту і поряд з цим до митної вартості включаються транспортні та інші затрати до перетину митного кордону. Тоді на митну вартість нараховується уже мито і акцизний збір.

Є ще товари критичної необхідності. Перелік цих товарів встановлюється для певних підприємств, і на цей товар ПДВ не нараховується.

Тепер визначимо суму акцизного збору, що підлягає сплаті до бюджету. Найперше зазначимо, що ці суми визначаються платниками самостійно за встановленими ставками.

На сьогоднішній день є затверджене Положення про порядок нарахування, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору та змін до наказів ДПА України, яке зареєстровано в Міністерстві Юстиції України 02.04.2001 р. за № 295/5486

Дане Положення визначає порядок нарахування та сплати акцизного збору платниками акцизного збору, терміни сплати і подання розрахунку акцизного збору.

Платники акцизного збору, як це уже раніше зустрічалось, визначені статтею 2 Декрету Кабінету Міністрів України „Про акцизний збір" та статтею 2 Закону України "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби". Об'єкти оподаткування акцизним збором визначені Декретом Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" та Законом України „Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби".

Перелік товарів, на які встановлено вставки акцизного збору та їх розмір, визначений відповідними законами України.

Порядок обчислення акцизного збору.

Акцизний збір обчислюється у твердих ставках у гривнях або в свро з одиниці реалізованих, переданих або ввезених в Україну товарів або за ставками у відсотках до обороту з реалізації товарів.

Акцизний збір, який обчислений в євро, з товарів, що вироблені і реалізуються в Україні, сплачується у валюті України за валютним обмінним курсом Національного банку України, що діє на перший день кварталу, в якому здійснюється реалізація товару, і залишається незмінним протягом кварталу.

Порядок нарахування акцизного збору такий.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена в грошовому еквіваленті до фізичної одиниці виміру товару, обчислюється таким чином:

- при застосуванні ставки акцизного збору у гривнях - за формулою

А = С х К, де

де А — сума акцизного збору;

С — ставка акцизного збору;

К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом;

- при застосуванні ставки акцизного збору в євро - за формулою

А = С х Є х К, де

де А — сума акцизного збору;

С — ставка акцизного збору;

Є — курс гривні до євро за станом на перший день відповідного кварталу;

К — кількість товару, визначена у фізичних одиницях виміру, визначених відповідним законом.

Сума акцизного збору, якщо ставка встановлена у відсотках, обчислюється за формулою

А = С х В, де

А — сума акцизного збору;

С — ставка акцизного збору;

В — вартість.

Платники акцизного збору повинні подавати розрахунки акцизного збору відповідно до порядку, який встановлений цим Положенням. Таким чином, щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок акцизного збору.

У МР ДПІ Чемеровецького району є один платник акцизного збору, який займається виробництвом і реалізацією спирту та горілчаних виробів. Даний завод для визначення акцизного збору застосовує ставку А3 у гривнях. Ставка акцизного збору за одну літру спирту становить 16 грн. На протязі 2000 року Чемеровецьким мальтозним заводом було відвантажено етилового спирту 163,8тис.дал., зокрема експорт спирту складає 125,4 тис. дал. і на виробництво підакцизних товарів використано 38,4 тис. дал. В обох випадках на етиловий спирт акциз не нараховується і за рахунок цих операціях мальтозний завод скористався пільгами, які встановлені чинним законодавством. Завод на протязі 2000 року реалізував 24,2 тис. дал. горілчаних виробів. Нарахування АЗ від цієї реалізації становить 1284,7 тис. грн., якщо перевести на літри, то це буде 242000 літрів. В одній бутилці закладено 3,2 грн., а відповідно в одній літрі 6,4 грн. Як уже зазначалось виробництво горілчаних виробів здійснюється на основі 100% спирту. Тоді для визначення АЗ, який закладений в 1 літрі горілчаних виробів, необхідно ставку АЗ за 1 літр спирту (тобто 16 грн.) помножити на 0,4 ( що означає 1 літр 40% горілки), тобто 16*0,4=6,4 грн. Таким чином АЗ по горілчаних виробах Чемеровецького мальтозного заводу за 2000 рік становить 1548,8 тис.грн. Даний розрахунок ми зробили по ставці яка діяла на 01.0.1.2001 р. На протязі року ці ставки змінювалися, тому АЗ по звітах складає 1284,7 тис.грн.

Суб'єкти підприємницької діяльності, що отримують спирт етиловий не денатурований, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, і зобов'язані видати органам державної податкової служби податковий вексель відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 року № 275 "Про затвердження Порядку видачі та погашення податкових векселів, що підтверджують зобов'язання із сплати суми акцизного збору і видаються суб'єктами підприємницької діяльності у разі отримання спирту етилового не денатурованого, призначеного для переробки на іншу підакцизну продукцію" із послідуючими змінами і доповненнями, щомісячно не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним, складають і подають до органів державної податкової служби за місцем реєстрації Розрахунок спеціальною за формою Порядок складання платниками Розрахунку повинен здійснюватися наступним чином. У Розрахунку вказуються всі передбачені в ньому показники. У разі не заповнення того чи іншого показника через його відсутність у відповідній графі Розрахунку ставиться про креслення. Розрахунок заповнюється чорнилом, пастою кулькових ручок, за допомогою друкарської машинки, принтерів, засобів механізації та інших засобів, які забезпечують збереження цих записів протягом установленого терміну зберігання звітності.


 
 

Цікаве

Загрузка...