WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Даним податком оподатковуються усі товари та послуги, що надходять у продаж[31]. Універсальний акциз автоматично враховує всі зміни в товарному асортименті й може перераховуватися до бюджету у трьох формах: податку з обороту в однорівневій формі, податку з обороту в багаторівневій формі та податку па додану вартість.

Третя форма, тобто податок на додану вартість, уведена в більшості країн Західної Європи, її поява зумовлена необхідністю ліквідації каскадного ефекту, властивого податку з обороту в багаторівневій формі. У 1954 році француз М. Лоре описав схему дії податку, здатного замінити податок з обороту. Цей податок вперше було апробовано в Республіці Кот-д"Івуар у 1960 році, в 1967 році — у Данії та частково в Бразилії, у 1968 — у ФРН і Франції. А вже в 70— 80 роках ПДВ дістав широке розповсюдження. На даний момент він є важливою складовою частиною податкових систем більш ніж у 40 країнах світу, в тому числі в 17 європейських країнах.

Податок на додану вартість був упроваджений в СРСР як альтернатива податку з обороту та податку з продажу, так би мовити славнозвісних п'ять горбачовських відсотків. Це був цікавий експеримент, бо за своїм змістом податок на додану вартість найкраще працює в демонополізованій економіці, з мінімальним застосуванням "внутрішньо корпоративних" цін та так званих "зв'язаних осіб", тобто платників податків, які при прийнятті господарських рішень можуть не тільки користуватися аргументами економічної діяльності, але й спрямовувати свою діяльність на задоволення власних інтересів або інтересів своїх органів управління. Натомість головна мета планової системи є зворотною - підтримання планового ціноутворення, збереження єдиного власника в особі держави. Саме тому впродовж дев'яти перших місяців застосування правила податку на додану вартість були змінені тричі. Після здобуття незалежності Україна коригувала порядок нарахувань та сплати податку на додану вартість близько двох сотень разів. Почалося все з 1992 року, коли Україна вперше зіткнулася з проблемами самостійного формування бюджету та регулювання платіжного балансу. При цьому стара система збирання податку на додану вартість, яка полягала у звільненні від податку імпортних поставок і оподаткування експорту, почала суперечити внутрішнім економічним інтересам держави. Саме 26 грудня 1992 року було прийнято декрет про ПДВ, яким усі ми керувалися майже п'ять років. Але не без підстав піддавався він гострій критиці, хоч до нього всі звикли і він діяв, усі розуміли, що необхідні зміни. І вони знайшли своє втілення в законопроекті, прийнятому Верховною Радою України як Закон 03.04.1997 року і введеного в дію з 01 жовтня 1997 року.

Даний закон визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу і ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних і звільнених від оподаткування операцій, поняття податкової накладної, порядок облік, звітування і внесення податку до бюджету.

Платник податку - це та особа, яка згідно із цим законом зобов'язана здійснювати утримання і внесення до бюджету податку, що сплачуються покупцем, або особа, яка ввозить чи пересилає товари на митну територію України. Перелік платників визначений ст. 2 цього Закону.

У МР ДПІ Чемеровецького району платники податків класифікують по формах власності, по організаційно-правовій формі, по видах діяльності а також по органу управління. Зареєстровано всього платників по ПДВ у Чемеровецькому районі за 2001 рік - 238, та в порівнянні з минулими роками ця цифра має тенденцію до зростання. Починаючи з 1998 року, коли кількість платників було зареєстровано 459, їх кількість суттєво змінилася з введенням в дію Закону по ПДВ. І якщо на кінець періоду 97 року вибирати їх згідно якоїсь класифікації, то ця цифра зменшилась до 155. Аналіз платників в динаміці 1998-2001 років відобразимо у вигляді таблиці № 2.1. "Кількість платників ПДВ Чемеровецького району в розрізі організаційно-правових форм " і таблиць № 2.2. "Кількість платників ПДВ Чемеровецького району по формах власності."

З даних таблиць ми бачимо, як збільшуються платники в загальному, так і в розрізі форм власності і організаційно-правових форм. Щоб наглядніше бачити як змінюються платники ПДВ на протязі 1998-2001 роках, зобразимо цю зміну у вигляді графіку 2.1.

Графік 2.1.Зміна кількості платників ПДВ у 1998-2001 рр.

(1-1997р., 2-1998 р., 3-1999 р., 4-2000 р.)

Крива даного графіку має тенденцію до зростання, що пояснюється, як зростання платників податку з кожним роком, починаючи з 1998 р. Якщо порівняти платників 1998р.,1999 р., 2000 р. з базовим 2001 р., то їх кількість змінювалася в сторону збільшення відповідно на 83 платники або на 53 %, на 45 платників або 23 %, на 20 платників або 9%. Але все ж таки на сьогоднішній день дана кількість платників ПДВ є відносно невеликою, тому що багато з них працюють по спрощеній системі оподаткування.

Суб'єкти підприємницької діяльності утворені після набрання чинності цим Законом, незалежно від виду діяльності та запланованих обсягів операцій з продажу товарів та діючі особи, які підпадають під визначення цього Закону зобов'язані зареєструватись як платники податку за місцем їх знаходження в податковому органі.

У громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, об'єктом оподаткування є чистий доход [58], який вираховується як різниця між сумою виручки від реалізації товарів і фактичними матеріальними витратами, включаючи податок на добавлену вартість, на виробництво вказаних товарів (робіт, послуг).

Одним словом, із вище викладеного можна сказати, що базою для нарахування ПДВ виступає договірна вартість товару, що реалізується за цінами, які не нижче звичайних, тобто ПДВ нараховується на загальний оборот по реалізації. Якщо прив'язуватись до декларації по ПДВ, то рядок операції, що оподатковуються за ставкою 20%, крім операцій із ввезенням іноземних товарів, ПДВ за які сплачується митним органам при розмитненні, якраз і вказує на об'єкт оподаткування, що являє собою базу нарахування по ПДВ.

У Чемеровецькому районі база оподаткування по ПДВ за 2001 рік складає 74057 тис.грн. В порівнянні з минулим 2000 роком вона зменшилась на 13,7%, що становить 10145 тис.грн. Таке зменшення здійснилось за рахунок зменшення реалізації продукції в результаті відсутності ринків збуту, розрахунків з постачальниками за сировину, відсутності коштів на розрахунковому рахунку і в загальному - це привело до зменшення виробництва продукції.

І як бачимо широке застосування ПДВ зумовлене численними його перевагами, серед яких найголовнішими є те, що оподаткуванню підлягає переважно дохід, який спрямовується на споживання[58]. Інша його частина значною мірою використовується на нагромадження, яке опосередковано стимулює процес інвестування. Широка база оподаткування ПДВ сприяє вагомому зростанню доходів держави від податків на споживання. Важливим моментом є вилучення податку на всіх етапах руху товарів, що сприяє рівномірному розподілу податкового тягаря між усіма суб'єктами підприємницької діяльності. Єдині ставки полегшують як обчислення податку безпосередньо для платників, так і контроль державних податкових органів за дотриманням платіжної дисципліни. Оподаткування власне доданої вартості, сплата податку пропорційно новоствореній вартості на відповідному етапі виробництва чи просування товарів наближають ПДВ до прямих податків із точки зору прогресивності оподаткування[48]. Встановлення нульових ставок на експортні товари створює позитивні передумови для збільшення його обсягу та підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світовому ринку.

Таким чином, ПДВ є найпрогресивнішою формою оподаткування споживання. Разом з тим, як свідчить вітчизняний досвід, практика нарахування й сплати податку неповною мірою відповідає вимогам ринкового середовища, що вимагає подальшого вдосконалення механізму справляння ПДВ відповідно до умов перехідної економіки в Україні.

На нашу думку, широке коло платників ПДВ, які належать до різних галузей і форм господарювання, значною мірою визначає його універсальність. Рівень неоподатковуваного обороту, що визначається межею 3600 неоподатковуваних мінімумів на рік, а також відсутність такого обмеження для підприємницьких структур, які здійснюють торгівлю за готівку, мають певні негативні наслідки, серед яких-підвищення вартості справляння податку. Відомо, що в більшості розвинутих країн 60-70% надходжень від ПДВ припадає лише на 10- 15% від усіх зареєстрованих підприємств. Завдяки цьому немає потреби в перевірці документації та в обслуговуванні значної кількості малих підприємств, платежі яких є незначними[ЗІ]. Увага податкових органів зосереджується на продуктивніших ділянках роботи. На фоні недостатньої технічної забезпеченості вітчизняного фіскального апарату необхідність встановлення порівняно високої неоподатковуваної межі та її поширення на всі без винятку галузі господарювання стає очевидною. Світовий досвід свідчить, що низька межа або її відсутність спричиняє малоефективне справляння ПДВ. Для порівняння — в Італії не існує подібних обмежень щодо підприємницьких структур малого бізнесу і, як наслідок, ефективність оподаткування є чи не найнижчою в Європі. Крім того, доведення неоподатковуваної бази до економічно доцільної величини позитивно позначиться на розширенні сфери діяльності малого бізнесу, який є важливою рушійною силою розвитку ринкових відносин у країні.


 
 

Цікаве

Загрузка...