WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Для виконання цих стратегічних завдань необхідно пройти довгий шлях. І ми розпочали цю роботу, поставивши перед собою, так би мовити, проміжні завдання [123]. Це —створення офісів по роботі з великими платниками податків, якими займається Управління, по робот з великими платниками податків ДПА України, запровадження електронної податкової звітності, вдосконалення примусового стягнення податкової заборгованості та підвищення професійного рівня кадрового складу податкової служби.

Створення офісів по роботі з великими платниками податків передбачає галузеву структуризацію платників. Кожен офіс (а вони вже є у шести великих промислових містах України) має два напрями роботи. Таким чином відстежується 12 галузей промисловості, збираємо та обробляємо матеріал, щоб у подальшому вдосконалити методи роботи з підприємствами провідних галузей економіки. Практично за цими офісами буде закріплено елітні підприємства, яких сьогодні налічується близько 10 тис. і які забезпечують більше половини надходжень до державної скарбниці. А це означає, що таким підприємствам треба більше приділяти уваги.

Пілотний проект подання податкової звітності в електронній формі ми розпочали у Дніпропетровську. Перед цим було проведено опитування п'яти тисяч платників податків — юридичних та фізичних осіб, із них 4570 погодилися взяти в ньому участь. Головна мета експерименту — створити нові умови для обслуговування платників податків. Вони не повинні приходити в офіс податкової служби, витрачати свій робочий час, стояти в черзі, а всю необхідну для звітування інформацію передавати в електронномувигляді черезE-маіl або з допомогою

Інтернету. Якщо у підприємця немає таких можливостей, ми плануємо відкрити спеціальні пункти приймання податкової звітності. Наші фахівці допоможуть платникам оформити звітність технічними засобами та освоїти передачу інформації електронними засобами. Запровадження цього експерименту по всій Україні стане можливим після прийняття Верховною Радою України про цифровий підпис, який надають юридичний статус електронному документообороту.

Щодо примусового стягнення не внесених вчасно податківта платежів, то ми пропонуємо принципово нову структуру цього підрозділу. Вдосконалено технологічні схеми процесу примусового стягнення, розроблено спеціальний програмний продукт під назвою "картка боржника" та методичний посібник, який значно підвищує професійний рівень кадровою складу інспекторів, що займаються примусовим стягненням податків.

Уже в 2002 році ми сподіваємось отримати певні результати від цих проектів і розпочнемо роботу з навчання та підвищення кваліфікації персоналу податкової служби, щоб заздалегідь підготуватись до переходу на нову систему. А на 2003 рік заплановано запровадити результати пілотних проектів у допромислову експлуатацію. Окрім реалізації стратегічних завдань модернізації податкової служби, цей проект допоможе зменшиш собівартість адміністрування податків, а найголовніше —- створить сприятливе середовище для платників податків.

ДПА України створене при Міністерстві фінансів. Для виконання своїх функцій вона включає в себе три рівні:

- головна ДПА - вища ланка:,

- ДПА областей і міст з районним поділом - середня,

  • ДПІ районі та міст обласного підпорядкування – низова.

У ДПА на вищу ланку покладається завдання організації та інструктивного і методичного забезпечення податкової роботи в країни, а також контроль за діяльністю податкових органів. Відповідно до чинного законодавства Головна державна податкова інспекція України виконує покладені на неї функції і відповідно до цих функцій структура Головної державної податкової адміністрації починаючи з 1994 р. побудована за функціональними напрямами діяльності —блоками, в яких концентрується виконання певної функції. А до 1994 р. структура податкових органів всіх рівнів засновувалася на розмежуванні діяльності окремих підрозділів за видами податків і платежів з урахуванням форм власності. При цьому кожний підрозділ здійснював розробку проектів законодавчих актів та інструктивних матеріалів, організовував і здійснював перевірки з питань правильності справляння податків, давав роз'яснення з питань оподаткування, організовував роботу підпорядкованих йому податкових, тобто виконував весь комплекс роботи з кожного виду податків, що не давало змоги чітко розмежувати функції між управліннями відділами.

Виділено декілька таких блоків, кожний з яких очолює заступник начальника Головної державної податкової адміністрації .Основним блоком, який являється серцевиною як Головної державної податкової інспекції, так і всієї податкової служби держави є блок законотворчої та методичної робот, деформуються напрями податкової політики. На функціональний блок законотворчої та методичної роботи покладається розробка проектів законодавчих актів та інструктивних матеріалів з усіх видів податків і податкових платежів, вивчення світового досвіду організації податкової системи і податкової справи, здійснення міжнародних зв'язків із податковими службами країн світу.

Ні середню ланку покладається організація податкової роботи в області чи місті, з районним поділом Це головна ланка консультативної роботи, яка потребує висококваліфікованих фахівців - добре обізнаних із податковим законодавством . І на низову ланку покладається безпосереднє ведення податкової роботи.

Податкова робота — це діяльність платників і податкової служби щодо внесення податків до бюджету і контролю за платежами. Вона включає такі елементи:

- правове регламентування встановлення і справляння податків;

- облік платників і надходжень податків,

- порядок та форми розрахунків із бюджетом.

Податкова робота засновується на встановленні функцій і прав платників та податкової служби, відповідальності платників за своєчасність і правильність розрахунків із бюджетом.

Основою податкової роботи с законодавче регламентування встановлення і справляння податків, що якраз і визначає правові засади організації справляння податків. Податкові відносини в суспільстві можуть існувати і розвиватися тільки на базі прийняття і повного дотримання відповідних законів [122]. Без наявності таких законів або в умовах їх нечіткої визначеності податкова робота втрачає орієнтири і всі питання оподаткування вирішуються виконавчою владою довільно. Значення чіткого законодавчого регламентування податкових відносин легко показати на зворотному — в умовах недосконалості законодавчих актів з питань оподаткування спостерігається яв безвідповідальність платників, так і неорганізованість податкової служби.

Так, сьогодні податковому законодавстві приділяється особлива увага. Без перебільшення можна стверджувати, що ця тема нікого не залишає байдужим. У Державній податковій адміністрації України займатися питаннями податкового законодавства і законотворчості доручено одному із Заступників Голови ДПА . Також у центральному апараті є структурні підрозділи, що займаються питаннями вдосконалення податкового законодавства Цей підрозділ утворився на основі одержаних доручень уряду, які наказували податковій службі підготувати пропозиції щодо вдосконалення існуючого законодавства. І от за розпорядженням Кабінету Міністрів створюється робоча група для підготовки проекту Податкового кодексу. Очолює цей колектив голова податкової адміністрації України Микола Янович Азаров. Та й самим Законом про податкову службу передбачено її обов'язок аналізувати чинне законодавство і вносити пропозиції щодо його удосконалення.

Функцію прийняття законодавчих актів у податковій сфері, як і інших законів, здійснюють вищі органи державної влади. В України це Верховна Рада. Підготовка проектів відповідних законів покладена на Кабінет Міністрів і безпосередньо на Головну державну податкову інспекцію [29|, оскільки оподаткування —досить специфічна сфера, то до підготовки проектів законів широко залучаються фахівці. Якщо говорити про регламент проходження законопроектів, то його чітко визначено постановою Кабіно Міністрів. Із законодавчою ініціативою виходить тільки Кабінет Міністрів, а не будь-яке міністерство чи держкомітет, оскільки, згідно з нашою Конституцією, у них такого права просто немає. Але міністерство, визначене Кабміном як провідне в підготовці документів, подає свої пропозиції. І воно зобов'язане погодити їх із зацікавленими міністерствами та відомствами. Цьому ж міністерству слід дати економічне обгрунтування законопроекту. І ось тут, на жаль, нерідко виникають проблеми. Як праві що, всім не вистачає статистичного матеріалу, щоб глибоко і всебічно проробити майбутній закон. У результаті багато законопроектів проходять додаткові обговорення в комісіях парламенту. І зачіпивши питання про відсоток проходження законопроектів, то якщо виконано всі складові закону і є добре обгрунтування його, то є і великий ступінь ймовірності, що такий проект пройде, тобто стане законом.


 
 

Цікаве

Загрузка...