WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

2.1.Правові засади організації справлений податків на споживання

З проголошенням незалежності наша держава твердо стала на шлях створення національної правової системи, фундаментом якої нині є Конституція Так встановлення в Україні демократичної правової державності та здійснення всеохоплюючої правової реформи, пов'язаної з трансформуванням адміністративно-командної системи у ринкові відносини господарювання. органічно поєднані з вищим органом власної правової системи, основою якої, як уже зазначалось, є Конституція України а також закони та інші нормативно-правові акти.

Формування власної правової системи України почалося відразу ж після прийняття Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року, яка передбачила верховенство Конституції і законів республіки на своїй території. Однак особливого розвитку цей процес набув після схвалення 24 серпня 1991 року Акту проголошення незалежності України, який встановив, що від нині на території України мають чинність включено Конституція і закони України .

За роки, що пройшли після схвалення цих документів, було прийнято велику кількість правових актів, покликаних регулювати суспільні відносини у нових умовах . Проте для того, щоб вони діяли необхідно доведення змісту до широкого загалу[122], до тих, хто власне і має керуватися їхніми приписами.

Особливу роль у розв'язанні цього найважливішого завдання відіграв Указ Президента України від 22 січня 1996 року "Про видання збірників законодавства України", яким функції офіційного видавця таких збірників було покладено на Міністерство юстиції України. З приводу цього президент України зазначив, що розпочату вами роботу з впорядкуванням нормативно-правової бази України вважаю своєчасною і вкрай необхідною . Як засвідчує світовий досвід, без вільного доступу до правових норм не можуть існувати ні ринкова економіка, ні демократичне громадське суспільство . Започатковане офіційне зібрання і видання збірників Законодавства України стало важливим джерелом правової інформації для всіх громадян, підприємств, установ і організацій, яке включає в себе всі чинні нормативно-правові акти, що мають нормативний характер, зокрема:

- закони України та інші акти Верховної Ради України,

- укази та розпорядження Президента України,

- постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України,

- нормативно-правові акти Національного банку України;

- податкове законодавство України:,

- нормативно-нравові акти міністерств та інших органів виконавчої влади, зареєстровані Міністерство юстиції України.

У системі нормативно-правових актів України значне місце займає податкове законодавство України, поскільки провідна роль у забезпеченні виконання державних функцій по регулюванню економічних процесів належить податкам. Так, жодна держава не може обійтись без податків – головної форми її відносин з суб'єктами господарювання [25]. Через податки йде перерозподіл суспільного продукту; формування фінансових ресурсів як держави в цілому, так і її адміністативно-територіальних одиниць. Податки та інші обов'язкові платежі служать головним джерелом доходів бюджетів усіх рівнів і йдугь на загальносуспільні потреби. За висловлюванням одного філософа, податки - це ціна, яку ми сплачуємо за можливість жити в цивілізованому суспільстві. Не випадково ж цей громадянський обов'язок зафіксовано і в Конституції незалежної України.

В умовах планової економіки, яка базуваласяна загальнодержавній формі власності на засоби виробництва, потреби в спеціальному податковому державному органі не було.

Із зародженням перших елементів ринкових відносин на початку 90-х років виникла необхідність створити у складі Міністерства фінансів України спеціальний орган - державну податкову інспекцію, на яку покладався контроль за своєчасністю і повнотою оплати податків до бюджету всіма суб'єктами підприємницької діяльності. Так народжувана незалежна Україна створила свою податкову службу, прийнявши 4 грудня 1990 року Закон "Про державну податкову службу в Україні", який визначає державний статус податкового службовця. На виконання даного закону в Україні прийнято і діють багато інших законів, указів Президента України, Постанов Кабінету Міністрів України а також багато інших нормативних і правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, які на жаль, часто змінюються і доповнюються. І як результат виникла нагальна потреба у систематизації актів податкового законодавства . „Податкове законодавство України" – це перша спроба навести в одному виданні усі законодавчі й нормативні акти з питань оподаткування . Цінність подібного видання ще й у тому, що така форма дає змогу своєчасно оновлювати документи при внесенні до них змін і доповнень.

Важливою віхою в становленні податкової служби стало 22 серпня 1996 року. Саме в цей день, напередодні 5-ї річниці незалежності України. Президент нашої держави прийняв Указ "Про утворення Державної податкової адміністрації України та місцевих державних адміністрацій". На базі державних податкових інспекцій створено якісно нову, самооцінку, з жорсткою вертикальною структурою податкову службу, яка поєднує в собі функції контролю за сплатою податків та примусового їх стягнення. Цей захід разом з прийняттям цілого ряду законів щодо оподаткування є визначальним у реформуванні податкової політики, спрямованої, з одного боку, на посилення податкової дисципліни та забезпечення своєчасного надходження фінансових ресурсів до бюджетів усіх рівнів, а з другого - на послаблення податкового тягара для товаровиробників. Мета тут одна - податки повинні платити всі. Таким чином цей Указ –знайшов повне розуміння і підтримку. Тепер повноваження податківців ширші, а тому і відповідальність більша.

Одним з пріоритетних напрямків діяльності податкової служби є пропоганда різноманітними засобами і формами податкового законодавства, надання консультацій щодо нарахування та сплати податків[24]. Мета цієї роботи переконати платників у необхідності підтримки держави через оподаткування, виховання у громадян свідомого ставлення до сплати податків, впровадження принципів добровільності і довір'я у стосунках між податківцями і платниками.

Очевидно, життєздатність і надійність податкової системи не тільки від правильності побудови цієї системи, адже нераціонально побудована податкова система не може надійно функціонувати і тут ніщо не допоможе, але також і від рівня організації податкової служби держави і налагодженості податкової роботи. Хороша податкова служба ще може якось підтримувати хитку податкову систему, недієздатну ж загрожує розвалом навіть ідеальній податковій системі.

Податкова служба — це сукупність державних органів які організують і контролюють надходження податків, податкових і окремих видів неподаткових платежів. Податкова служба України включає до свого складу державну податкову адміністрацію та спеціальні підрозділи з боротьби з правопорушеннями у сфері оподаткування, що входять у склад органів внутрішніх справ. Основною ланкою є податкова інспекція.

Державна податкова інспекція функціонує починаючи з 1991 р. на основі Закону України "Про державну податкову службу". А 1996 року згідно Указу Президента України від 22 08.1996 року № 760/96 державну податкову інспекцію перейменовано в державну податкову адміністрацію.

Питанням модернізації податкова служба займається з жовтня 1997 року Тоді було створено спеціальну робочу групу, яка почала розробку концепції розвитку державної податкової служби України. В липні 1998 року було сформовано Адміністративну раду та Робочу групу з розробки та впровадження проекту модернізації податкової служби. А вже у червні 2000 року розпочався експеримент зі створення та розробки нових підходів до питання примусового стягнення податкової заборгованості. Саме тоді й було визначено головні стратегічні напрями розвитку державної податкової служби України.

Основне завдання, яке стоїть сьогодні перед департаментом, — продовжувати розпочату справу. Необхідно розширити сферу застосування перших результатів проекту зі створення інспекцій по роботі з великими платниками податків та проекту з удосконалення механізмів примусового стягнення податкової -заборгованості. В цій роботі ми консультуємось і тісно співпрацюємо зі Світовим банком та Міжнародним валютним фондом. Загалом у розробці програми модернізації податкової служби бере участь міжнародний колектив фахівців. Від української сторони — це фахівці Міжнародного центру розвитку підприємництва та менеджменту, Інституту системних технологій і Координаційного підрозділу з підготовки проекту модернізації ДПА України, від Сполучених Штатів Америки — співробітники Міністерства фінансів та Агентства з міжнародного розвитку. Надають нам допомогу і співробітники Міністерства фінансів Нідерландів. До речі, це вперше в історії України, коли протягом двох років фахівців з оподаткування Міністерства фінансів іншої країни безкоштовно надаватимуть консультації українській податковій службі, Концепція розвитку державної податкової служби України базується на досягненні добровільності виконання платниками податків власних податкових зобов'язань[25].


 
 

Цікаве

Загрузка...