WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

По-п'яте, непрямі податки впливають і на споживачів. При вмілому їх застосуванні держава може регулювати процес споживання, стимулюючи його в одних напрямах і стримуючи в інших. Безперечно, таке регулювання має бути гласним і відкритим, бо не завжди інтереси держави збігаються з інтересами суспільства. Таке регулювання також ніколи не може задовольнити всі верстви населення. Однак воно необхідне, тому диференціація ставок акцизного збору в Україні виправдана. Разом з тим слід зазначити, що. єдина ставка податку на додану вартість знижує його регулюючу роль. Світовий досвід переконує, в доцільності використання декількох ставок.

Таким чином, непрямі податки мають досить багато переваг і використання їх цілком доцільне. Але об'єктивний підхід вимагає і розгляду їх недоліків. При цьому слід пам'ятати що як переваги, так. і недоліки не є чимось вічним і раз назавжди зафіксованим. Те, що було перевагою в одних умовах, може бути недоліком в інших і навпаки.

Головним і по суті єдиним недоліком непрямих додатків є те, що їх сплата не залежить від розміру доходів платників. Зважаючи на те, що рівень споживання має певний мінімум, питома вага - цих податків у доходах громадян тим вища, чим нижчий рівень доходів . Таким чином, непрямі податки стають тяжким тягарем для малозабезпечених верств населення. Це особливо відчутно в нинішній момент переходу до вільного ціноутворення. Зростання цін під впливом різних факторів поставило саме найбідніших у вкрай скрутне становище.

Разом з тим слід підкреслити, що такий недолік непрямих податків може пом'якшуватися державою. Встановлюючи коло оподатковуваних товарів, вона може виключати з них товари першої необхідності. Саме такий підхід застосовується в Україні щодо акцизу і податку на додану вартість . Але тут ви никає суперечність з їх бюджетним призначенням, бо швидкість надходження, стабільність і рівномірність якраз і забезпечуються оподаткуванням товарів широкого вжитку. Тому не можна вдаватися з однієї крайності в іншу. Врешті-решт кожного з нас більше цікавить, скільки в нас забирає держава на загальні потреби, а не те, як вона це робить. Очевидно, в непрямому оподаткуванні якнайкраще мати широке коло оподатковуваних товарів з досить помірними ставками або взагалі єдиний універсальний акциз . Урахувати інтереси всіх членів суспільства все одно неможливо, крім того, виникає запитання: а чи справді справедливо, коли більше сплачує той, хто більше заробляє? Цей принцип оподаткування іде від А. Сміта, але до нього теж необхідно ставитися помірковано. Непряме оподаткування по суті означає сальдовий розподіл доходів громадян. Чим вищі доходи, тим більше їх залишається на власні потреби, бо рівень непрямих податків відносно збалансований самим рівнем споживання. Таким чином, є стимул заробляти якомога більше і немає побоювань, що держава відбере частину додатково отриманих доходів.

Нині в Україні застосовується два види непрямих податків—універсальні та специфічні акцизи і мито. З точки зору вирішення фіскальних завдань непрямі податки завжди-ефективніші за прямі. Це пов'язано з цілим рядом чинників. Одна з головних причин полягає в різних базах оподаткування прибутку або доходу при прямому оподаткуванні, обсягу та структури споживання — при непрямому. Відомо, що економічний розвиток усіх безвинятку країн має циклічний характер, з тим чи іншим періодом коливань, економічне зростання чергується зі спадами в економічному розвитку. Саме в період кризового падіння економіки, коли зменшуються макроекономічні показники розвитку, відбувається і зменшення бази оподаткування. Що призводить при незмінних ставках та умовах оподаткування до зменшення надходжень до бюджету. Практика свідчить, що база прямих податків є чутливішою до змін в економічному розвитку, ніж база непрямих податків [41].

З точки зору впливу на економічний розвиток прямі податки традиційно пов'язують із стимулами та антистимулами для трудової та підприємницької активності, непрямі— з їх впливом на ціни.

Очевидно, що непрямі податки справляють тим значніший вплив на загальний рівень, цін, чим більший обсяг вироблюваних у країні товарів вони охоплюють, чим вищі їх ставки. Зрозуміло, що цей вплив посилюється і при введенні додаткових непрямих податків. Дослідження економістів свідчать про те. що впровадження непрямих податків або підвищення їх ставок може призвести до підвищення загального рівня цін у країні навіть за незмінності всіх основних економічних факторів. Тому їх намагаються вводити в періоди цінової стабільності.

В Україні порядок обчислення і сплати регламентується Законом України "Про податок на додану вартість" № 168/97-ВР від 03.04.1997 р. із послідуючими змінами від сповненнями .Цей Закон також визначає платників податку на додану вартість, об'єкти, базу на ставки оподаткування, перелік неоподатковуваних та звільнених від оподаткування операцій, особливості оподаткування експортних та імпортних операцій, поняття податкової накладної, порядок обліку, звітування та внесення податку до бюджету .

Платниками податку на додану вартість є всі юридичні особи та громадяни, які здійснюють від свого імені виробничу чи іншу підприємницьку діяльність на території України, незалежно від форм власності та господарювання . Об'єктами оподаткування є обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, крім їх реалізації на експорт.

Таким чином ми розглянули один із різновидів універсальних акцизів. Що стосується призначення специфічних акцизів, зазначимо, що акцизний збір так само, як і ПДВ, є одним із непрямих податків, отже, він включається до ціни товарів і сплачується в кінцевому рахунку покупцем невиробником акцизнийзбір відносять до категорії специфічних акцизів, а ПДВ — до акцизів універсального типу . Нагадуємо, що специфічні акцизи, на відміну від універсальних, стягуютьсяза ставками, диференційованими по окремих групах товарів.

Акцизний збір був введений в Україні в 1992 році і разом із податком на додану вартість змінив податки з обороту-продажів. Якщо порівняти акцизний збір та податок з обороту, який стягувався в Україні, можна виявити багато спільного між ними, тоді як ПДВ має значно більше відмін від цього податку.

Акцизний збір, так само, як і податок з обороту, має диференційовані ставки по різних групах товарів .

Також спільним для податку з обороту і акцизного збору є те, що вони стягуються лише один раз, як правило, в кінцевій ланці виготовлення чи реалізації відповідних товарів, тоді як податок на додану вартість стягується на кожному етапі виробництва та реалізації товарів .

Особливості оподаткування акцизним збором регламентується Декретом Кабінету Міністрів України від 26.12 .1992 р. №18-92 "Про акцизний збір", Указом Президента України від 11.05.1998 р. №453/98"Про платників та порядок сплати акцизного збору", Законом України від 16.11.1995 р. №498/95-ВР "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів ".

В даних нормативних документах говориться про те, що акцизний збір непрямий податок на споживачів окремих товарів, визначених законом як підакцизні, що стягуються з них під час здійснення оборотів з продажу таких товарів, вироблених на митній території України, або при імпортуванні таких товарів на митну тереторію України . Акцизний збір включається до ціни підакцизних товарів .

З розглянутої економічної сутності та природи податків на споживання можна підкреслити слідуючі моменти, а саме, що не дивно що ці податки займають велику питому вагу у Зведеному бюджеті . Щоб краще уявити Зведений бюджет і податки на споживання "в ньому " давайте проаналізуємо динаміку питомої ваги непрямих податків 1997-2000 років по Чемеровецькому районі у вигляді таблиці № 1.6.

Таблиця № 1.5. "Динаміка питомої ваги податків на споживання у зведеному бюджеті "

Роки, Показники

1998рік

19989рік

2000 рік

2001рік

Всього надходжень у Зведеному бюджеті,грн.

15883

16103

7977

8711

- у т.ч. по податках на споживання,?

10464

11324

3083

2320

Питома вага податків на

Споживання у Зведеному бюджеті,%

65,9

70,3

38,7

26,7

Бачимо, що показники даної таблиці показують пряму залежність всього

надходжень Зведеного бюджету від податків на споживання .Хоча в динаміці років також прослідковується зменшення надходжень з кожним роком . Цей негативний результат одержано в результаті зменшення бази оподаткування .

Розділ II. Прагматика і проблематика функціонування податків на споживання в Україні


 
 

Цікаве

Загрузка...