WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Оподаткування процесiв споживання в Українi - Дипломна робота

Навряд чи можливо більш-менш точно оцінити ринок алкоголю й тютюну.Його тінізація майже тотальна. За моїми підрахунками, мінімальна місткість ринку тютюну України у 1997 р. становила 1,2-1,5 млрд. грн., алкоголю (без пива) - 4,5-5,0 млрд. грн.

Якщо аналізувати українську економіку у 2000 році, то можемо сказати, що у цілому за 2000р., за попередньою оцінкою, реальний ВВП збільшився на 6% (у 1999 р. зниження ВВП становило 0,3%). Другій половині року спостерігалося прискорення зростання обсягів економіки: якщо у II кварталі ВВП збільшився на 4,5%, то у III приріст становив уже 5,7%. За оперативною ж оцінкою, у IV кварталі даний показник зріс до 8,8%.

У ПІ кварталі 2000 р. обсяг номінального ВВП становив 50503 млн. грн., а реальний ВВП порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшився на 5,7%. Починаючи з III кварталу 1999 р. п'ятий квартал поспіль спостерігається зростання реального ВВП

Також у II і III кварталах 2000 р. відбулися значні зміни у структурі ВВП за категоріями кінцевого використання. Про це говорять дані таблиці (див.додаток № 1.5.).

Найбільший вклад у зміну реального ВВП у ці періоди припадає на кінцеві споживчі витрати (КСВ) і зовнішньоторговельні операції. У II кварталі КСВ збільшилися порівняно з аналогічним періодом 1999 р. на 12,1%. Їх вклад у зростання реального ВВП становив 9,2 процентного пункта. [45] Зовнішньоторговельні операції після практично щоквартальної негативної динаміки у 2001 р. продовжували зростати як за експортною, так і за імпортною складовими. У II кварталі спостерігалося збільшення обсягу експорту (на 10,1%) та імпорту (на 19,6%) товарів і послуг порівняно з II кварталом 1999 р.

У III кварталі 2000 р. КСВ зменшилися порівняно з аналогічним періодом попереднього року на 1%. Це сталося, в основному, через зниження відповідних витрат органів державного управління на 3,5% . Витрати на кінцеве споживання домашніх господарств залишилися практично на рівні відповідного періоду 1999 р. По зовнішньоторговельних операціях у Ш кварталі 2001 р. темп приросту обсягу експорту товарів і послуг (26,2%) значно перевищив темп приросту обсягу імпорту (11,7%). Це у цілому привело до зростання додатного сальдо до 6706 млн. грн. і сукупного додатного вкладу в зростання реального ВВП у III кварталі, який становив 7,2 процентного пункту.

Витрати домашніх господарств на кінцеве споживання — це основний елемент у структурі кінцевих споживчих витрат. Якщо у II кварталі 2000 р, реальні витрати домашніх господарств порівняно "з аналогічним періодом попереднього року зросли на 16,5% , то у III кварталі їх реальні витрати практично не змінилися (див. Додаток № 1.6.).

У II кварталі 2000 р. по всіх трьох групах витрат на кінцеве споживання домогосподарств (за витратами на купівлю споживчих товарів, оплату споживчих послуг і надходженнями споживчих товарів і послуг у натуральній формі) спостерігалися додатний приріст (відповідно, на 11,6, 14,5 і 50,1%) і додатний вклад у зростання їх реальних витрат на 16,5% (відповідно, 7,9, 3 і 5,6 процентного пункту). У III кварталі 2000 р. порівняно з аналогічним періодом попереднього року збільшення збереглося тільки по третій групі - за надходженнями у натуральній формі.

За найзначнішою складовою витрат на кінцеве споживання домашніх господарств - витратами на купівлю споживчих товарів - спостерігається падіння на 4,6% . Визначальний вплив на існуючу динаміку даного показника справили витрати на кінцеве споживання домашніх господарств на купівлю споживчих товарів на неорганізованому ринку, що займають понад третину в загальній структурі витрат домогосподарств. Цей компонент витрат порівняно з аналогічним періодом попереднього року значно знизився у реальному обчисленні - темп зниження становив 10%, і від'ємний вклад у динаміку реальних витрат на кінцеве, споживання домашніх господарств дорівнював 2,7 процентного пункту.

При квартальних розрахунках витрат домашніх господарств на купівлю споживчих товарів за різними каналами реалізації найбільша частка (близько 57%) припадає на організований ринок - через офіційно зареєстровану торговельну мережу магазинів, підприємств громадського харчування і т. п. У III кварталі дана група витрат на купівлю споживчих товарів зменшилася на 0,7% ; досить великою (близько 9%) виявилася величина витрат на купівлю товарів на міських ринках, де продукція сільського господарства реалізується фермерами, окремими громадянами і сільське господарськими підприємствами. Витрати за даною складовою зменшилися на 6,6% .

Витрати домогосподарств на оплату споживчих послуг, що становлять 16,2% у структурі їх витрат, у цілому також знизилися на 4,8% Це зумовлено, з одного боку, певним збільшенням обсягу наданих державними і недержавними підприємствами послуг - на 19% а з іншого, істотним зниженням витрат за послугами, що надаються особами, які займаються індивідуальною підприємницькою діяльністю - на 39,6% .

Надходження споживчих товарів і послуг у - натуральній формі, які складають 12%. У структурі витрат домогосподарств, збільшилися на 55,3% порівняно з III кварталом 2000 р., що майже повністю компенсувало зниження їх витрат по першій та другій групах . Це практично повністю зумовлено зростанням обсягів надходження товарів і послуг власного виробництва - це в основному, за рахунок сільськогосподарської продукції особистих підсобних господарств населення.

Характерною рисою динаміки витрат на кінцеве споживання органів державного управління за три Квартали 2001 р. є поступове їх зниження у реальному обчисленні. У III кварталі ці витрати порівняно з аналогічним періодом 2000 р. істотно знизилися - на 3,5% ( див.додаток № 1.7.).

Як бачимо, значно зменшилися витрати органів державного управління на індивідуальні товари та послуги — на 5,6%. З них слід виділити зниження обсягів послуг в охороні здоров'я на 2,1% і освіті на 1,1%; У витратах органів державного управління на колективні послуги також спостерігається зниження - на 0,4%. Причому найбільший вплив на підсумковий показник справили послуги державного управління, які надаються органами законодавчої та виконавчої влади, правоохоронними органами, і зниження витрат на шляхове господарство на 12,6% .

Надходження споживчих товарів і послуг у натуральній формі, які складають 12% у структурі витрат домогосподарств, збільшилися на 55,3% порівняно з III кварталом 2000 р., що майже повністю компенсувало зниження їх витрат по першій та другій групах . Це практично повністю зумовлено зростанням обсягів надходження товарів і послуг власного виробництва .

Поговоримо про валове нагромадження капіталу, тобто сукупний показник, який характеризує чисте придбання резидентними одиницями товарів і послуг, що були вироблені або надійшли за імпортом у поточному періоді, але не були спожиті в ньому. Валове нагромадження визначається підсумовуванням таких статей: валове нагромадження основного капіталу, зміна запасів матеріальних оборотних засобів, придбання цінностей, за винятком їх вибуття. У таблиці (див.додаток 1.8.) подано оцінки і динаміку основних складових елементів валового нагромадження основного капіталу України за 1999 р. і три квартали 2001 р.

У III кварталі 2001 р. валове нагромадження основного капіталу збільшилося н 3,5% порівняно з III кварталом 2000 р. Слід зазначити, що позитивна динаміка даного агрегату спостерігається, починаючи з IV кварталу 2000 р. Найбільший вплив у поточному кварталі на зростання реального валового нагромадження справило збільшення капітальних вкладень процентних пунктів. Це - найзначніший елемент у структурі валового нагромадження основного капіталу (його частка, більше 80%), який, крім іншого, включає вартість нових капітальних об'єктів, куплених економічними одиницями або вироблених господарським способом. Далі за значущістю вкладу в зростання реального валового нагромадження основного капіталу йдуть: витрати на капітальний ремонт основних фондів. Показники витрат на придбання бюджетними організаціями устаткування та інвентаря, витрат на створення і придбання програмного забезпечення також мають у III кварталі додатний приріст. Причому слід підкреслити значні темпи зростання з витратами на програмне забезпечення - майже у 2 рази.

Таким чином бачимо, що перспективні завдання щодо ЗМІНИ товарних потоків у фонд особистого споживання (зменшення його залежності від продовольчих потоків) зараз не узгоджені з поточними проблемами щодо забезпечення населення продовольчими товарами й стабілізації споживчого ринку, створення перешкод для стрімкого зростання цін. Послідовне централізоване встановлення фіксованих цін на товари переважно на продукти харчування веде до пошуку статей доходів у бюджеті держави для відшкодування різниці в цінах для виробників або для споживачів і завершується поточною додатковою емісією, що збільшує кількість грошей в обігу й не сприяє досягненню рівноваги. Аналіз споживання продовольчих і непродовольчих товарів населенням України показує, що стабілізація економіки шляхом зменшення купівельної спроможності поточних доходів населення й часткового державного регулювання цін неможлива. Щоб урівноважити сукупний попит і пропозицію, не створювати надлишок пропозиції по тих товарах які тепер недоступні для збіднілого загалом населення необхідно, як показує досвід інших країн відрегулювати обсяг грошової маси, узгодивши грошові доходи населення з їхнім товарним забезпеченням. Питання покращення рівня життя населення полягає не стільки в регулюванні оплати праці, хоча її роль не вичерпана при визначенні грошових доходів працездатного населення, зайнятого в різних галузях, скільки в цілеспрямованому здійсненні економічних реформ щодо створення конкурентоздатного національного ринку споживчих товарів, у проведенні відповідної фінансової й бюджетної політики та налагоджуванні підпорядкованого цій меті господарського мезанізму.


 
 

Цікаве

Загрузка...