WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Суми амортизаційних відрахувань звітного періоду визначаються шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів. Тобто ведення інвентарного обліку основних фондів груп 2 і 3 пооб'єктно Закон не передбачає, крім обліку основних фондів групи 1, де облік ведеться по кожній окремій будівлі, споруді або їх структурному компоненту та в цілому по групі 1. Суми амортизації визначають за формулою:

Б(а) = Б(а-1) + П(а-1) – В(а-1) – А(а-1),

де Б(а) — балансова вартість групи на початок звітного періоду;

Б(а-1) — балансова вартість групи на початок періоду, що передував звітному;

П(а-1) — сума витрат на придбання основних фондів, здійснення капремонту, реконструкцій, модернізацій та інших поліпшень основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

В(а-1) — сума виведених з експлуатації основних фондів протягом періоду, що передував звітному;

А(а-1) — сума амортизаційних відрахувань, нарахованих у періоді, що передував звітному.

Балансова вартість основних фондів, які підпадають під визначення груп 1, 2, 3, введених в експлуатацію до 01.07.97р., визначається на рівні їх залишкової вартості станом на момент набрання чинності Законом.

Платники податку всіх форм власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації, який визначається за формулою:

Кі = [ J(а-1) – 10 ]:100,

де J(а-1) — індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.

Платник податку може самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації основних фондів групи 3, придбаних після набуття чинності цим Законом за такими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації – 15%

2-й рік експлуатації – 30%

3-й рік експлуатації – 20%

4-й рік експлуатації – 15%

5-й рік експлуатації – 10%

6-й рік експлуатації – 5%

7-й рік експлуатації – 5%

Зазначене рішення не може бути прийняте платниками податку, що випускають продукцію, ціни на які встановлюються державою або платниками податку, які визнані такими, що займають монопольне становище на ринку. Облік таких основних фондів ведеться окремо по кожному об'єкту. Амортизаційні відрахування нараховуються на балансову вартість таких об'єктів, яка дорівнює їх первісній вартості, збільшеній на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням таких фондів. Для амортизації нематеріальних активів застосовується лінійний метод, за яким кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації протягом строку, який визначається платником податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації.

Амортизаційні відрахування проводяться до досягнення залишковою вартістю нульового значення.

За новим Законом амортизація розглядається як той же прибуток, але звільнений від оподаткування. За доходами і витратами підприємство визначає прибуток для оподаткування, а потім цей прибуток зменшується ще на суму нарахованої амортизації. Тобто, за своєю природою прибуток та амортизація — це тепер практично одна і та ж величина. Залишивши амортизаційні відрахування в своєму розпорядженні, підприємство може повестися з ними абсолютно вільно: виплатити премії, дивіденди, залишити в обігу як звичайні гроші. Цільового призначення амортизація тепер не має. Це є особливістю амортизаційної політики, яка змінилась з виходом цього Закону. Ці нововведення спричинили ріст питомої ваги амортизації на підприємствах (див.табл.4).

Таблиця 4.

Питома вага амортизації у структурі витрат на виробництво продукції, робіт, послуг по галузях народного господарства у Тернопільській області

за 1996-1998рр.

Питома вага амортизації, %

1996

1997

1998

Всього по області

Промисловість

Сільське господарство

Транспорт і зв'язок

Будівництво

Інші галузі

8,5

5,0

9,4

31,6

5,2

6,0

9,8

8,6

9,3

31,8

6,6

7,3

11,2

9,2

8,9

32,4

7,4

7,8

Як бачимо, амортизаційні відрахування збільшились практично у всіх галузях н/г за винятком с/г, що спричинено майже 100% збитковістю підприємств цієї галузі. У виробників сільськогосподарської продукції вже давно нема коштів щоб купувати нові основні фонди, а ті що є мають вже не дуже велику балансову вартість.

Згідно статті 2 Закону платниками податку є суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник податку, територіальної громади, а також нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України.

Як видно з вище сказаного податок на прибуток визначається в такій послідовності:

 • визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду;

 • коригують валовий дохід, зменшуючи його на суму доходів, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування;

 • зменшують скоригований валовий дохід на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань (див.рис.8).

  Податок на прибуток визначають за ставкою 30%. Зменшивши податок на прибуток на загальну суму зменшення податкового зобов'язання, визначають податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.

  Рис.8. Структурно-логічна схема визначення податку на прибуток підприємств.

  Розглянемо діючий порядок визначення податку на прибуток на прикладі ТзОВ "Сапфір". В 1998р. дане підприємство отримало 2433,6тис.грн. доходів від продажу продукції (див.табл.5). Після проведення всіх розрахунків оподатковуваний прибуток становив 140,3тис.грн. У випадку проведення розрахунку в порядку. що діяв до 01.07.97р. оподатковуваний прибуток становив би 268,4тис.грн. Така різниця обумовлена тим, що за відміненим порядком прибуток визначався як сума виручки від реалізації мінус ПДВ, акцизний збір, інші обов'язкові збори і платежі, а також мінус собівартість реалізованої продукції. При цьому не враховувались витрати, що були понесені на виробництво ще не реалізованої продукції. Наслідком таких дій було "вимивання" оборотних коштів підприємства. Також згідно нового порядку збільшилась в 1,68 раза сума нарахованої амортизації. За відміненим порядком амортизаційні відрахування визначались шляхом добутку балансової вартості окремого об'єкта на річну норму амортизації цього об'єкта. Сучасну методику нарахування амортизації було розглянуто вище.

  Таблиця 5

  Порівняльний розрахунок податку з прибутку

  ТзОВ "Сапфір" за 1998р. (тис.грн.)*

  Показники

  За законом

  від 28.12.94р.

  За законом

  від 22.05.97р.

  Доходи від продажу товарів (робіт, послуг) без ПДВ

  -

  2433,6

  Виручка від реалізації продукції

  (робіт, послуг)

  2433,6

  -

  Витрати, пов'язані з виготовленням і продажем продукції

  -

  2303,7

  Собівартість реалізованої продукції

  2165,2

  -

  Приріст балансової вартості готової продукції на складі

  -

  107,0

  Витрати на оплату праці

  -

  32,2

  Сума нарахованих податків

  -

  6,6

  Інші витрати

  -

  50,9

  Всього витрат

  -

  2286,4

  Амортизація

  -

  6,9

  Оподатковуваний прибуток

  268,4

  140,3

  Податок на прибуток

  80,5

  42,1


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...