WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Країна

1970

1975

1980

1985

1990

США

12,7

10,8

10,2

7,2

7,1

ФРН

7,8

6,2

6,1

5,5

4,4

Франція

5,3

5,3

5,0

4,3

4,0

Данія

5,2

4,8

3,2

3,1

3,2

Греція

2,0

3,7

3,8

2,7

2,6

Австрія

4,4

4,4

3,5

3,3

3,3

Фінляндія

5,5

4,2

4,4

4,0

4,1

У
дослідженнях західних економістів зазначається, що хоч фактично податок на прибуток корпорацій перетворився на доважок до податкової системи, однак він, як і раніше, є прогресивним податком. Половина сплаченої суми податку з корпорацій перекладається на споживача через систему цін, друга половина вилучається безпосередньо з корпорації, що підвищує значення прогресивності в оподаткуванні.

Рис.4 Податок на прибуток у структурі бюджету України.

Прибуток, що отримує підприємство, через систему оподаткування спрямовується на фінансування державних видатків, і одночасно є джерелом фінансових ресурсів самого підприємства, і використовується для здійснення виробництва. Отже, отриманий прибуток є об'єктом розподілу. Ц його розподілі можна виділити два етапи. Перший етап — це розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава і підприємство. В результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Співвідношення розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств. Це одне із принципових питань реалізації фінансової політики держави. від правильного вирішення якого залежить розвиток економіки в цілому.

Пропорції розподілу між державою (бюджетом) і підприємством складаються під впливом кількох чинників. Істотне значення при цьому має податкова політика держави щодо суб'єктів господарювання. Це політика реалізується в: сумі податків, що сплачується за рахунок прибутку; у визначенні об'єктів оподаткування; ставок оподаткування; у порядку надання податкових пільг.

Другий етап — це розподіл і використання прибутку, що залишається в розпорядженні підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватися за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку і удосконалення виробництва, соціальних потреб, заохочення. Кошти цих фондів використовуються для фінансування відповідних витрат.

Рис.5. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства.

На рис.5 зображено схему розподілу балансового прибутку підприємства. З неї можна зробити висновок, що на обсяг прибутку, який залишається в розпорядженні підприємств. впливають: абсолютна сума отриманого прибутку; платежі в бюджет здійснювані за рахунок прибутку. Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не слід ототожнювати з чистим прибутком. Чинні нормативні акти визначають. що за рахунок прибутку підприємства повинні сплачувати ще і штрафи в таких випадках:

  • за порушення господарських договорів із суб'єктами господарювання;

  • за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків;

  • за затримку перерахування коштів у бюджет і державні цільові фонди;

  • за приховування прибутку від оподаткування;

  • за прострочені банківські позички;

  • за невиконання квоти зі створення робочих місць для інвалідів;

  • за інші порушення.

З урахуванням особливостей фінансово-господарської діяльності підприємств, що функціонують в різних сферах економіки, можуть стягуватися за рахунок прибутку й інші штрафи. Особливо це стосується комерційних банків, страхових компаній. Отже, чистий прибуток — це частина прибутку, що залишається в підприємства після сплати податків та можливих штрафів (фінансових санкцій).

Використання чистого прибутку підприємство може здійснювати шляхом попереднього формування цільових грошових фондів або спрямовувати кошти безпосередньо на фінансування витрат. Можливий також розподіл чистого прибутку частково для формування цільових фондів, а частково на безпосереднє фінансування витрат.

Як уже було сказано, за рахунок прибутку підприємство формує ряд цільових фондів, кошти з яких спрямовуються на фінансування певних витрат, задоволення відповідних потреб. Тому частка прибутку, яка залишається в підприємства після сплати податків, має велике значення для його фінансово-господарської діяльності.

Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнення оптимального співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Ці фонди умовні, безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певного виду витрат чи заходів. За адміністративної системи управління економікою здійснювалось державне регулювання співвідношення фондів нагромадження і споживання.

Нині використання чистого прибутку (напрямок і пропорції) визначаються самостійно кожним суб'єктом господарювання. Відповідно до Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" від 28 грудня 1994 року, в 1995, 1996. 1997 (перше півріччя) роках державне регулювання використання чистого прибутку здійснювалося досить активно і в основному суто економічними інструментами, зокрема:

  • зменшенням суми податку на прибуток (до 20%) за використання прибутку на фінансування, реконструкцію та модернізацію активної частини основних фондів;

  • зменшенням оподатковуваного прибутку (до 10%) за умови використання прибутку на збільшення власних оборотних коштів;

  • зменшенням оподатковуваного прибутку на суму прибутку, спрямованого на покриття витрат для утримання об'єктів соціально-культурного призначення, на благодійну діяльність.

Згідно із Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22 травня 1997 року державне регулювання використання чистого прибутку підприємств також здійснюється з допомогою зменшення оподатковуваного прибутку на суму витрат для утримання й експлуатації об'єктів соціальної інфраструктури тоді, коли відповідні об'єкти були на балансі підприємства і утримувались ним на час уведення в дію Закону про оподаткування прибутку. У таблиці 3 наведено дані про використання прибутку в різних галузях економіки України. За цими даними можна зробити висновок, що в 1996 році частка прибутку, що була залишена в розпорядженні підприємств, збільшилась до 77,1%. Це є позитивною тенденцією.

Таблиця 3.

Структура використання прибутку в різних галузях економіки України.[35, 78]

Викорис-тано прибутку

Перераховано в бюджет

Залишено в розпо-рядженні підпри-ємств

В тому числі

на ство-рення резервно-го фонду

на вироб-ничий розвиток

на соці-альний розвиток

на заохо-чення

по інших галузях

1995 рік (усі галузі)

100

26,1

73,9

2,7

27,5

15,0

11,6

17,1

1996 рік (усі галузі)

100

22,9

77,1

1,1

21,7

15,1

9,2

30

1996 рік (промисловість)

100

19,5

80,5

0,9

23,3

18,5

8,6

29,2

1996 рік (транспорт зв'язок)

100

31,8

68,2

-

22,6

6,9

7,5

31,2

Водночас відбулись негативні зміни в структурі використання прибутку, Так, у загальному обсязі прибутку, що був використаний у різних галузях економіки, сталося значне зниження частки прибутку, спрямованого на виробничий розвиток (з 27,5% до 21,7%); на утворення резервного (страхового) фонду (з 2,7% до 1,1%); на заохочення (з 11,6% до 9,2%). Є відмінності також у структурі використання прибутку а окремих галузях економіки. Так, у 1996 році в усіх галузях частка прибутку, перерахована в бюджет, становила 22,9%. Водночас у промисловості вона становила 19,5%, а на підприємствах транспорту і зв'язку — 31,8%. Це відбувається у зв'язку з неоднаковими умовами оподаткування підприємств окремих галузей економіки (оподаткування прибутку, стягнення плати за ресурси тощо).


 
 

Цікаве

Загрузка...