WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Одним з основних завдань податкової реформи на даному етапі вважається зниження рівня податкового тягаря. Однак не береться до уваги, що вирішити це завдання, визначити оптимальний податковий тягар апріорі, без з'ясування функції держави на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України й необхідного для виконання цих функцій рівня державних видатків неможливо.

2. Становлення і реформування податкової системи в Україні здійснюється на основі вивчення і запровадження досвіду розвинутих країн щодо оподаткування.

З одного боку, це процес неминучий як тому, що ми стали на той же шлях розвитку, яким іде решта країн світу, — на шлях ринкової трансформації, так і тому, що ці країни накопичили величезний позитивний досвід побудови податкових систем і податкового регулювання.

З другого боку, некритичне перенесення західного досвіду на український грунт, без урахування особливостей соціально-економічного й політичного розвитку України, неможливе.

Наведу лише кілька прикладів.

Цілком слушна теза про стимулюючий вплив зниження рівня оподаткування на діяльність підприємницьких структур засвоєна догматично, її застосування в податковій практиці України може принести "несподівано" протилежні результати.

Так введення в дію нового Закону "Про оподаткування прибутку підприємств", в якому введено єдину ставку на рівні 30%, а в Законі, що діяв до 01.07.1997р. були ставки 30%, 45% і 60%, не призвело до збільшення надходжень від податку з прибутку (див.табл.10)

Таблиця 10

Надходження податку на прибуток по Тернопільській області (тис.грн.)

Найменування платежу

1996

1997

1998

Податок на прибуток (ПнП) підприємств

Всього:

в тому числі

ПнП підприємств державної власності

ПнП спільних підприємств

ПнП страхових і банківських організацій

ПнП підприємств комунальної власності

ПнП організацій споживчої кооперації

ПнП інших платників

48448

28181

141

1546

3555

1043

13225

42099

19130

501

906

3236

1164

15741

34385

13535

728

2691

1463

7142

9947

Загальний обсяг податку зменшився в 1998р. по відношенню до 1996рю більш в 1,4 раза а в абсолютній сумі на більше як на 14млн.грн. Якщо в 1997р. обсяг надходжень становив 86,9% до 1996р., то в 1998р. — лише 70,9%.

По-перше, як зазначалося, західні вчені не вважають, що реакція економічних суб'єктів на податкові важелі є миттєвою й однозначною, оскільки зазнає впливу й інших чинників.

По-друге, податкові стимули діють перш за все на господаря, власника, який особисто зацікавлений у використанні прибутку, що зростає внаслідок зниження податків, для розвитку виробництва. В Україні ж приватизаційні процеси не завершені, клас ефективних власників не сформований, переважає колективна власність. Тим часом колектив як власник, у чому переконує західний досвід, інакше реагує на економічні стимули, ніж приватний власник. Він (колектив) більше зацікавлений у проїданні, а не в інвестуванні прибутків. Тому в наших умовах більший ефект дасть не загальне зниження податкового навантаження на всіх економічних суб'єктів (унаслідок зменшення податкових ставок чи звуження податкової бази), а його вибіркове зниження шляхом запровадження інвестиційного податкового кредиту чи інших податкових пільг, які надаються лише за умови цільового використання прибутків.

З вищезазначеного стає зрозумілою і хибність некритичного перенесення на український грунт тези про негативний вплив податкових пільг і необхідність їх обмеження. Причому ця теза була засвоєна не лише некритично, а й досить своєрідно: ми відмовилися якраз від стимулюючих податкових пільг, зате широко використовуємо пільги, що надаються окремим економічнім суб'єктам та фондам, тобто найшкідливіші пільги.

Те саме можна сказати і про наміри найближчим часом змінити структуру податкової системи України, зробивши її адекватною структурам податкових систем сучасних розвинутих країні.

Тим часом не береться до уваги, що структура податкових систем розвинутих країн сама є результатом тривалої еволюції, зумовленої зміною об'єктивних обставин: рівня економічного розвитку та добробуту більшості населення в країні; технічних можливостей податкових органів, а отже — механізму стягнення податків; загального рівня податкової культури та правосвідомості громадян. Тому змінити податкову структуру без створення відповідних для цього передумов неможливо.

Для цього може стати у пригоді й досвід розвинутих країн. Але не в сенсі його копіювання, а в сенсі вивчення податкової політики, що проводилася за обставин, аналогічних нашим, виявлення закономірностей еволюції податкових систем і податкової політики, які характеризують їх взаємозв'язок з об'єктивними та суб'єктивними умовами соціально-економічного розвитку. Саме ці закономірності, а не модель податкової системи тієї чи іншої країни в її сучасному вигляді мають ураховуватися в процесі розбудови податкової системи України.

ВИСНОВКИ

Податки — один із найважливіших чинників непрямого регулювання економічних процесів, завдяки якому держава здійснює вилучення на користь суспільства певної частини валового національного продукту у вигляді обов'язкового внеску. Внески здійснюють основні учасники виробництва: робітники, які своєю працею створюють матеріальні і нематеріальні і отримують відповідний дохід, та господарюючі суб'єкти — власники капіталів, які діють у сфері підприємництва.

Головною ознакою нині діючої податкової системи України є те, що в ній платежі підприємств і організацій (юридичних осіб) переважають над надходженнями від населення (фізичних осіб), що обумовлює значну роль, яку відіграють підприємства як платники податків у формуванні бюджету України.

Кінцевим результатом діяльності підприємств як суб'єктів господарювання є отриманий ними прибуток. На його формування впливають об'єктивні процеси, що відбуваються в суспільстві, у сфері виробництва й розподілу суспільного продукту, національного доходу. Є особливості у формуванні прибутку підприємств залежно від сфери їхньої діяльності. галузі господарства, форми власності тощо. Отриманий прибуток є джерелом формування фінансових ресурсів держави і водночас спрямовується підприємством на забезпечення господарської діяльності. Істотний вплив на пропорції розподілу прибутку між державою (бюджетом) і підприємством має податкова політика, що реалізується в: сумі податків, що сплачуються за рахунок прибутку; у визначенні об'єктів оподаткування, ставках оподаткування; у порядку надання податкових пільг. В Україні система прибуткового оподаткування підприємств характеризується частою зміною об'єкта оподаткування. Податок стягується то з прибутку, то з валового доходу. Така непослідовність у визначенні об'єкта оподаткування, часті суттєві зміни методики його розрахунку створили значні труднощі для платників податку і справляють негативний вплив на розвиток підприємницької діяльності взагалі.

Податок на прибуток належить до тих податків, з допомогою яких активно реалізується регулювальна функція щодо виробництва, інших сфер господарської діяльності. Фіскальній функції податку на прибуток належить другорядна роль.

Порядок визначення податку на прибуток регулюється Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р.

Об'єктом оподаткування є прибуток, що визначається в такій послідовності:

 • визначають сукупний валовий дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником протягом звітного періоду;

 • коригують валовий дохід, зменшуючи його на суму доходів, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з метою оподаткування;

 • зменшують скоригований дохід на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань.

  Платниками податку згідно ст.2 Закону є суб'єкти підприємницької діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організації, філії та інші відокремлені підрозділи платників податку, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник податку, територіальної громади, а також нерезиденти, які отримують доходи з джерелом їх походження з України.

  Особливості сплати податку на прибуток визначено для:

  • установ пенітенціарної системи та їх підприємств, які використовують працю спецконтингенту. Зазначені підприємства спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної Міністерством внутрішніх справ, на фінансування основної діяльності таких установ з включенням сум таких доходів до загальних кошторисів їх фінансування.

  • підприємств залізничного транспорту. Перерозподіл доходів між залізницями визначається за порядком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

  • Національного Банку України, що сплачує до Державного бюджету України суму перевищення валових доходів над валовими витратами.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...