WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Мінус промисловий податок, сплачений корпорацією 150

Плюс витрати, що не вираховуються з оподатковуваного

доходу 50

Підлягає оподаткуванню 900

1. Податок за умови, що весь прибуток спрямовується

на рахунок нерозподіленого прибутку, тобто прибуток

повністю тезаврується.

ставка 56%; 56%х900 504

Прибуток, що залишаться в корпорації (1000 – 150 – 504) 346

2. Податок за умови, що у формі дивідендів

розподіляється частка прибутку і на рівні корпорації

надається пільга в 20%. Сума для розподілу включає

дивіденди та відповідний пільговий податок 254

Дивіденди дорівнюють 64 % суми, що розподіляється (100 – 36). Податок зменшується на 20/64 = 10/32 дивідендів. У даному році розподіляється у формі дивідендів 800тис.марок. Податок зменшується на 800х(10/32) = 250, тобто сума виплаченого податку дорівнюватиме 254 (504 – 250) тис.марок. Прибуток після сплати податків дорівнюватиме 596 (1000 – 150 – 254) тис. марок.

Для удосконалення системи прибуткового оподаткування підприємств України важливе значення має закріплення в законодавстві податкових пільг стимулюючого призначення.

Серед численних податкових пільг найвагомішими як із фіскальної, так і з економічної (стимулюючої) точки зору є амортизаційні пільги. Амортизаційні пільги, як уже зазначалося вище, є найважливішим засобом державного регулювання науково-технічного прогресу, впровадження нововведень, тобто оновлення основного капіталу.

У США закон про податкову реформу 1986р. затвердив нову систему списання амортизації — ACReS (Accelerated Cost Recovery System). Згідно з цим законом основні фонди були поділені на 8 класів із термінами списання від 3 до 31,5 років (табл. 8).

Таблиця 8

Класифікація основних фондів у США за

термінами і методами амортизації [29, 168]

Клас (термін)

Метод

Вид фондів

3 роки

5 років

7 років

10 років

15 років

20 років

27,5 років

31,5 років

Подвійне зниження остачі балансової вартості або (і) прямолінійний

Те ж

"

"

Зниження в 1,5 раза балансової вартості і/або прямолінійний

Те ж

Прямолінійний

"

Комп'ютери та устаткування, використовувані в наукових дослідженнях

Автомобілі, трактори, устаткування та прилади, використувані НДДКР, технологічне устаткування

Основна частина промислового устаткування, конторське устаткування

Споруди, будівлі, довготермінові типи устаткування

Очисні споруди, водопостачання, телефонні станції та інші споруди для комунікацій

Каналізаційна система

Житлові будинки

Нерухоме майно, включаючи комерційні та промислові будівлі

Виходячи з цієї класифікації, платник податків сам установлює процент амортизаційних списань відповідно до класу, виду й методу списання амортизації.

Процент амортизаційних відрахувань визначається на кожний рік дії устаткування. При цьому в перший рік він обчислюється прямолінійним методом (але компанії мають право застосовувати цей метод у будь-якому році за своїм розсудом). У наступні роки розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється методом подвійного зниження остачі балансової вартості (табл. 9).

Таблиця 9

Процент амортизаційних відрахувань за актом

про податкову реформу 1986р., % [30, 121]

Кількість років володіння власністю

Клас інвестицій

3 роки

5 років

7 років

10 років

1

33

20

14

10

2

45

32

25

18

3

15

19

17

14

4

7

12

13

12

5

-

11

9

9

6

-

6

9

7

7

-

-

4

7

8

-

-

-

7

9

-

-

-

7

10

-

-

-

6

11

-

-

-

3

Розрахунок амортизаційних відрахувань здійснюється методом подвійного зниження остачі балансової вартості з переходом до прямолінійного методу в якомусь одному році.

У Великобританії амортизація основних фондів здійснюється у вигляді відрахувань так званих капітальних знижок із суми оподатковуваного доходу. Відрахування застосовуються до промислових будівель, суден, копалень, устаткування та іншого нерухомого майна. Розмір знижок установлюється в процентах. Маніпулювання процентами є важливим інструментом фіскальної політики. Стимулююче значення прискореної амортизації для розвитку економіки Великобританії підкреслюють англійські економісти А. Прест і Н. Барр.

У 80-х роках політика прискореної амортизації була пов'язана зі структурною перебудовою економіки. Основними знижками щодо капітальних витрат на придбання машин і побудову споруд виробничого призначення, проведених з жовтня 1970 до квітня 1986 р., були: 1) знижки першого року; 2) щорічні знижки на зношення устаткування; 3) початкові знижки; 4) спеціальні знижки для автомобілів, а також для устаткування, одержаного за лізинговими контрактами.

Основними знижками на капітальні витрати є щорічні списання на знос устаткування. Всі активи об'єднуються в укрупнені статті за вартістю придбання. Найзначнішими об'єднаними статтями є статті за класами "машини та устаткування", окремо виділяються статті короткострокових активів, судна, приватні автомобілі, використовувані для підприємницької діяльності, устаткування, автомобілі та ін., використовувані за лізинговими угодами. На кожну укрупнену статтю по устаткуванню, будівлям, спорудам обчислюється знижка в розмірі 25%, яка відображується в балансі. Для тих активів, до яких застосовуються стопроцентні знижки першого року, щорічне списання на знос устаткування не проводиться; там, де вони скасовані, застосовуються щорічні знижки.

Окрім прискореної амортизації, застосовуються різноманітні податкові пільги щодо стимулювання наукових досліджень та впровадження їх у виробничий процес.

У США інвестиційні знижки, які були досить поширені до середини 80-х років, скасовані за законом про податкову реформу 1986 р. В американській літературі зазначається, що вони сприяли зростанню інвестицій. Корпорації, які безперервно нарощують капітальні вкладення, мали можливість скорочувати суми податків на 30-50 %. Нині у США діє знижка, що стимулює економію енергетичних ресурсів і використання альтернативних видів енергії. Корпорації мають право відрахувати від суми податку 15% вартості устаткування, яке використовує сонячну й вітрову енергію для виробництва електроенергії, опалення, водопостачання. Знижки надаються також щодо устаткування, яке виробляє екологічно чисте паливо.

Реформою 1985р. установлено податковий кредит на приріст видатків на НДДКР у розмірі 20%. До цих видатків належать тільки ті, котрі пов'язані з виробництвом продукції або процесами, що відповідають новим науково-технічним вимогам.

У Франції розвиток НДДКР підтримується податковими пільгами. Законом про фінанси на 1983р. було впроваджено механізм дослідного податкового кредиту. За законом від 23 грудня 1985р. про наукові дослідження та технологічні розробки акціонерні товариства одержали право на зниження суми податку, обчисленого звичайним чином, у розмірі 50% збільшення суми витрат на НДДКР у порівнянні з попереднім роком. У витрати на НДДКР дозволяється включати заробітну плату дослідників та інженерно-технічного складу, оплату консультацій залучених за договорами експертів, функціональні витрати, амортизацію на устаткування та решту майна, використовуваного для проведення досліджень, витрати на купівлю патентів.

Необхідно зазначити, що податкові пільги заохочують не тільки розвиток НДДКР у цілому, а й підприємців, що починають вести власні наукові дослідження. Податковий кредит для таких підприємців може бути обчислений на основі приросту їхніх витрат на НДДКР, здійснених з 1988 по 1990р., щодо базового 1987р. 30% цього приросту може бути списано із суми податку. Зниження витрат на НДДКР протягом зазначеного періоду не позбавляє можливості користуватися податковим кредитом. Такі пільги пов'язані з тим, що французькі підприємства витрачають на власні НДДКР значно менше коштів, ніж їхні конкуренти—американські, німецькі, японські та інші корпорації. Відставання в цій галузі оцінюється втратою 50тис. робочих місць щорічно. Частка витрат підприємств Франції на НДДКР становить 40-41% загальної суми їхніх витрат, у той час як підприємств США – 49%, ФРН – 57, Японії – 65%.


 
 

Цікаве

Загрузка...