WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

На основі податкової декларації обчислюють податок на прибуток корпорацій. Ії складає фінансовий відділ корпорації на базі звітних даних. Декларація містить відомості про такі показники:

 • прибуток (або збитки) за даними бухгалтерського балансу;

 • відрахування у фонди (резервні, страхові, добродійні);

 • податки. виплачені корпорацією місцевими органами влади;

 • податки, виплачені корпорацією державі;

 • податки, виплачені закордонними філіалами корпорації іноземним державам;

 • виплати членам Ради директорів;

 • витрати, що підлягають вирахуванню з оподатковуваного прибутку, але не відображені в балансі;

 • інвестиції в іноземні компанії;

 • обчислення пільг (інвестиційного кредиту, іноземного податкового кредиту).

  В кожній країні встановлені певні строки сплати податку на прибуток корпорації. Спільним положенням є те, що податок стягується за результатами фінансового року, який скінчився.

  Проаналізувавши особливості калькуляції прибутку корпорацій, що оподатковується, можна зробити ряд загальних висновків. Валовий доход західних країнах зменшується на суми: по-перше, виробничих, комерційних та інших ділових витрат; по-друге, амортизації основного капіталу; по-третє, орендної плати, що була внесена за обладнання, будівлі, споруди, транспорт та інше майно; по-четверте, оплати послуг юристів, економістів-радників, які запрошувалися зі сторони; по-п'яте, податків, що були виплачені місцевій адміністрації, державним органам (визначені за окремими правилами); по-шосте, інвестиційних та інших податкових кредитів (вони вираховуються з суми обчисленого податку); по-сьоме, внесків добродійним товариствам, пожертвувань органам освіти, лікарням, будинкам інвалідів та старих, церковним парафіям, науково-дослідним установам, університетам; внесків до пенсійних фондів та ін.

  У ряді країн, таких, наприклад, як США і Великобританія, обкладанню податком підлягає вся загальна сума одержаного прибутку: як того, що розподіляється, так і того, що не розподіляється. В інших країнах дві названих частини прибутку оподатковуються окремо одна від одної; звичайно, за нижчими ставками обкладається прибуток, що розподіляється (наприклад, так робиться у ФРН). Впровадження роздільного оподаткування прибутку, на думку законодавців, усуває подвійне оподаткування, тобто стягування податку з корпорації та з акціонера, який одержує дивіденди по акціях корпорації. У США до суми прибутку, що одержується корпорацією, включається приріст капіталу, тобто прибуток, виведений як різниця між сумою, витраченою на придбання активів (акцій, облігацій та інших цінних паперів), і сумою, витраченою при реалізації цих активів. Дивіденди, які корпорація одержала від вкладень капіталів за кордоном, також включаються до суми, що підлягає оподаткуванню. Щоб уникнути подвійного оподаткування прибутку, виключаються дивіденди, одержані місцевим філіалом корпорації. Із суми податку, обчисленого відповідно до діючих ставок, відраховується так званий податковий кредит, тобто пільга, обумовлена законом. У наведеному нижче прикладі корпорація користується іноземним пільговим кредитом, тобто із суми податку відраховують суми податків, сплачених корпорацією за кордоном іноземним державам.

  Розрахунок податку на прибуток корпорації у США, дол.

  Чистий прибуток до сплати податків (включаючи 300000 дол. чистого приросту капіталу) 1 000 000

  Додаються:

  а) дивіденди, одержані від інвестицій за

  кордоном 50 000

  б) добродійні та інші пожертвування фірмі 200 000

  Всього 1 250 000

  Вираховуються:

  а) витрати, що не оподатковуються, але не

  відображені в бухгалтерському обліку 100 000

  б) дивіденди, одержані від місцевого філіалу,

  що повністю належить корпорації 150 000

  Доход, що оподатковується 1 000 000

  Обчислення податку:

  перші 50 000 – 15% 7500

  наступні 25 000 – 25% 6250

  понад 75 000 – 34 % 314 500

  Додатковий податок (перерахунок минулого року) 11 750

  Загальна сума податку 340 000

  Пільга, що вираховується:

  Податковий кредит на суму податків,

  сплачених іншим державам (80 000)

  Податок, який виплачується федеральним

  фінансовим органам 260 000

  У Великобританії обчислення податку з корпорацій проводиться (як і в інших країнах) на основі фінансового документа, що називається рахунком прибутків і збитків (у США це звіт про одержаний прибуток).

  Рахунок прибутків і збитків корпорації (фінансовий рік закінчується 30 червня), ф.ст.

  Комерційний прибуток, що оподатковується 770 000

  Проценти, одержані корпорацією по державних

  цінних паперах 31.12.86 (валова сума) 10 000

  Дивіденди, одержані корпорацією 01.05.87

  (чиста сума) 7 300

  Мінус проценти, сплачені по заборгованості

  31.12.86 (валова сума) 80 000

  707 300

  Мінус дивіденди, сплачені 01.06.87 (чиста сума) 36 500

  Одержаний прибуток 670 800

  Протягом звітного року корпорація одержала приріст капіталу 100000ф.ст.; сума збитків, що переносяться вперед, - 50 000 ф.ст.; знижки на інвестиції - 50000ф.ст. З урахуванням усіх наведених показників розрахунок податку з прибутку корпорації виглядатиме так:

  Розрахунок податку на прибуток корпорації у Великобританії, ф.ст.

  Комерційний прибуток, що оподатковується 770 000

  Плюс одержані проценти 10 000

  780 000

  Мінус сплачені проценти 80 000

  700 000

  Плюс приріст капіталу 100 000

  800 000

  Мінус капітальні знижки 50 000

  750 000

  Мінус знижки на одержані збитки 50 000

  700 000

  Податок при ставці 35% 245 000

  Мінус податок із корпорацій, сплачений авансом:

  на сплачені дивіденди 27/73х36 500 13 500

  на одержані дивіденди 27/73х7300 2 700

  10 800

  Податок на прибуток корпорації 234 200

  Таким чином, корпорація протягом року сплатила акціонерам по дивідендах податок у сумі 10800ф.ст. Цей податок є авансовим і вираховується з суми податку, що був обчислений за звичайним методом; акціонери, одержавши дивіденди, будуть виплачувати з них або особистий прибутковий податок, або податок із корпорацій. Як зазначалося вище, корпорації виплачують податок щоквартально, однаковими платежами. Дана корпорація за рік сплатила такі суми:

  Податки, нараховані з виплачених дивідендів 13500

  відрахування з сум оплачених процентів

  29% х 80000 23200

  36700

  Мінус податки, сплачені авансом на виплачені

  дивіденди 2 700

  Мінус вирахування із сум одержаних процентів

  29%х10000 2 900

  5 600

  Якщо прибуток корпорації дорівнює 100000ф.ст., то податок має бути сплаченим за ставкою 27%, як це зробила б невелика (мала) компанія; якщо ж прибуток корпорацій являє собою суму від 100000 до 500000ф.ст., то податок має сплачуватися за ставкою 35 % (мінус граничні суми пільг).

  У ФРН податок із прибутку корпорацій стягується таким чином. Нерозподілений прибуток корпорацій оподатковується за максимальною ставкою прибуткового податку (в нашому прикладі вона дорівнює 56%). Прибуток, що розподіляється, обкладається податком за ставкою 36%. Таким чином, компанія одержує своєрідну податкову пільгу в розмірі 20% при оподаткуванні прибутку, що розподіляється серед акціонерів. У тому ж разі, якщо акціонери одержують дивіденди з нерозподіленого прибутку за минулий рік, за яким корпорація вже сплатила податок за ставкою 56%, робиться перерахунок податку за ставкою 36%. Також, як і у Великобританії, приріст капіталу включається в доход, що оподатковується.

  Розрахунок податку на прибуток компанії у ФРН (фінансовий рік закінчується 1 квітня), тис. марок.

  Прибуток, одержаний у даному році 1000


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...