WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

 • Пенсійні фонди, кредитні спілки, створені в порядку, визначеному Законом.

 • Юридичні особи, діяльність яких не передбачає одержання прибутку, згідно з нормами відповідних законів, крім благодійних фондів та благодійних організацій.

 • Спілки, асоціації та інші об'єднання юридичних осіб, житлово-будівельні кооперативи, які створені для представлення інтересів засновників, що утворюються лише за рахунок внесків таких засновників та не проводять підприємницької діяльності, за винятком отримання пасивних доходів.

 • Релігійні організації, зареєстровані в порядку. передбаченому Законом.

  Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових установ і організацій отриманих у вигляді:

  • коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

  • пасивних доходів;

  • коштів або майна, які надходять таким неприбутковим організаціям від проведення їх основної діяльності, якщо ці кошти зараховуються до складу кошторисів на утримання таких неприбуткових організацій і використовуються виключно на фінансування видатків такого кошторису. У разі коли неприбуткова організація отримує доход з інших джерел, то вона зобов'язана сплатити податок на прибуток за загальними правилами (див.рис.10).

  Рис.10. Схема оподаткування неприбуткових організацій і установ.

  У разі коли за наслідками звітного року доходи кошторису на утримання зазначених організацій перевищують суму визначених кошторисом витрат, сума перевищення враховується в складі кошторису наступного року.

  Особливості оподаткування прибутку сільськогосподарських підприємств.

  Згідно із статтею 14 Закону для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції встановлено особливий порядок сплати податку на прибуток. Статус сільськогосподарського товаровиробника надає підприємству право на сплату цього податку за підсумками господарської діяльності за рік. Таке збільшення податкового періоду є однією з форм податкового кредиту, що дозволяє уникнути вилучення частини обігових коштів протягом звітного року. Відповідно до 14.1. статті 14 один раз на рік сплачують податок на прибуток сільськогосподарські підприємства, валовий дохід яких від реалізованої сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній (звітний) рік перевищує 50% загальної суми валового доходу.

  Особливості оподаткування нерезидентів.

  Нерезиденти — юридичні особи та їх сім'ї з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іншої держави.

  Постійне представництво нерезидента в Україні — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюється господарська діяльність нерезидента.

  Постійне представництво нерезидента, перераховуючи кошти за кордон нерезиденту, повинно утримати 15% податку на репатріацію доходів за рахунок такого доходу.

  Доходи, отримані нерезидентом із джерелом походження з України, що оподатковуються за ставкою 15%:

  • проценти, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за борговими зобов'язаннями, випущеними резидентом;

  • дивіденди. які сплачуються резидентом;

  • роялті від надання у користування або надання права на користування нематеріальними активами в Україні. послуги типу "інжиніринг", а також доходи від фрахту;

  • лізингова плата, що сплачується резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента-лізингодавця;

  • доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке не належить нерезиденту, у тому числі майна постійного представництва нерезидента;

  • прибуток від здійснення операцій із цінними паперами або іншими корпоративними правами;

  • доходи від здійснення спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

  • винагорода за здійснення культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності нерезидентів на території України;

  • брокерська, комісійна або агентська винагороді, отримана від резидентів або постійних представництво інших нерезидентів стосовно послуг наданих нерезидентом на користь резидентів.

  • внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України;

  • доходи у вигляді виграшів в лотерею (крім державної), від казіно, інших гральних місць. розташованих на території України, доходи від організації та проведення грального бізнесу, лотерей (крім державних);

  • доходи у вигляді благодійних внесків та пожертв на користь нерезидентів;

  • інші доходи від здійснення нерезидентом господарської діяльності на території України.

  До валового доходу нерезидента з метою оподаткування не включаються доходи у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів (робіт, послуг), перерахованих резиденту від такого нерезидента, у тому числі вартості послуг з міжнародного зв'язку чи міжнародного інформаційного забезпечення.

  Не оподатковуються доходи, отримані нерезидентами у вигляді:

  • процентів або доходу на державні цінні папери, продані нерезидентам за межами території України;

  • процентів сплачених нерезидентом за отримані Україної позики.

  Дохід, що отримує нерезидент як оплату вартості фрахту транспортних засобів оподатковується за ставкою 6%.

  Суттєвих змін зазнала стаття, що стосується діяльності українських резидентів з нерезидентами, розташованими в офшорних зонах, або рахунки яких знаходяться в офшорних зонах. При укладанні договорів з подібними нерезидентами до складу валових витрат резидента включається тільки 85% від вартості товарів (робіт, послуг), що можуть придбаватися (ст.18 Закону). Це обмеження стосується також договорів, які передбачають здійснення оплати товарів (робіт, послуг) на користь нерезидентів, що знаходяться в офшорних зонах, незалежно від того, здійснюється така оплата безпосередньо чи шляхом переказу з використанням рахунків інших резидентів або нерезидентів.

  Особливості оподаткування установ пенітенціарної системи.

  Установи пенітенціарної системи та їх підприємства, які використовують працю спецконтингенту, спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної Міністерством внутрішніх справ України, на фінансування господарської діяльності таких установ та підприємств з включенням сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування.

  Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств.

  Згідно з статтею 14 Закону для підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, встановлено особливий порядок сплати податку на прибуток. Статус сільськогосподарського товаровиробника надає підприємству право на сплату податку за підсумками господарської діяльності за рік. Це пов'язано з такими особливостями сільськогосподарського виробництва:

  • сезонний характер виробництва;

  • недостатність власних обігових коштів, викликана тривалістю технологічного процесу;

  • неможливість точного визначення фактичної собівартості продукції до моменту її повного оприбуткування.

  Як і для інших платників податку на прибуток, оподатковуваний прибуток сільськогосподарських підприємств розраховується шляхом зменшення скоригованого валового доходу звітного періоду на суму валових витрат та суму амортизаційних відрахувань. За законом, що діяв до 1.07.97р. від сплати податку на прибуток звільнялися підприємства, що отримали прибуток від виробництва сільськогосподарської продукції.

  Зараз хоча податок на прибуток і нараховується, проте до 1.01.2001р. сільськогосподарські підприємства не будуть сплачувати його. В 1998р. сільськогосподарському ТзОВ "Дубовецьке" нараховано до сплати 29,6тис.грн. податку на прибуток, а згідно закону, що діяв до 1.07.97р. підприємство було б звільнено від його сплати.

  Загальновідомим є той факт, що інвестиції є основним фактором розвитку економки будь-якої країни і України зокрема. З огляду на це розглянемо як новий Закон впливає на залучення фінансових ресурсів у галузі народного господарства.

  Першочергової уваги в цьому напрямку потребують питання оподаткування інвестиційних коштів, дефіцит яких особливо відчувається в умовах фінансово-банківської кризи, і які, в свою чергу, входять до складу чинників, то тим чи іншим способом впливають на глибину цієї кризи.

  Чільне місце в стимулюванні інвестиційних процесів, очевидно, належить прямим інвестиціям в реальну економіку, тобто в сферу матеріального виробництва, рівень розвитку якої, в кінцевому підсумку, зумовлює стан невиробничої сфери, в точу числі і фінансово-банківської діяльності.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...