WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

До валових витрат не включаються кошти або майно, надані платником податку в зв'язку з:

 • поверненням платником податку основної суми кредиту іншим особам-кредиторам;

 • наданням кредиту іншим особам-дебіторам;

 • поверненням платникам податку основної суми депозитів чи строкових або довірчих рахунків;

 • розміщення платником податку коштів на депозитних, строкових або довірчих рахунках, відкритих іншими особами на користь платника податку;

 • наданням платником податку майна на підставі договорів лізингу (оренди), концесії, комісії, консигнації, довірчого управління, схову (відповідального зберігання) або згідно з іншими цивільно-правовими договорами, що не передбачають передачі права власності на таке майно іншій особі.

Основна сума — це сума наданого кредиту або депозиту (строкових, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксованих виплат, премій, виграшів).

Порядок оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних зобов'язань.

Згідно з пунктом 11.3. статті 11 Закону дата зарахування коштів від покупця на банківський рахунок платника податку в оплату товару (роботи, послуги), що підлягають реалізації, є датою збільшення валового доходу.

Отже, будь-який баланс, будь-яка передоплата, що надійшли на розрахунковий рахунок платника податку, зразу ж включаються до складу його валового доходу. Таке загальне правило. Однак не буває правил, якщо говорити про довгострокові контракти, є те, що валовий дохід збільшується на суму авансів або передоплат, які фактично надійшли на розрахунковий рахунок платника податку, а на суму отриману розрахунковим шляхом у порядку, встановленому пунктом 7.10 статті 7 Закону.

Визначення терміну "довгостроковий договір (контракт)" наведено в підпункті 7.10.2. статті 7 Закону. Згідно з цим визначенням договір може вважатися довгостроковим, якщо він одночасно відповідає двом умовам:

 • Предметом договору є виготовлення, будівництво, установка або монтаж матеріальних цінностей, що входитимуть до складу основних фондів, а також створення нематеріальних активів, пов'язаних з таким виготовленням, будівництвом, установкою або монтажем (послуг типу "інженіринг", науково-дослідних і конструкторських робіт та розробок);

 • договір не планується завершити раніше ніж через 9 місяців з моменту здійснення перших витрат або отримання авансу (передоплати).

  За загальним правилом (пункт 11.3 статті 11 Закону) суми авансів або передоплат включаються до складу валового доходу незалежно від того, чи здійснювалися раніше платником податку витрати, пов'язані з отриманням такого доходу, чи будуть вони здійснені в поточному або наступному податкових періодах. Адже, якщо в попередньому чи поточному податковому періоді такі витрати не здійснювалися, то фактично вся сума авансу чи передоплати стає об'єктом оподаткування.

  За умови постійної і ритмічної діяльності це особливого значення не має. оскільки, регулярно отримуючи доходи, в тому числі й у вигляді авансів і передоплат, платник податків так само регулярно здійснює і включає до складу валових витрат затрати, пов'язані із цим, або з отриманням раніше, або із майбутніми доходами. Між доходом і витратами. таким чином зберігаються певні пропорції. Завдяки цьому зберігаються певні пропорції. Завдяки цьому об'єкт оподаткування, а отже, і суми податкових зобов'язань також зберігаються на певному рівні, і сплата податку до бюджету не призводить до відвернення оборотних коштів платника податку.

  Однак залучення коштів замовника у вигляді авансів або передоплат є необхідною передумовою діяльності в деяких галузях, таких, наприклад, як будівництво або наука. Це пов'язано, зокрема. із тривалістю виробничого циклу, коли між початком виконання замовлення і його закінченням проходить строковий контракт.

  Передоплата (повною сумою або частково) може бути отримана до початку виконання робіт, а витрати будуть здійснюватися поетапно, протягом декількох податкових періодів. Зарахування всієї суми передоплати до складу валового доходу за загальним правилом призведе до включення її в об'єкт оподаткування і невиправдано відвернення оборотних коштів.

  Саме тому довгострокові контракти віднесено до операцій особливого виду. Виконавець самостійно визначає доходи і витрати, нараховані (понесені) протягом звітного періоду у зв'язку із виконанням довгострокового договору (контракту), використовуючи оціночний коефіцієнт виконання такого довгострокового контракту, який визначається як співвідношення суми фактичних витрат звітного періоду до суми загальних витрат, що плануються виконавцем при виконанні довгострокового контракту.

  Дохід виконавців у звітному періоді визначається як добуток загально-договірної ціни контракту на оціночний коефіцієнт виконання довгострокового контракту.

  Витрати виконавця у звітному періоді визначаються на рівні фактично оплачених (нарахованих) витрат, пов'язаних із виконанням довгострокового контракту.

  2.3. Особливості оподаткування окремих платників податку.

  Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від реалізації на митній території країни спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. Перелік цих продуктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Особливості оподаткування інноваційної діяльності інноваційних центрів.

  Прибуток від реалізації інноваційного продукту заявленого при реєстрації в інноваційних центрах, що створені відповідно до Закону, оподатковується в розмірі 50% від діючої ставки. Ці пільги діють перші три роки після державної реєстрації продукції як інноваційної.

  Особливості оподаткування Укрзалізниці.

  Не включаються до валових доходів кошти, отримані Державною адміністрацією залізничного транспорту України (Укрзалізницею), а також залізницями від підприємств, організацій та їх структурних підрозділів, які перебувають у функціональному підпорядкуванні Укрзалізниці та залізниць, що перераховуються ними за рахунок чистого прибутку, які залишаються в розпорядженні таких підприємств за результатами звітного періоду після сплати всіх зобов'язань, у тому числі податків, зборів (обов'язкових платежів), строк погашення яких настав.

  У разі коли за рішенням Укрзалізниці здійснюється передача рухомого складу залізничного транспорту загального користування від одного підрозділу іншому або від однієї залізниці іншій, балансова вартість відповідних основних фондів не змінюється, а така передача не вважається операцією з безоплатної передачі товарів (робіт, послуг) і не збільшує валових доходів платника податку.

  Особливості оподаткування Національного банку України.

  Національний банк України та його установи (крім госпрозрахункових, що оподатковуються в загальному порядку) сплачують до Державного Бюджету України суму перевищення валових доходів консолідованого балансу над валовими витратами та частиною валових витрат років, що передують звітному (в разі, коли вони не відшкодовані валовими доходами таких років) після закінчення фінансового року. У разі перевищенні за підсумками року затверджених видатків Національного банку України над отриманими доходами дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету.

  Особливості оподаткування підприємств громадських організацій інвалідів.

  Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, що засновані всеукраїнськими громадськими організаціями інвалідів та їх повною власністю, отриманий від реалізації товарів (робіт, послуг) власного виробництва за винятком: підакцизних товарів, посередницької діяльності, грального бізнесу. Ця пільга поширюється тільки на підприємства, де кількість інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 50% загальної чисельності працюючих, і фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менше 25% суми загальних виплат на оплату праці, що включаються до валових витрат.

  Оподаткування неприбуткових установ і організацій.

  Закон до неприбуткових організацій і установ відносить:

 • Органи державної влади України, органи місцевого самоврядування та створені ними установи і організації, що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів.

 • Благодійні фонди і благодійні організації, створені в порядку, визначеному законом для проведення благодійної діяльності, в тому числі громадські організації, створені з метою провадження економічно, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а також творчі спілки та політичні партії.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...