WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Починаючи з 01.07.97р. доходи від реалізації товарів (робіт, послуг) у межах бартерних операцій включаються до складу валового доходу, одержаного протягом звітного періоду. Датою збільшення валового доходу тепер вважається будь-яка з подій, що сталася раніше протягом такого періоду: дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного надання результатів робіт (послуг) чи дата оприбуткування товарів, а для робіт (послуг) — дата фактичного одержання робіт (послуг) платником податку.

До складу валових витрат вартість оприбутковуваних товарів (а для робіт (послуг) — фактично одержаний платником податку результат робіт (послуг) за бартером) включається тільки на дату здійснення заключної (балансуючої) операції, проведеної після будь-якої з операцій, зазначених у попередньому абзаці.

Вищезазначене цілком закономірне, якщо врахувати природу бартеру.

По-перше, бартер передбачає еквівалентний (збалансований) за вартістю обмін одних товарів на інші. По-друге, і це головне, за угодами обміну, до числа яких належать і бартерні (товарообмінні договори), кожна із сторін, що бере участь у обміні, вважається одночасно і продавцем і покупцем.

Оподаткування страхової діяльності.

Валові доходи від страхової діяльності (крім страхування ризиків життя) страховиків-резидентів оподатковуються за ставкою 3% від суми валового доходу, отриманого від страхової діяльності, та не підлягають оподаткуванню податком, встановленим статтею 10 Закону (див.рис.9)

Рис.9. Схема оподаткування страхової діяльності.

Для цілей оподаткування страхової діяльності під валовим доходом від страхової діяльності слід розуміти суму страхових внесків, страхових платежів або строкових премій (далі — сума валових внесків), за винятком суми валових внесків, переданих в перестрахування, отриманих страховиками протягом звітного періоду по договорах страхування і перестрахування ризиків на території України або за її межами.

У разі коли страховик отримує доходи з джерел інших, ніж ті, що визначені вище, то такі доходи оподатковуються у загальному порядку. При цьому до категорії валових витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, не включаються витрати, понесені страховиком при здійсненні операцій із страхування (перестрахування).

Для цілей оподаткування операцією із страхування життя фізичної особи вважається операція, яка передбачає страхову виплату при таких страхових випадках:

  • смерть застрахованої особи;

  • рішення суду про оголошення застрахованої особи померлого;

  • дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування або досягнення нею віку, визначеного договором страхування. У цьому випадку строк дії договору не може бути меншим як 120 календарних місяців та не може передбачати часткових виплат до закінчення строку такого договору або настання страхового випадку. На перехідний період до 2003 року строк дії договору із страхування життя громадян віком після 50 років встановлюється від 60 календарних місяців.

У разі дострокового розірвання договору із страхування життя, не пов'язаного із смертю застрахованої особи, доходи, отримані страховиком, підлягають оподаткуванню за ставкою 6%. Доходи від страхування фізичних осіб на інших умовах оподатковуються за ставкою 3%.

За законом, що діяв до 1.07.97р. страхова діяльність оподатковувалась в іншому порядку. Об'єктом оподаткування був прибуток, що визначався шляхом зменшення доходу, одержаного у вигляді страхових платежів за договорами страхування і перестрахування, комісійних винагород за перестрахування, комісійних винагород за перестрахування, доходів від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів, на суму виплат страхового відшкодування та страхових сум за угодами, сплачених комісійних винагород та інших витрат, що включаються до собівартості страхової діяльності. Ставка була встановлена на рівні 45% для всіх видів страхових операцій.

В таблиці 6 показано порівняльний аналіз розрахунку податку на прибуток АСТ "Терен" за старою та новою методикою на основі даних фінансової звітності підприємства за 1998р.

Таблиця 6

Визначення податку на прибуток АСТ "Терен" за 1998р. (тис.грн.)

За законом, що діяв до 01.07.97р.

За діючим законом

Доходи від страхової діяльності

1440,5

1440,5

Податок за ставкою 3%

-

44,7

Доходи з інших джерел

402,2

402,2

Валові витрати

1418,8

32,4

Прибуток

423,9

369,8

Податок за ставкою 30%

-

110,9

Податок за ставкою 45%

190,8

-

Загальна сума податку

190,8

155,6

Як показують дані таблиці, при розрахунку податку на прибуток за відміненим порядком підприємство повинно було б сплатити в 1,2 рази більшу суму податку на прибуток.

Зміни в законодавстві сприяли розвитку АСТ "Терен". Якщо в 1996р. це підприємство отримало доходів на суму 1066тис.грн., то в 1998р. — 1440,5, що становить 135,1% до рівня 1996р. АСТ "Терен" відображає загальні тенденції розвитку діяльності страхових організацій Тернопільщини (див.табл.7).

Таблиця 7

Фінансова діяльність страхових організацій Тернопільської області

за 1995-1998рр.(тис.грн.)

1995

1996

1997

1998

Доходи

3112

6176

7731

64440

Видатки

2299

4638

6025

36573

Прибуток

447

579

1522

21279

Якщо в 1997р. прибуток відносно 1996р. зріс в 2,7 раза, то в 1998 відносно до 1997 — в 13,9 рази.

Оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті.

Доходи, отримані платником податку в іноземній валюті, перераховуються в гривні за офіційним валютним курсом Національного Банку України, що діяв на лату отримання таких доходів, і не підлягають перерахуванню у зв'язку із зміною обмінного курсу гривні протягом звітного періоду. Балансова вартість іноземної валюти враховується за цим курсом до кінця звітного періоду.

Витрати, понесені платником в іноземній валюті, вартість яких відноситься до валових витрат такого платника, визначаються у сумі, що має дорівнювати балансовій вартості іноземної валюти, розрахованій за офіційним обмінним курсом на день понесення таких витрат.

З метою оподаткування будь-яка іноземна валюта, що перебувала на обліку платника податку на кінець звітного періоду, перераховується в гривні за офіційним валютним курсом НБУ, що діяв на останній робочий день звітного періоду. При цьому позитивна або від'ємна різниця між результатом такого перерахунку та балансовою вартістю іноземної валюти включається відповідно до валових доходів або валових витрат платника податку. Для наступного податкового періоду балансова вартість іноземної валюти прирівнюється до її вартості, визначеної на кінець попереднього звітного періоду.

Оподаткування операцій з пов'язаними особами.

Пов'язана особа — це особа, що відповідає будь-якій з наведених нижче ознак:

  • юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває з ним під спільним контролем;

  • фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над платником податку. Членами сім'ї вважається чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини);

  • посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння безпосередньо або через більше кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку або володіння часткою не меншою 20% від статутного фонду.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду визначається як загальна сума корпоративних прав, що належать такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізичною особою або членами її сім'ї.


 
 

Цікаве

Загрузка...