WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

Оподаткування прибутку фiзичних осiб - Дипломна робота

ЗМІСТ

ВСТУП.........................................................................................................................

3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПРИБУТКОВОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

1.1. Прибуток як фінансовий результат діяльності підприємств та об'єкт оподаткування........................................................................................

5

1.2. Оподаткування прибутку суб'єктів господарювання: фіскальні та економічні аспекти............................................................................................

19

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ.

2.1. Порядок визначення податку на прибуток підприємств...................

29

2.2. Оподаткування прибутку суб'єктів господарювання від операцій особливого виду.........................................................................................

46

2.3. Особливості оподаткування окремих платників.................................

60

РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

3.1. Ухилення від сплати податку на прибуток як економічна, соціальна та фіскальна проблема..........................................................

77

3.2. Напрями вдосконалення вітчизняної практики прибуткового оподаткування підприємств з врахуванням зарубіжного досвіду...

92

ВИСНОВКИ................................................................................................................

110

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ........................................................

114

За законом, що діяв до 1.07.97р. страхова діяльність оподатковувалась в іншому порядку. Об'єктом оподаткування був прибуток, що визначався шляхом зменшення доходу, одержаного у вигляді страхових платежів за договорами страхування і перестрахування, комісійних винагород за перестрахування, комісійних винагород за перестрахування, доходів від розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів, на суму виплат страхового відшкодування та страхових сум за угодами, сплачених комісійних винагород та інших витрат, що включаються до собівартості страхової діяльності. Ставка була встановлена на рівні 45% для всіх видів страхових операцій.

В таблиці 4б показано порівняльний аналіз розрахунку податку на прибуток АСТ "Терен" за старою та новою методикою на основі даних фінансової звітності підприємства за 1998р.

Таблиця 4б

Визначення податку на прибуток АСТ "Терен" за 1998р. (тис.грн.)

За законом, що діяв до 01.07.97р.

За діючим законом

Доходи від страхової діяльності

1440,5

1440,5

Податок за ставкою 3%

-

44,7

Доходи з інших джерел

402,2

402,2

Валові витрати

1418,8

32,4

Прибуток

423,9

369,8

Податок за ставкою 30%

-

110,9

Податок за ставкою 45%

190,8

-

Загальна сума податку

190,8

155,6

Як показують дані таблиці, при розрахунку податку на прибуток за відміненим порядком підприємство повинно було б сплатити в 1,2 рази більшу суму податку на прибуток.

Зміни в законодавстві сприяли розвитку АСТ "Терен". Якщо в 1996р. це підприємство отримало доходів на суму 1066тис.грн., то в 1998р. — 1440,5, що становить 135,1% до рівня 1996р. АСТ "Терен" відображає загальні тенденції розвитку діяльності страхових організацій Тернопільщини (див.табл.5).

Розглянемо діючий порядок визначення податку на прибуток на прикладі ТзОВ "Сапфір". В 1998р. дане підприємство отримало 2433,6тис.грн. доходів від продажу продукції (див.табл.4а). Після проведення всіх розрахунків оподатковуваний прибуток становив 140,3тис.грн. У випадку проведення розрахунку в порядку. що діяв до 01.07.97р. оподатковуваний прибуток становив би 268,4тис.грн. Така різниця обумовлена тим, що за відміненим порядком прибуток визначався як сума виручки від реалізації мінус ПДВ, акцизний збір, інші обов'язкові збори і платежі, а також мінус собівартість реалізованої продукції. При цьому не враховувались витрати, що були понесені на виробництво ще не реалізованої продукції. Наслідком таких дій було "вимивання" оборотних коштів підприємства. Також згідно нового порядку збільшилась в 1,68 раза сума нарахованої амортизації. За відміненим порядком амортизаційні відрахування визначались шляхом добутку балансової вартості окремого об'єкта на річну норму амортизації цього об'єкта. Сучасну методику нарахування амортизації було розглянуто вище.

Таблиця 4а

Порівняльний розрахунок податку з прибутку

ТзОВ "Сапфір" за 1998р. (тис.грн.)*

Показники

За законом

від 28.12.94р.

За законом

від 22.05.97р.

Доходи від продажу товарів (робіт, послуг)

-

2433,6

Виручка від реалізації продукції

(робіт, послуг)

2455,3

-

Інші доходи

6,4

6,1

Всього Доходів

2461,7

2439,7

Витрати, пов'язані з підготовкою, веденням виробництва

-

2309,8

Собівартість реалізованої продукції

2192,3

-

Приріст балансової вартості готової продукції на складі

-

107,0

Витрати на оплату праці

-

32,2

Сума нарахованих податків

-

6,6

Інші витрати

1,0

50,9

Всього витрат

2193,3

2292,5

Амортизація**

4,1

6,9

Оподатковуваний прибуток

268,4

140,3

Податок на прибуток

80,5

42,1

Аналізуючи склад валових витрат можна зробити висновки, що вони за обсягом більші, ніж ті, що підприємство включало до собівартості за законом від 28.12.94р. Зокрема цим законом було заборонено відносити на собівартість витрати на сплату процентів за фінансовими кредитами, одержаними та використаними на інші, ніж поповнення обігових коштів, цілі. Отже, зменшення суми оподатковуваного прибутку ТзОВ "Сапфір" відбулось за рахунок:

  • врахування у складі валових витрат приросту балансової вартості залишків готової продукції на суму 107,0тис.грн.;

  • збільшення амортизаційних відрахувань на 2,8тис.грн.;

  • внесення витрат, пов'язаних з нарахуванням (сплатою) процентів за борговими зобов'язаннями, до складу валових витрат, в сумі 18,3тис.грн.

Зниження суми прибутку з 268,4тис.грн. до 140,3тис.грн., спричинило відповідне зниження податку з прибутку з 80,5тис.грн. до 42,1тис.грн. тобто в 1,9раза.

ВАТ "Микулинецьке АТП 16144" займається вантажними та пасажирськими перевезеннями. За результатами 1998р. отримало 1030,4тис.грн. доходу. Після включення зі складу доходів сум податку на додану вартість і акцизного збору, а також зменшення валового доходу на суму валових витрат і на суму амортизаційних відрахувань, прибуток до оподаткування становив 53,6тис.грн., а податок з прибутку — 16,1тис.грн. При розрахунку прибутку по даним бухгалтерського обліку він становив би 67,2тис.грн., тому що амортизаційні відрахування були б на 10,3тис. менші, ніж розраховані по новому порядку, а також не врахований приріст балансової вартості інвентарних запасів товарів на суму 3,3тис.грн. Внаслідок цього підприємство сплатило на 4,1тис.грн. менше податку з прибутку.

Торгівельно-закупівельне підприємство ТзОВ "Спорттовари" в 1998 році отримало 973,6тис.грн. доходу. Оподатковуваний прибуток становив 73,3тис.грн., податок з прибутку — 22,0тис.грн. При обрахунку оподатковуваного прибутку за відміненою методикою він становив би 99,5тис.грн. Зменшення прибутку зумовлено ростом амортизаційних відрахувань в 1,17раза, а також віднесенням на валові витрати балансової вартості нереалізованої продукції на суму 22,7тис.грн. За законом, що діяв до 1 липня 1997 року посередницькі операції оподатковувались за ставкою 45 відсотків. Тому податок з прибутку становив би 44,8тис., що в 2 раза більше, ніж по новому порядку.


 
 

Цікаве

Загрузка...