WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

За придбання пільгового торгового патенту вноситься одноразова плата у розмірі 25 гривень за весь термін дії патенту.

Патентуванню підлягає діяльність за надання побутових послуг, яка здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності як в окремих приміщеннях, так і за їх межами. Під побутовими послугами слід розуміти діяльність, пов'язану з наданням платних послуг для задоволення особистих потреб замовника за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків, включаючи кредитні картки. Вартість торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг встановлюється органами місцевого самоврядування залежно від місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг та виду побутових послуг. Розміри вартості торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг у Теофіпольському районі вказані в додатку № 4.

Законом передбачено можливість придбання суб'єктом підприємницької діяльності спеціального патенту на торгову діяльність та побутові послуги. Вартість спеціального торгового патенту встановлюється органами місцевого самоврядування щорічно після затвердження місцевого бюджету залежно від місцезнаходження пункту продажів товарів, асортименту товарів, місцезнаходження об'єкта з надання побутових послуг. Причому, суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа, який придбав спеціальний патент, не сплачує податки і збори, передбачені Законом "Про систему оподаткування", не веде облік доходів і витрат та звільняється від обов'язку подання декларацій. Однак, спеціальні торгові патенти запроваджені з 1 квітня 1998 року експерементально на обмежених територіях. У Хмельницькій області спеціальні торгові патенти не впроваджено.

Слід відмітити, що більше ніж у 2 рази зросли суми надходження коштів із впровадженням запропонованих змін внесеним Законом України від 10.02.98 №102/98-ВР "Про патентування деяких видів пілприємницької діяльності". Однак на сьогодні ще не всі суб'єкти підприємницької діяльності усвідомили свої зобов'язання перед державою щодо сплати обов'язкових платежів до бюджету, що в свою чергу, впливає на стабілізацію економіки.

Таблиця 2.1.

Динаміка поступлень по торгових патентах по Теофіпольському відділенню Красилівської МДПІ 1997-2001 роки.

Види поступлень

1997 рік

1998 рік

1999 рік

2000 рік

Iкв 2001

Сума поступлень по торгових патентах по інспекції всього

18881,8

24308,3

29371,2

38183,6

13283

В т.ч. від фізичних осіб грн.

12462

16870

19385

24743

8634

Питома вага (%)

66,0

69,4

66,0

64,8

65,0

В т.ч. платні (грн.)

Фіз.ос.

12462

16870

19152,4

24495,6

8634

Питома вага (%)

100,0

100,0

98,81

99,0

100,0

В т.ч. пільгові (грн.) Фіз.ос.

0

0

232,6

0

0

Питома (%)

0

0

1,19

0

0

Вт.ч.короткотермінові (грн.) Фіз.ос.

0

0

0

20,0

0

Питома вага (%)

0

0

0

0,01

0

Кількість патентів всього по інспекції

57

65

115

155

68

В т.ч. платні патенти

21

37

35

30

24

В т.ч. пільгові

2

2

4

10

2

Вт.ч. коротко-термінові

5

3

14

16

7

Патенти видні для здійснення торгі-вельної дільності

41

60

98

136

64

Патенти видані для здійснення побуто-

вих послуг

7

14

15

17

19

Аналіз данх таблиці 2.1. показує, що питома вага надходжень від торгових патентів по фізичних особах склала в першому кварталі 2001 року 65%. В натуральному показнику сума надходжень в 1998 році збільшилася на 4408 грн. порівняно з 1997 році, а в 1999 році відповідно на 5358 грн. порівняно з 1998 роком. Таке збільшення надходжень відбулося за рахунок зростання загальної кількості виданих торгових патентів. Це позитивне явище з тієї точки зору,що збільшення поступлень досягалося не шляхом підвищення ставок за торгові патенти, а залученням підприємців до оподаткування.Потрібно відмітити, що в Теофіпольському відділенні Красилівської МДПІ по фізичних особах дуже мало видавалися короткотермінові та пільгові торгові патенти. Основна маса таких патентів видана юридичним особам. Негативним є те, що підприємці не зацікавлені реалізацією суто тих товарів, що підпадають під пільговий торговий патент(товари широкого вжитку).

Проаналізувавши ефективність застосування Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (із змінами і доповненнями можна зробити висновок, що із залученням до оподаткування доходів суб'єктів підприємницької діяльності, при оподаткуванні яких існують труднощі у здійсненні контролю за сумою одержаних доходів, плата за торгові патенти є стабільним джерелом поповнення бюджету. Тому і надалі, на нашу думку вдосконаленню окремих норм цього Закону повинна приділятись належна увага.

2.2.Прибутковий податок з громадян: обчислення та сплата, пільги.

Порядок обчислення і сплати прибуткового податку є головною

відмінною рисою загальної системи оподаткування приватних підприємців.

Справляння прибуткового податку з громадян регулюється Декретом

Кабінету міністрів України від 26.12.1992 року №13-92 "Про прибутковий податок з громадян" зі змінами та доповненнями та інструкцією про прибутковий податок з громадян , затвердженою наказом ГДПІ України від 21.04.1993 року №12 та зареєстрованої в Мінюсті України 09.06.1993 року №64 зі змінами та доповненнями; та іншими нормативними документами.

Відповідно до Декрету №13-92 та Інструкції приватні підприємці сплачують прибутковий податок протягом року шляхом перерахування до бюджету авансових внесків у розмірі 25% річної суми прибуткового податку. Річна сума прибуткового податку визначається податковими органами на підставі поданої приватними підприємцями декларації.Якщо приватний підприємець тільки починає здійснювати свою діяльність, він подає декларацію про очікуваний у поточному році дохід, а далі- декларацію про фактично отриманий протягом року дохід(п.14,2 Інструкції).

Приклад обчислення річної суми прибуткового податку:

Очікуваний у наступному періоді дохід приватного підприємця, зазначений ним у декларації, становив 12160 грн.Обчислення прибуткового податку провадиться в такій послідовності:

А) визначається середньомісячний чистий дохід:

12160:12 місяців= 1013,33 грн.

Для визначення суми прибуткового податку середньомісячний чистий дохід округляється до цілого, тобто становить 1013 грн.;

Б) визначається сума прибуткового податку із середньомісячного доходу за ставками , визначеними Указом Президента України від 13.09.1994 року №519/94 "Про збільшення неоподаткованого мінімуму та ставки прогресивного оподаткування доходів громадян"

Сума прибуткового податку з середньомісячного доходу підприємця становитиме:

49,55+(1013-170)х20:100=178,51 грн.;

в) визначається річна сума прибуткового податку:

178,51 грн.х 12 місяців=2142,12 грн.

Таким чином , приватному підприємцю протягом наступного звітного року необхідно щокварталу сплачувати в бюджет авансові внески в розмірі 535,50 грн.

Для сплати авансових внесків встановлено такі терміни: до 15 березня, до 15 травня, до 15 серпня, до 15 листопада. У разі збільшення або зменшення протягом року доходу приватного підприємця в межах 50 відсотків і більше проти очікуваного податовими органами, провадиться перерахунок сум прибуткового податку по термінах сплати, що не настали.

Крім сплати авансових платежів приватнні підприємці зобовязані подавати до податкового органу щокварталу декларації( у 15- денний термін по закінченні кварталу) , а по закінченні року- до 1 лютого наступного року. У декларації зазначаються загальні суми отриманого доходу , витрат і сплаченого податку за звітний квартал (рік). Суми сплати за патент і суми податку, сплачені протягом року за місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, предявлених податковими органами, враховуються при остаточному розрахунку суми прибуткового податку на підставі документального підтвердження факту сплати податку.Відповідно до ст.6 Декрету №13-92 пільги по прибутковому податку враховуються при остаточному розрахунку суми прибуткового податку з доходів, отриманих приватними підприємцями від підприємницької діяльності за підсумками року.


 
 

Цікаве

Загрузка...