WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

Водночас, як свідчать матеріали перевірок, проведених державними податковими інспекціями, нерідко перевірки проводяться лише за документами, наданими фізичними особами суб'єктами - підприємницької діяльності, що недостатньо для проведення даної перевірки.

Крім цього, для правильного визначення оподатковуваного доходу громадян-підприємців, які здійснюють ремонт і обслуговування транспортних засобів, працівники податкових органів зобов''язані обстежувати приміщення, де проводиться ця діяльність не менше ніж два рази на рік, в ході яких необхідно встановити кількість наданих послуг, розмір платні за послуги, витрати за даною діяльностю (вартість матеріалів та запасних частин, за чий рахунок вони придбаваються, утримання виробничого приміщення, амортизаційні відрахування на обладнання, придбання інструментів).

Ці основні показники встановлюються шляхом вивчення роботи кожного підприємця безпосередньо на місці здійснення діяльності. Для цього потрібно практикувати проведення спеціальних періодичних перевірок і чергувань як в робочі, так і в не робочі дні і години до повного закінчення роботи громадянина-підприємця, в ході яких фіксуються державні номери автомобілів, які обслуговувались для подальшого опитування клієнтів про розмір винагороди.

Також, якщо фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності вказує у декларації нереально малий доход або е підозра чи факти

приховування ним доходів, доцільно провести за його місцем роботи таємне постереження.

3.2. Відповідальність платників податків при порушенні податкового законодавства

Чинним законодавством передбачена фінансова відповідальність платників, адміністративна та кримінальна відповідальність посадових осіб платників та громадян - платників податків. Коротко розглянемо особливості застосування вказаних форм відповідальності.

Фінансова відповідальність платників податків

За неправильне нарахування або несвоєчасну сплату податку до платника податку застосовуються фінансові санкції.Відповідно до пункту 17.1 статті 17 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 року №2181-111 органи державної податкової служби мають право застосовувати до підприємств, установ, організацій та громадян фінансові санкції. Виділено три різновиди правопорушень, за вчинення яких застосовуються фінансові санкції: заниження, недовнесення сум податку, несвоєчасна подача декларацій та інших різновидів звітності, неповідомлення про відкриття та закриття рахунків у банку. Фінансові санкції застосовуються незалежно від причин, з яких сталося заниження суми податку, збору в податкових деклараціях чи рахунках. Наявність умислу в діях відповідних працівників підприємств, установ чи громадина - платника податку для застосування фінансових санкцій не має значення. Відповідальність також наступає і в разі порушення через помилкове застосування законодавства про оподаткування, недбалість, розрахункову помилку. Якщо ж платник податку самостійно виявив порушення в обчисленні податку, письмово про це повідомив податкову інспекцію і здійснив відповідні розрахунки з бюджетом, то фінансові санкції не застосовуються. Порядок застосування і стягнення фінансових санкцій викладено в Інструкції ГДПА України, затвердженої наказом від 17 березня 2001 року №110 і зареєстрованої Мінюстом України 23 березня 2001 року за №268/5459.

Згідно ст.6.1.1 Інструкції у разі неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством, платник податків сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або затримку.

Згідно ст.6.1.3 Інструкції у разі коли за даними документальних перевірок результати діяльності платника податків свідчать про заниження або завищення суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, і контролюючий орган самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків від суми недоплати за кожен з податкових періодів, установлених для такого податку, збору, починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше 25 % такої суми та не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Адміністративна відповідальність у сфері оподаткування

Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про оподаткування та підприємницьку діяльність настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до чинного законодавства кримінальної відповідальності. Кримінальну відповідальність за такі порушення передбачено статтями 80-1 і 148-2 Кримінального кодексу України. У випадку притягнення до адміністративної відповідальності, необхідно врахувати положення статті 2 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якою положення цього Кодексу розповсюджуються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена законодавством, яке ще не включене до Кодексу. Таким чином, можна зробити висновок, що повноваження посадових осіб органу державної податкової служби визначаються положеннями Кодексу про адміністративні правопорушення та пунктом 11 статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" Відповідно до адміністративних правопорушень, передбачених у вказаному Законі, мають застосовуватись процесуальні норми, передбачені Кодексом.

1. Згідно із статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні". Накладати адміністративні штрафи:

на керівників та інших посадових осіб підприємств, установ, організацій, винних у заниженні суми податку, іншого платежу, приховування (заниженні) об'єктів оподаткування, а також у відсутності бухгалтерського обліку об'єктів оподаткування або веденні його з порушеннями встановленого порядку, у неподанні, несвоєчасному поданні або поданні за не встановленою формою бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків, аудиторських висновків, платіжних доручень та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, інших платежів, - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень , - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які виплачували доходи, винних у неутриманні, неперерахуванні до бюджетів сум податку на доходи фізичних осіб, перерахуванні податку за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), у неповідомленні або несвоєчасному повідомленні державним податковим інспекціям, за встановленою формою відомостей, про доходи громадян, - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - на громадян, винних у неподанні або несвоєчасному поданні декларацій про доходи чи у включенні до декларацій перекручених даних, у відсутності обліку або неналежному веденні обліку доходів і витрат, для яких встановлено обов'язкову форму обліку, - від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, винних у протидіях посадовим особам, органів державної податкової служби, зокрема, у недопущенні їх до приміщень, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності та одержання доходів, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - на громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації чи без спеціального дозволу (ліцензії), якщо його отримання передбачено законодавством. - від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; - на громадян, які здійснюють продаж товарів без придбання одноразових патентів або з порушенням терміну їх дії чи здійснюють продаж товарів, не зазначених у деклараціях, - від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті самі дії, вчинені громадянином, якого протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне із зазначених правопорушень, - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Відповідно до ст. 155-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення:

на посадових осіб покладення штрафу у розмірі 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян: - за проведення розрахунків із споживачами - працівниками підприємств, установ і організацій торгівлі, громадського харчування і сфер послуг усіх форм власності та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють її у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг у т.ч. з обміну валюти, за готівку без застосування РРО, з використанням не зареєстрованого належним чином РРО (комп'ютерної системи), зіпсованого реєстратора розрахункових операцій (комп'ютерної системи) або з порушенням встановленого порядку застосування РРО (КС) чи товарно-касової книги, та порушення встановленого порядку проведення розрахунків у касах на підприємствах, установах і організаціях всіх форм власності, де ці операції проводяться з оформленням прибуткових і видаткових касових ордерів з видачею відповідних квитанцій, підписаних і завірених печаткою у встановленому порядку;


 
 

Цікаве

Загрузка...