WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

2.5.6.Місцеві податки.

Суб'єкти підприємницької діяльності - фізичні особи є платниками таких місцевих зборів: збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі; ринковий збір.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі - це плата за оформлення та видачу дозволів на торгівлю у спеціально відведених для цього місцях.

Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі справляється з громадян, які реалізують сільськогосподарську, промислову продукцію та інші товари, залежно від площі торгового місця, його теріторіального розміщення та виду продукції.

Граничний розмір збору за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі не повинен перевищувати 20 мінімальних заробітних плат для суб'єктів, що постійно здійснюють торгівлю в спеціально відведених для цього місцях і однієї мінімальної заробітної плати в день за одноразову торгівлю.

Ринковий збір - це плата за торгові місця на ринках і в павільйонах, на критих та відкритих столах, майданчиках для торгівлі з автомашин, візків, мотоциклів, ручних візків, що справляється з громадян, що реалізують сільськогосподарську і промислову продукцію та інші товари.

Ринковий збір справляється за кожний день торгівлі. Його граничний розмір не повинен перевищувати 20% мінімальної заробітної плати, залежно від ринку, його теріторіального розміщення та виду продукції (товару).

Ринковий збір та збір на видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі перераховується до бюджетів місцевого самоврядування.

ІІІ. Контрольна робота органів ДПІ за правильністю і своєчасністю справляння податків фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності та відповідальність платників податків при порушенні податкового законодавства .

3.1. Організація та деякі особливості контролю за правильністю і своєчасністю справляння податків суб'єктами підприємницької діяльності .

Основним законодавчим та інструктивним документом, яким слід керуватися при організації контролю за підприємницькою діяльністю громадян є Закон України від 7 лютого 1991 року № 698-ХІІ "Про підприємництво" з відповідними змінами і доповненнями. Службові особи органів державної податкової служби, яким доручено контролювати підприємницьку діяльність громадян, зобов''язані проводити цю роботу:

1.За місцем виробництва продукції, виконання робіт та надання послуг.

2. За місцем реалізації виготовленої продукції та за місцем торгівлі.

3. Наприкінці кожного кварталу керівництво районної, міської податкової адміністрації відповідним наказом затверджує графіки контролю і перевірок підприємницької діяльності громадян окремо за місцем виробництва продукції, надання послуг та окремо за місцем реалізації товарів та виконання робіт. При цьому слід мати на увазі, що громадяни за місцем виготовлення продукції і товарів, надання послуг повинні перевірятися не менше двох разів на рік, а місця реалізації товарів (ринки та інші місця масової торгівлі ), а також місця виконання різних робіт (будівельних, ремонту автомобілів та інш.) систематично.

За наслідками кожного обстеження, перевірки складається акт перевірки. Всі цифрові показники повинні бути продубльовані прописом, а підписи інспектора і громадянина, якого перевіряють, чіткі і розбірливі. Про наслідки кожного чергування і перевірки ринків обов''язково складається довідка, яка подається керівництву ДПІ. У довідці зазначається дата перевірки, який ринок або місце торгівлі перевірялось, хто брав участь у перевірці, наслідки роботи. До довідки додаються акти обстежень і перевірок окремих підприємців та інші документи.

Основним завданням податкового інспектора при проведенні перевірок є повне виявлення одержуваних доходів, правильне, на підставі документально підтверджених документів виключення витрат, правильне визначення оподатковуваного доходу та обчислення податків. При проведенні перевірок підприємницької діяльності громадян податкові інспектори зобов'язані суворо керуватись вказівками, зазначеними у розділі IV інструкції Головної державної податкової інспекції України "Про прибутковий податок з громадян", Законом України "Про підприємництво" та іншими нормативними документами. Перед початком обстеження окремих видів діяльності інспектор зобов'язаний ще раз ретельно ознайомитись з законодавчими матеріалами, інструкціями, рекомендаціями з даної діяльності. Інспектор також повинен ознайомитись з матеріалами попередніх перевірок та обов'язково з матеріалами обстежень аналогічних видів підприємницької діяльності на інших податкових дільницях. При підготовці до перевірок інспектор також повинен ознайомитись з довідковими і контрольними матеріалами, відомостями державних, кооперативних організацій, дирекцій ринків про рівень цін на відповідні види продукції і послуг, витрати матеріалів, вартості наданих послуг, продуктивності праці. Особливе місце в організації перевірок займає питання правильного визначення витрат, пов'язаних з відповідною підприємницькою діяльністю. Якщо витрати підприємця не можуть бути підтверджені документально, то вони враховуються податковими інспекціями при проведенні остаточних розрахунків податку з врахуванням відповідних норм у відсотках до валового доходу. Норми витрат, що враховуються при оподаткуванні доходів громадян, які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи та інших доходів перелічені в додатку № 6 до інструкції "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 №12. Детальний перелік витрат, які виключаються із загального валового доходу по окремих видах підприємницької діяльності перелічено в додатку № 7 до зазначеної вище інструкції про прибутковий податок з громадян. Особливу увагу слід приділяти правильності визначення витрат на оренду приміщень, витрат на електроенергію, опалення приміщень. Слід мати на увазі, що ці витрати виключаються з валового доходу тільки в тому разі, якщо виробництво продукції, надання послуг проводиться в окремому спеціально обладнаному приміщенні. На документах про витрати, які розглянуті і враховані при перевірці, інспектор робить відповідний запис. Наприклад: "Витрати в сумі 780 грн.20 коп. враховані (не враховані)". Підпис інспектора, дата, причини (якщо не враховані). Особливу увагу при проведенні обстежень і перевірок слід зосередити на правильності і повноті ведення книг обліку доходів та витрат, реалізації товарів, надання послуг. Зразок книги обліку доходів і витрат, яку ведуть громадяни - суб'єкти підприємницької діяльності протягом календарного року наведено в додатку № 10 до інструкції "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 21.04.93 № 12. Слід ретельно перевіряти повноту запису наявних товарів, сум одержаних від реалізації товарів І наданих послуг. Записи в книгах повинні робитись систематично, чітко, розбірливо без підчищення і виправлень. Акти за наслідками перевірок з відповідними розрахунками протягом трьох робочих днів інспектор передає на розгляд начальнику відповідного відділу. При необхідності проводиться перерахунок прибуткового податку. Додатково нараховані суми податку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання повідомлення податкового органу.

Відповідно до інструкції "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції від 21.04.93 № 12 громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю зобов'язані щорічно до 1 лютого подавати до ДПІ за місцем постійного проживання платника декларації про отримані доходи та понесені видатки за минулий рік, а якщо його діяльність здійснюється в іншому місті - за місцем здійснення цієї діяльності. Крім того, зазначені підприємці подають декларації щоквартально у 15-денний строк після закінчення кварталу. Декларації можуть подаватися особисто або надсилатися до ДПІ поштою. Декларації в день їх надходження реєструються в журналі обліку вхідної кореспонденції. Штамп із зазначенням дати надходження та порядкового номера обліку вхідної кореспонденції ставиться у правому верхньому кутку першої сторінки декларації. Після реєстрації декларації передаються начальнику відповідного відділу ДПІ для ознайомлення і подальшої передачі інспектору централізованого обліку громадян-підприємців для відповідної відмітки у журналі централізованого обліку та на декларації. Наприклад: запис на декларації: "В книзі обліку за № 5-12-27 враховано 15.01.98" Підпис інспектора. Після цього декларації передаються дільничним податковим інспектором для поточної роботи. Дільничний податковий інспектор зобов'язаний у 15-денний строк з дня одержання декларації розглянути її, зробити порівняльний аналіз з актами обстежень іншими контрольними матеріалами, скласти відповідні розрахунки (перерахунки) податку та подати разом із справою оподаткування на затвердження начальнику відділу. Начальник відділу розглядає всі матеріали і декларацію, перевіряє правильність складання розрахунку (перерахунку) дає зауваження або затверджує його та повертає дільничному податковому інспектору для проведення подальших змін і доповнень у особовому рахунку платника. Відділ обліку платників відкриває особовий рахунок платника або вносить відповідні зміни і доповнення, виписує платіжне повідомлення, про що робиться запис на декларації (зразок і "Рахунок № _____ на суму _______ грн. _______ коп. відкрито" або "По рахунку № _____ донараховане (скасовано) _______грн.______коп." 18.01.98 підпис. Після відкриття особового рахунку та проведення необхідних записів декларація разом із справою оподаткування повертаються у сектор централізованого обліку платників і зберігання справ оподаткування.


 
 

Цікаве

Загрузка...