WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

Оподаткування пiдприємницької дiяльностi - Дипломна робота

1. за дорученням або від імені платника фіксованого податку здійснюється торгівля особою, відомості про яку не внесені до патенту. У цьому випадку громадянин - підприємець позбавляється права застосовувати фіксовану ставку податку протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем вчинення порушення, та сплачує штраф у розмірі повної суми фіксованого податку в розрахунку за місяць за кожну особу, відомості про яку не внесені до патенту;

2. платник фіксованого податку або працюючий на нього здійснюють торгівлю лікеро-горілчаними та тютюновими виробами.

Джеффі Сакс, директор Гарвардського інституту міжнародного розвитку висловився, що запровадження фіксованого податку з підприємців-фізичних осіб - цей захід має бути лише тимчасовим. Справді, матеріальне становище тих же торгівців дуже різне - майнове розташування на базарі анітрохи не менше, ніж у суспільстві в цілому. "Розкрутилися" в основному ті, хто почав бізнес-тур 4-6 років тому. Нині для початку свого бізнесу, за оцінками самих торговців, необхідно 3-5 тисяч доларів. Отже, фіксований податок, як вважає не тільки Джеффі Сакс, перетворюється на таку відому соціалістичну зрівнялівку з не менш відомими наслідками.

2.4.Єдиний податок.

Цей спосіб оподаткування регулюється Указом Президента України від 03.07..1998 року №727 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності субєктів малого підприємництва" в редакції Указу Президента України від 28.06.1999 року №746/99, яким установлено, що спрощена система оподаткування,обліку та звітності запроваджується, зокрема,для фізичних осіб- субєктів малого підприємництва, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи за умови, що протягом календарного року в трудових відносинах з ним, включаючи членів їх сімей, перебуває не більше 10 осіб та обсяг виручки від реалізації продукції (товарів робіт послуг)за календарний рік не перевищує 500 тис.грн.(ст.1 Указу).

При дотриманні цих обовязкових умов фізична особа- субєкт малого підприємництва має право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів за єдиним податком шляхом отримання Свідоцтва про сплату єдиного податку.

Для переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності фізична особа- субєкт підприємницької діяльності не пізніше ніж за 15 днів до початку наступного звітного періоду(кварталу), з якого він обирає спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, за умови сплати всіх установлених податків та зборів(обовязкових платежів), термін сплати яких настав на дату подання заяви, подає до органу державної податкової служби за місцем державної реєстрації письмову заяву за формою згідно з Додатком 1 до Порядку видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку, затвердженого наказом ДПА України від 29.10.1999 року №599 і зареєстрованого в Мінюсті України 02.11.1999 року за №752/4045, погодженим з Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва. Крім подання письмової заяви, підставою для видачі Свідоцтва про сплату єдиного полатку є предявлений платіжний документ про сплату єдиного податку, оскільки Свідоцтво- це документ, що засвідчує саме сплату єдиного податку.

Новостворені та зареєстровані в установленому порядку субєкти малого підприємництва, які подали до державної податкової служби за місцем їх реєстрації заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, обліку, звітності, вважаються субєктами спрощеної системи, обліку, звітності з того кварталу, в якому проведено їх державну реєстрацію.

Ставка єдиного податку для субєктів малого підприємництва- фізичних осіб встановлюється місцевими радами за місцем їх державної реєстрації у фіксованому розмірі залежно від виду діяльності, а розмір єдиного податку не залежить від результатів підприємницької діяльності, тобто розміру чистого доходу, за умови, що обсяг виручки платника єдиного податку не перевищує 500 тис.грн. на календарний рік.

Місцеві ради установлюють їх розміри в установлених законодавством межах на той чи інший вид діяльності залежно від територіального розташування місця торгівлі, асортименту товару, дохідності підприємницької діяльності, виходячи з інтересів розвитку свого регіону та його специфіки.

Указ не встановлює будь-якого територіального обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування (лише за місцем державної реєстрації чи в іншому територіальному районі (місці)України.

У разі коли фізична особа- субєкт підприємницької діяльності здійснює кілька видів підприємницької діяльності, для яких місцевою радою за місцем державної реєстрації цієї особи установлено різні ставки єдиного податку , нею придбавається одне Свідоцтво і сплачується єдиний податок за більшою ставкою за цими видами діяльності, встановленою місцевою радою за місцем його державної реєстрації як субєкта підприємницької діяльності на всій території України чи лише за місцем державної реєстрації.

Якщо місцевою радою не встановлено ставку єдиного податку на той чи інший вид підприємницької діяльності, то підстав для видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку на такий вид діяльності у податкового органу немає.

Після отримання зазначеної заяви та наявності платіжного документа про сплату єдиного податку орган державної податкової служби за місцем державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності- фізичноїособи зобовязаний протягом десяти робочих днів видати йому Свідоцтво про сплату єдиного податку або надати мотивовану відмову.

Свідоцтво видається на квартал, але сплата єдиного податку може здійснюватися щомісяця не пізніше 20 числа місяця, наступного за тим, в якому здійснювалась попередня сплата єдиного податку.

Якщо у фізичної особи- субєкта підприємницької діяльності немає наміру відмовитися від сплати єдиного податку в наступному звітному періоді(кварталі) вона подовжує дію Свідоцтва про сплату єдиного податку.Підставою для подовження Свідоцтва на наступний звітний період (квартал)є подання фізичною особою- субєктом підприємницької ліяльності письмової заяви згідно з Додатком 1 доПорядку та платіжних документів про сплату єдиного податку за попередні періоди(місяці кварталу , на яке видано Свідоцтво) на наступний період, не менший, ніж календарний місяць.Заява має подаватися не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу, на який подпвжується Свідоцтво, за умови сплати всіх установлених податків і обовязкових платежів, термін сплати яких на дату подання заяви настав.

Що стосуєтья використання платником єдиного податку праці найманих робітників то можливість укладання субєктами підприємницької діяльності договорів з громадянами на використання їх праці для здійснення підприємницької діяльності установлено Законом України від07.02.1991 року №698/12 "Про підприємництво"з відповідними змінами та доповненнями(ст.9).Укладення з громадянином трудового договору на використання його праці зобовязує підприємця забезпечувати умови та охорону праці, а також інші соціальні гарантії відповідно до чинного законодавства.У разі коли платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, включаючи членів його сімї, розмір єдиного податку, установлений місцевою радою для самостійного здійснення ним підприємницької діяльності, збільшується для такого платника на 50 відсотків на кожну особу.

Пунктом 5 Порядку визначено, що якщо платник єдиного податку здійснює підприємницьку діяльність з використанням найманої праці, то на кожну особу, включаючи членів його сімї, яка пербуває з ним в трудових відносинах, видається Довідка про трудові відносини з платником єдиного податку. Довідка повинна знаходитися на робочому місці названих осіб та предявлятися працівникам контролюючих органів, які мають відповідні функціональні повноваження на здійснення превірки.

Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно разом з усіма довідками підлягає поверненню в пятиденний термін до органу державної податкової служби, який їх видав, а вразі подовження терміну Свідоцтва здійснюється відповідний запис у Свідоцтві за підписом керівника органу податкової служби або його заступника і засвідчується печаткою.

Згідно з Указом платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат, що підлягають оподаткуванню, форма і порядок якої встановлюються ДПА України.Згідно з Порядком для визначення результатів власної підприємницької діяльності на підставі хронологічного відображення здійснених господарських і фінансових операцій платник єдиного податку веде Книгу обліку доходів і витрат.Платник єдиного податку самостійно подає для реєстрації до податкового органу необхідну кількість

Книг обліку доходів і витрат.Аркуші книги нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою податкового органу, затверджуються підписом керівника податкового органу або його заступника.

У книзі, яку веде найманий працівник, має бути зазначено прізвище, імя , по батькові платника єдиного податку, прізвище імя по батькові фізичної особи, що перебуває у трудових відносинах з цим платником податків, а також серія та номер Довідки про трудові відносини.


 
 

Цікаве

Загрузка...