WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування малих пiдприємств - Дипломна робота

Оподаткування малих пiдприємств - Дипломна робота

Наслідком високих податкових ставок, а також складнощів податкового, фінансового і бухгалтерського обліку є перехід багатьох суб'єктів ринку, у тому числі державних підприємств, до тіньової економіки, яка оцінюється на сьогодні майже в половину валового внутрішнього продукту. Про це, зокрема, свідчить факт неухильного зменшення питомої ваги діючих підприємств до кількості зареєстрованих. У 1992 році цей показник становив 49,4%, у 1993 році – 47,7% , у 1994 році – 37,3% , у 1995 році – 32% , у 1996 році – 29,7% , лише в 1997 році спостерігається деяка зміна цієї тенденції і відношення зросло до 32,1%.

Щоб зберегти основоположні стимули для приватного підприємництва, необхідно знизити загальний рівень податкових платежів та підсилити стимулюючу й регулюючу роль податкової системи. При цьому треба мати на увазі, що державі не слід встановлювати високої податкової ставки, оскільки їй, у кінцевому рвхунку, потрібні не високі ставки податків, а зростаючі обсяги надходжень, зумовлені розширенням виробництва та господарської ефективності в цілому.

З метою реалізації державної політики з питань розвитку та підтримки малого підприємництва, ефективного використання його можливостей у розвитку національної економіки доцільним є Указ Президента України від 03.07.1998 року "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва", яким передбачено запровадити єдиний податок та скасувати 13 різних податків і платежів.

У зв'язку з введенням з 01.04.1998 року Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" доцільним є скасувати Декрет Кабінету Міністрів України "Про податок на промисел", оскільки вищевказаним

законом запроваджено короткотерміновий торговий патент від 1 до 15 днів з фіксованою платою 10 грн. за день.

Таким чином, для підтримки малого бізнесу актуальною є спрощена система оподаткування, обліку та звітності, заміна сукупності встановлених законодавством податків та обов'язкових платежів єдиним податком, а для фізичних осіб-підприємців – замість податків та обов'язкових платежів слід ввести чітко фіксовану сплату вартості патенту на всі види підприємницької діяльності.

Крім цього, доцільно було б створити за рахунок Державного та місцевого бюджету спецфонди сприяння розвитку малого бізнесу, зокрема для надання пільгових кредитів залежно від пріорітетності малого підприємництва, а також передбачити пільги для малих підприємств, які освоюють нові, віддалені, гірські райони, застосовують прогресивні форми організації праці.

Прийняті останнім часом рішення щодо розвитку малого підприємництва – лише початок реалізації державної політики в цій галузі. Увага до цього важливого сектора економіки з боку центральних і регіональних органів законодавчої та виконавчої влади повинна посилюватись. Оскільки мале підприємництво розвивається, виходячи з потреб поновлення місцевого ринку товарами народного споживання і послугами, це сприяє створенню нових робочих місць і в кінцевому результаті поповнює доходи бюджетів.

Таким чином, успіх економічних реформ в Україні, подолання глибокої кризи та відродження національної економіки значною мірою залежить від розвитку малого бізнесу, і за умови належної підтримки з боку держави за цією сферою – велике майбутнє.

Список використаної літератури

 • Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.97р.

 • Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 26.06.1997р.

 • Закон України "Про збір на обов'язкове соціальне страхування" від 26.06. 1997р.

 • Закон України "Про підприємництво" від 07.02. 1992р.

 • Закон України "Про підприємства в Україні" від 27.03.1991р.

 • Закон України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р.

 • Закон України "Про систему оподаткування" від 18.02.1997р.

 • Закон України "Про формування фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи на ЧАЕС" від 20.06.1997р.

 • Указ Президента України №456/98 від 12.05.1998р. "Про державну підтримку малого підприємництва".

 • Указ Президента України "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва".

 • "Малий бізнес у Львівській області за 1997рік." Держкомстат України. – Львів,1998. – 60с.

 • "Малий бізнес у Львівській області за 1998рік." Держкомстат України. – Львів,1999. – 58с.

 • Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М.Поддєрьогіна. – К: КНЕУ, 1998. – 368с.

 • Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Регіональна фінансово-кредитна та податкова політика. (Щорічник наукових праць). Випуск VI / НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І.Долішній. – Львів,1998. – 281с.

 • Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Становлення фінансової системи України та проблеми її стабілізації: Щорічник наукових праць. Випуск XII. – НАН України. Інститут регіональних досліджень. Редкол.: відповідальний редактор М.І.Долішній. – Львів,2000. – 646с.

 • Податкова система України / за ред. В.М.Федосова. – К.: Либідь, 1994

 • Статистичний збірник "Львівська область за 1998 рік." Держкомстат України. – Львів,1999. – 344с.

 • Суторміна В.М., Федосов В.М., Андрущенко В.Л. "Держава – податки – бізнес". – К.: Либідь, 1992

 • Абрамова І.М. – "Проблеми розвитку підприємництва в Україні". – "Фінанси України" №4 за 1999рік.

 • Бедринець М.Д. – "Податки в системі фінансової підтримки розвитку малого підприємництва." – "Фінанси України" №9 за 1998рік.

 • Буряк Л.Д. – "Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні". – "Фінанси України" №9 за 1998рік.

 • Буряк П.Ю. – "Мобілізація фінансових ресурсів для активізації малого та середнього підприємництва". – "Фінанси України" №12 за 1999рік.

 • Буряк П.Ю. – "Податкове стимулювання розвитку малого бізнесу в Україні". – "Фінанси України" №6 за 1999рік.

 • Виноградська А. - "Розвиток малого підприємництва". – "Економіка України" №2 за 1999рік.

 • Дзісь Г. - "Малий бізнес як феномен ринкової економіки". – "Економіка України" № 1 за 1998рік.

 • Дикань Л.В. – "Деякі аспекти оподаткування в Україні". – "Фінанси України" №4 за 1999рік.

 • Дорош Н.І. – "Податкова система України і розвинутих зарубіжних країни". – "Фінанси України" №6 за 1998 рік.

 • Клочко Ю., Черняк Т. – "Проблеми малого бізнесу в Україні". – "Економіка України" № 1 за 1998рік.

 • Крупка М.І. – "Фінансово-економічні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні". – "Фінанси України" №5 за 1998рік

 • Кубай Н.Є. – "Державна фінансова підтримка малого бізнесу в Україні". – "Фінанси України" №5 за 1998рік.

 • Лавриненко Р.А. – "Фінансування малого і середнього бізнесу в Україні". – "Фінанси України" №2 за 1998рік.

 • Ляшенко Ю.І. – "Податкова діяльність держави в умовах ринкової трансформації економіки". – "Фінанси України" №12 за 1999рік.

 • Микитюк О.І. – "Фінансове забезпечення розвитку малих підприємств". – "Фінанси України" №6 за 1999рік.

 • Сергійко О.В. – "Товариства взаємного кредитування як форма фінансування малого підприємництва". – "Фінанси України" №7 за 1999рік.

 • Черниш О.В. – "Міжнародний досвід підтримки й розвитку малого бізнесу". – "Фінанси України" №1 за 1999рік.

 • Шитря О.І. – "Для підтримки малого бізнесу". – "Фінанси України" №5 за 1998рік.

 • Шмаглій О. – "Малі підприємства: труднощі їх кількісного зростання". – "Фінанси України" №5 за 1998рік.

 • Цимбал Л.Л. – "Зарубіжний досвід фінансування малого і середнього бізнесу". – "Фінанси України" №5 за 1998рік.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...