WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

діловий друк і газети; аналітичні звіти по галузі; порівняння з основними конкурентами і середньогалузевими показниками; державне і податкове законодавство і регулювання; офіційні заяви. Внутрішні звіти і публікації -фінансові звіти; щомісячна фінансова інформація; протоколи засідань Ради директорів, правління, дирекції, акціонерів; звіти керівників, в тому числі

бюджети, прогнози, проекти; внутрішні звіти аудиторів, консультантів;

інструкції по процедурах, політиці всередині фірми.

Потрібно ознайомитися з історією розвитку підприємства, видами діяльності і обліковою політикою, що існувала в попередні роки. вивчити спеціальну літературу, зустрітися з аудиторами клієнта.

Дуже важливо набути інформацію про політику підприємства в різних галузях, упізнати міру відповідальності і прав керівників різних рівнів, визначити коло осіб, що мають право міняти політику підприємства.

Одне з найбільш важливих питань, яке треба з'ясувати на цьому етапі роботи, це визначення зв'язаних і асоційованих з підприємством сторін (дочірні підприємства і будь-які інші сторони, які можуть впливати на управління і оперативну політику один одного), виду і обсягу операцій між ними (операції купівлі-продажу між філією і головним підприємством, обмін обладнанням між дочірніми підприємствами або філіями, позики і фінансова допомога, операції з найважливішими покупцями і постачальниками), а також взаємозаборгованості.

На основі набутої інформації аудитор повинен вирішити питання про необхідність залучення для консультацій окремих фахівців (юристів. спеціалістів з податків, технології і інш.). У міжнародній аудиторській практиці до аудиторської перевірки широко притягуються експерти в тій або іншій області. Право залучати до перевірки експертів закріпляється в Законі України про аудиторську діяльність і Міжнародних нормативах аудит)' і включає в себе слідуюче.

Експерт - це фахівець, що володіє пізнаннями, навиками і досвідом роботи в області, відмінній від бухгалтерського обліку і аудиту. Експерт може подати свідоцтва з слідуючих питань:

- оцінка нематеріальних активів;

- оцінка робіт, виконаних за контрактами:

- юридичні консультації відносно укладених договорів і діючих законодавчих актів і інструкцій;

- результати публічних дискусій і судових процесів з юридичної точки зору.

Як експерти, до аудиторської перевірки можуть притягуватися як фізичні, так і юридичні особи. Послугами експерта користуються для отримання об'єктивних даних у якій-небудь вузькій області знання, пов'язаній з проведенням аудиторської перевірки або для розділення відповідальності з аудитором за результати перевірки.

Експерт повинен мати диплом або ліцензію, що свідчить про його кваліфікацію. Він не може мати родинних і (або) фінансових відносин з клієнтом.

Заявка на використання роботи експерта може бути подана або керівництвом підприємства, що перевіряється, або аудитором (після згоди клієнта). У разі відмови клієнта використати незалежного експерта, аудитор не має права залучати його до перевірки, але може зняти з себе відповідальність, обмовивши це в аудиторському звіті і отримавши у клієнта письмове підтвердження відмови використати експерта.

Обсяг і умови виконання робіт повинні бути визначені аудитором, клієнтом і експертом до початку виконання експертом робіт і оформлені договором.

Договір про виконання робіт експертом включає:

- цілі, обсяг і предмет дослідження;

- джерела інформації, що надається експерту;

- вимога про те, щоб форма і зміст звіту експерта були такі, щоб звіт міг вважатися аудиторським доказом;

- інші умови.

Основними критеріями при оцінці роботи експерта повинні бути:

- відповідність звіту експерта вимогам, встановленим в договорі;

сумісність даних, представлених експерту керівництвом підприємства, з відомостями, використаними при підготовці фінансової звітності;

- сумісність використаних експертом передумов і методів оцінки з тим, який міститься в фінансовій звітності, і з показниками минулих років;

- ясність позиції експерта з поставленого питання;

- прийнятність строку представлення звіту експертом.

Якщо позиція експерта з поставленого питання неясна, потрібна ще одна незалежна думка.

Аудиторський звіт не повинен містити посилань на думку експертів, внаслідок можливого неправильного їх тлумачення. Аудитор повинен внести в аудиторський звіт обмеження, засновані на висновку експерта, після попереднього обговорення з клієнтом у випадку, якщо клієнт відмовляється отримати свідчення незалежного експерта або достовірність доказів експерта невизначена і в деяких інших випадках. При складанні повного звіту аудитор повинен розмежувати думки свої і експерта, для чого належить бути складена докладна записка результатів аудитора і висновки експерта. Залучення експерта до перевірки не знімає з аудитора відповідальності за аудиторський висновок.

Подальший огляд діяльності підприємства повинен передбачати:

1) глибоке розуміння підприємницької діяльності клієнта, мотивів поведінки старшого управлінського персонату для оцінки ризику представлення помилкової інформації;

2) попередні аналітичні огляди для оцінки поточного фінансового становища підприємства, щоб виділити нетипові і нехарактерні остачі по рахунках;

3) розуміння особливостей облікової політики;

4) оцінку матеріальності і істотності.

Аудитор повинен виявити зовнішні і внутрішні чинники, що впливають на підприємницьку діяльність клієнта (див. рис. 3.2).

Зовнішні чинники підприємницької діяльність клієнта

Макроекономічні чинники

Внутрішні чинники підприємницької діяльності клієнта

Структура і перспективи бізнесу

Директори і управлінський персонал

Особливості власності

Виробничий цикл

Стратегія

діяльності

Специфіка фінансів

Галузеві чинники

Структура персоналу

Маркетинг

Система

збуту

Рисунок 3.2 Методика оцінки чинників підприємницької

діяльності клієнта при аудиті нематеріальних активів До зовнішніх чинників відносяться макроекономічні і галузеві чинники.

1. Макроекономічні чинники:

- основна діяльність (зниження, ріст);

- міжнародна торгівля, тарифні бар'єри;

- зміни в оподаткуванні;

- залежність від іноземних ринків:

- коливання курсів валют;

- система зовнішнього контролю;

- зміни державної політики;

- вплив процентних ставок на стабільність компанії;

- економічні чинники, що впливають на ліквідність споживача;

- зміни індексів цінних паперів або розвиток ринку власності.

2. Галузеві чинники:

- середовище регулювання (нові або очікувані законодавчі акти, наприклад, контроль за цінами і забрудненням навколишнього середовища);

- економічні умови (скорочення і розширення галузі, виникнення галузей з високим ризиком, серйозна цінова конкуренція, насиченість ринку, цикл діяльності і сезонність);

- праця (трудові проблеми, незвичайна трудова практика, галузеве безробіття, рівень галузевої зарплати, недостача працівників певної професії, кваліфікації).

3. Внутрішні чинники, що впливають на діяльність клієнта, можна розділити на слідуючі групи:

Загальні питання:

- історія підприємства;

- структура бізнесу;

- види виробничої діяльності і найважливіші виробничі одиниці;

- швидке розширення бізнесу;

- існуючі і можливі розбіжності;

- думка керівництва з приводу свого підприємства і галузі;

- думка керівництва з приводу результатів і тенденцій розвитку;

- головні турботи керівництва;

- очікування від проведення аудиту. Власність:

- особливості власності клієнта;

- курс акцій клієнта;

- незвичні торгові операції з акціями клієнта. Основна стратегія діяльності:

- заплановані придбання;

- очікувані зміни у виробництві;

- капітальні вкладення;

- розширення ринку, що планується;

- планування податків і інш.

Рада директорів і старший управлінський персонал:

- міра незалежності від виконавської управлінської служби;

- частота засідань ради;

- примушення виконавців здійснювати неправомірні дії (помилкова інформація, дії, що суперечать інтересам акціонерів, і ;

- чинники, що впливають на оплату праці управлінського персоналу. Операції:

- сутність операції і основні користувачі продукції або послуг клієнта;

- стадії і методи виробництва продукції і пов'язаний з ними ризик;

- характер і місцезнаходження виробничих потужностей;

- рівень контролю центрального апарату децентралізованих операцій;

- чинники собівартості виробництва;

- прийнятність отримання кредиту від постачальників;

- залежність від постачальників і прийнятність сировини, послуг;

- виробнича потужність;

- технічні проблеми виробництва;

- тривалість і гнучкість виробничого циклу і інш. Фінанси:

- характеристика потоків грошових коштів;


 
 

Цікаве

Загрузка...