WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

років (але не більше за термін діяльності підприємства)" [80]. Аналогічний підхід використовується і за рубежем. Комітетом по міжнародних стандартах обліку встановлений "розумний період використання", який не повинен перевищувати 40 років. Необхідно також мати на увазі, що період корисної служби конкретного об'єкта нематеріальних активів може бути меншим нормативного.

Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" для амортизації нематеріальних активів вимагає застосування тільки лінійного методу, згідно з яким "кожний окремий вид нематеріального активу амортизується рівними частками виходячи з його первісної вартості з урахуванням індексації ... протягом строку, який визначається платником податку самостійно виходячи із строку корисного використання таких нематеріальних активів або строку діяльності платника податку, але не більше 10 років безперервної експлуатації". Крім того, підприємства можуть самостійно прийняти рішення про застосування прискореної амортизації нематеріальних активів придбаних після набуття чинності Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" за слідуючими нормами (у розрахунку на календарний рік):

1-й рік експлуатації - 15 відсотків;

2-й рік експлуатації - ЗО відсотків;

3-й рік експлуатації - 20 відсотків;

4-й рік експлуатації - 15 відсотків;

5-й рік експлуатації - 10 відсотків;

6-й рік експлуатації - 5 відсотків;

7-й рік експлуатації - 5 відсотків.

Зазначене рішення не може бути прийняте підприємствами, що випускають продукцію (роботи, послуги), ціни (тарифи) на які встановлюються (регулюються) державою або підприємствами, які визнані такими, що займають монопольне становище на ринку. Облік таких нематеріальних активів ведеться окремо по кожному об'єкту. Амортизаційні відрахування нараховуються на балансову вартість таких об'єктів, яка дорівнює їх первісній вартості, збільшеній на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням таких активів [36].

У той же час. за рубежем таких обмежень не існує і компанії мають право застосовувати будь-який з методів прискореної амортизації. Єдина умова, що висувається при цьому - пояснення необхідності використання того або іншого методу амортизації і розрахунку терміну корисного використання. Комітет по міжнародних стандартах обліку передбачає "... проводити нарахування амортизації по об'єктах нематеріальних активів до цілковитого погашення їх первинної вартості. Але якщо по яких-небудь об'єктах існує упевненість, що їх вартість протягом тривалого періоду часу буде постійною, то по таких об'єктах знос нараховуватися не повинен" [112, раг.1580.58]. До таких видів нематеріальних активів звичайно відносять права на торгові марки і товарні знаки, "ноу-хау" і інш.

Розглянемо порядок обліку амортизації в системі рахунків. Необхідно зазначити, що в міжнародній практиці існує два підходи до відображення амортизації нематеріальних активів в бухгалтерському обліку. Суть першого методу полягає в слідуючому. При надходженні об'єктів нематеріальних активів на підприємство їх вартість занотовується по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи", а по кредиту цього ж рахунку - в кореспонденції з рахунками витрат і обігу відображають величину амортизаційних відрахувань за звітний період. У кінці встановленого терміну використання нематеріальні активи списуються з балансу. Це так зване пряме списання. До числа недоліків даного методу відносять неможливість уявтення розгорненої інформації про первинну вартість нематеріальних активів і суму амортизації, нараховану по них, оскільки він передбачає щомісячне списання вартості нематеріальних активів безпосередньо з рахунку 04 "Нематеріальні активи". Раніше цей метод використовувався в акціонерних товариствах. У даний час його використання законодавством України не передбачається.

Більш широко використовується другий метод, відповідно до якого амортизаційні відрахування нагромаджуються окремо на пасивному регулюючому рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів". Запис по кредиту цього рахунку також робиться в кореспонденції з рахунками витрат виробництва і обігу (20 "Основне виробництво", 25 "Загальновиробничі витрати", 26 "Загальногосподарські витрати", 44 "Витрати обігу"). Якщо по закінченні терміну амортизації деякі види нематеріальних активів продовжують приносити прибуток, нарахування амортизації припиняється, але вартість цих об'єктів залишається в активі підприємства до повного вичерпання виробничих можливостей.

Розрахунок амортизації нематеріальних активів робиться у відповідній відомості (див. додаток Б).

Розглянемо порядок розрахунку амортизації і відображення її нарахування в обліку на конкретному прикладі.

Приклад. Припустимо, підприємство придбало виняткову ліцензію на право використання патенту. Підприємство оцінило, що зможе отримувати прибуток від використання даного об'єкта нематеріальних активів тільки протягом 8 років (оскільки після закінчення цього терміну, відповідно до ліцензійного договору, ліцензіар дістає право на надання даної ліцензії необмеженому колу осіб). Вартість ліцензії - 120.000 грн.

Виходячи з цього, норма річних амортизаційних відрахувань по даній ліцензії складе 15.000 грн. або 12.5% при місячній нормі в розмірі 1.04%, а місячна - 1.250 грн.

У бухгалтерському обліку підприємства повинен бути зроблений слідуючий запис:

Дебет рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" 1.250 грн. Кредит рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів" 1.250 грн.

При використанні першого методу нарахування амортизації в бухгалтерському обліку цього підприємства був би зроблений такий запис:

Дебет рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" 1.250 грн. Кредит рахунку 04 "Нематеріальні активи" 1.250 грн.

Аналітичний облік по рахунку 02/3 "Знос нематеріальних активів" ведеться на підприємствах в розрізі окремих видів нематеріальних активів, які має в своєму розпорядженні підприємство. Схематично відображення операцій в бухгалтерському обліку в розрізі синтетичних рахунків по обліку амортизації нематеріальних активів можна подати наступним чином (див. табл. 2.15).

Таблиця 2.15 Кореспонденція рахунків при амортизації нематеріальних активів

N п/п

Зміст операції

Рахунки. що використовуються

Дебет

Кредит

1.

Метод нарахування амортизації

шляхом прямого зменшення вартості

20,25,26,43.

нематеріальних активів.

44 і інші

04

2.

Нарахування амортизації з

віднесенням її на рахунки витрат і

20,23,25,26.

рахунок амортизації.

29,43,44 і інш.

02/3

3.

Списання сум нарахованого зносу до

моменту вибуття об'єктів нема

теріальних активів.

02/3

46

Зупинимося також на питанні нарахування амортизації окремих видів нематеріальних активів відповідно до вимог бухгалтерського обліку зарубіжних країн.

Патенти. Вартість патентів повинна погашатися шляхом нарахування амортизації протягом офіційного терміну їх використання або протягом більш тривалого періоду (у випадку, якщо тривалість даного періоду перевершує термін, протягом якого очікується отримання прибутку на даний ви-

гляд нематеріальних активів), в залежності від того, який з періодів коротше. Якщо термін діставання компанією права власності на патент збігається з моментом його видачі і передбачається, що він (патент) буде приносити прибуток протягом всього терміну його дії, то. відповідно до міжнародних стандартів, амортизація повинна нараховуватися протягом 17 років.

У тому випадку, якщо передбачається, шо патент буде використовуватися протягом 5 років, то і амортизація повинна нараховуватися протягом 5 років.

Всі затрати по реєстрації, офіційному оформленню і захисту патенту повинні бути віднесені на рахунок "Патенти". Ці витрати нарівні з купованою ціною патенту повинні погашатися шляхом нарахування амортизації. При нарахуванні амортизації частіше всього проводиться кредитування рахунку "Патенти". Рідше нарахована амортизація може відноситися на рахунок "Амортизація патентів".

Приклад. Припустимо, підприємство володіє патентом, вартість якого складає 102.000 дол. США. Термін корисного використання - 17 років. Застосовується метод прямолінійного нарахування амортизації. У бухгалтерському обліку підприємства в кінці кожного року повинен бути зроблений наступний запис:

Дт "Витрати по амортизації патенту"


 
 

Цікаве

Загрузка...