WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

В 1996 р. ПП "Донтехномонтаж" придбало ТОВ "Мантос" за 620.000 грн.0 Основна діяльність підприємств - оптовий збут нафтопродуктів. При цьому, куплене ТОВ "Мантос" могло виступати як дочірнє підприємство з самостійним балансом або його майно могло бути віднесено на баланс підприємства ПП "Донтехномонтаж" (див. табл. 2.9, 2.10).

1). Приклад наведений на основі фактичних облікових даних ПП "Донтехномонтаж" (м. Донецьк) та ТОВ "Мантос" (м. Київ).

Таблиця 2.9 Зведений баланс ПП "Донтехномонтаж" на 1.01.1998р. (грн.)

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби Матеріали Розрахунковий рахунок

400.000 100.000 1.900.000

Статутний фонд

2.400.000

Разом:

2.400.000

Разом:

2.400.000

Таблиця 2.10

Баланс ТОВ "Мантос" на 1.01.1998р. (грн.

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби Матеріали Розрахунковий рахунок

300.000 200.000 90.000

Статутний фонд ; 540.000 Кредиторська заборгованість 50.000

Разом:

590.000

Разом: 590.000

При зарахуванні активів ТОВ "Мантос" на баланс ПП "Донтехномонтаж" були зроблені наступні проводки:

Дебет рахунку 01 "Основні засоби" 300.000 грн. Дебет рахунку 05 "Матеріали" 200.000 грн. Дебет рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" 90.000 грн. Дебет рахунку 04 " Нематеріальні активи " 80.000 грн. Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" 620.000 грн. Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними

дебіторами і кредиторами" 50.000 грн.

Баланс ПП "Донтехномонтаж" на 1.02.1998р. (після придбання ТОВ "Мантос") виглядає наступним чином (див. табл. 2.11).

Таблиця 2.11

Баланс ПП "Донтехномонтаж" на 1.02.1998р. (грн.)

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби

700.000

Статутний фонд

2.400.000

Матеріали

300.000

Кредиторська

Розрахунковий рахунок

1.370.000

заборгованість

50.000

Нематеріальні активи

80.000

Разом:

2.450.000

Разом:

2.450.000

Якщо б ТОВ "Мантос" після купівлі його ПП "Донтехномонтаж" буде мати самостійний баланс, то бухгалтерські проводки в обліку ПП "Донтехномонтаж" в цьому випадку будуть виглядати таким чином:

Дебет рахунку 58 "Фінансові вкладення" Дебет рахунку 04 " Нематеріальні активи " Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок"

540.000 грн. 80.000 грн. 620.000 грн.

Таблиця 2.12

Баланс ПП "Донтехномонтаж" на 1.02.1998р. (грн.)

АКТИВ

ПАСИВ

Основні засоби

400.000

Статутний фонд

2.400.000

Матеріали

100.000

Розрахунковий рахунок

1.280.000

Фінансові вкладення

540.000

Нематеріальні активи

80.000

Разом:

2.400.000

Разом:

2.400.000

Баланс ТОВ "Мантос" після його покупки, залишиться тим же. У міжнародній практиці ділова репутація підприємства ТОВ "Мантос" відбивається тільки при складанні консолідованого балансу.

Таблиця 2.13 Консолідований баланс ПП "Донтехномонтаж" і ТОВ "Мантос" на 1.02.1998р. (грн.)

СТАТТЯ

ПП "Донтех

ТОВ

Консолідований

номонтаж"

"Мантос"

баланс

АКТИВ

Основні засоби

400.000

300.000

700.000

Матеріали

100.000

200.000

300.000

Розрахунковий рахунок

1.280.000

90.000

1.370.000

Фінансові вкладення

620.000

-

-

Нематеріальні активи

-

-

80.000

Разом:

2.400.000

590.000

2.450.000

ПАСИВ

Статутний фонд

2.400.000

540.000

2.400.000

Кредитори

50.000

50.000

Разом:

2.400.000

590.000

2.450.000

Вважаємо, що назріла нагальна необхідність законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з обліком і відображенням у звітності нематеріальних активів в результаті злиття (поглинання) підприємств.

Розгляд питань, пов'язаних з оцінкою нематеріальних активів і бухгалтерським обліком їх надходження на підприємства, буде неповним без аналізу сучасної господарської практики в частині операцій по приватизації і оренді майна державних підприємств.

При приватизації державних підприємств актуальною проблемою є відображення в обліку операцій перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство. При цьому, в результаті уточнення вартості активів на етапі складання передавапьного балансу, можлива ситуація, при якій розрахункова сума прибутковості підприємства в майбутньому, визначена відповідно до Положення про визначення вартості об'єктів приватизації, з урахуванням їх потенційної прибутковості, затвердженого Наказом

ФДМ, Мінекономіки. Мінфіну, Мінстат. України від 27.02.97р. №216/40/30/63. буде перевищувати вартість цілісного майнового комплексу. Дана різниця класифікується як ділова репутація і відбивається в бухгалтерському обліку підприємства таким чином [83, п.4.5.]:

Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" Кредит рахунку 85 "Статутний фонд"

Оплата покупцями придбаних об'єктів приватизації може проводитися з відстрочкою платежу. При цьому, не оплачена приватизаційними майновими сертифікатами частина ціни реалізації об'єктів приватизації, оцінка яких була проведена без урахування індексації основних фондів, і сума індексації відбиваються по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Індексація майна, не оплачена сертифікатами" в кореспонденції з рахунком 85, субрахунок "Визначений статутний фонд (акції фонду приватизації).

Акціонерні підприємства, створені в процесі приватизації, розмір статутного фонду яких був визначений без урахування індексації основних фондів, і частина акцій яких знаходилася у державній власності, повинні збільшити статутний фонд відповідно до коефіцієнту індексації 35. згідно з Указом Президента України "Про індексацію номінальної вартості приватизаційних майнових сертифікатів". Якщо при цьому сума індексації основних засобів і дооцінки товарно-матеріальних цінностей на дату реєстрації змін величини статутного фонду менше визначеної, згідно з вказаним коефіцієнтом величини статутного фонду, то така різниця відбивається по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи", вид активу "Індексація статутного фонду", без нарахування зносу по таких активах. Надалі вартість таких нематеріальних активів списується тільки в кореспонденції з субрахунками, на які зараховується індексація балансової вартості основних засобів і дооцінка товарно-матеріальних цінностей.

При зарахуванні приватизованого майна на баланс іншого підприємства (покупця), у разі придбання по ціні, що перевищує величину

уточненого статутного фонду, сума перевищення відбивається по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Різниця між купованою і оцінною вартістю майна", і кредиту рахунків обліку грошових коштів.

У разі оренди нематеріальних активів, що належать державному підприємству, вони прибуткуються по вартості оцінки по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи", субрахунок "Орендовані нематеріальні активи" і по кредиту рахунку 02, субрахунок "Знос орендованих нематеріальних активів" в сумі їх зносу і кредиту рахунку 88 "Фонди спеціального призначення", субрахунок "Фонд орендованих основних засобів" в розмірі їх залишкової вартості.


 
 

Цікаве

Загрузка...