WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

суму, досить часто абсолютно ірраціональні і ніколи не виникли б, якби насправді покупець не знав, що продавець купував це за таку суму.

Ознайомившись з основними методами оцінки нематеріальних активів за рубежем, розглянемо діючий в Україні порядок оцінки даного виду активів. Передусім, зазначимо, що необхідність у формуванні єдиної методики оцінки зумовлена приватизацією державного майна і регулюється "Порядком експертної оцінки нематеріальних активів", прийнятим спільним рішенням Фонду державного майна і Державного комітету з питань науки і техніки. Оцінка нематеріальних активів виробляється v відношенні всіх об'єктів приватизації, незалежно від області господарювання, до якої вони відносяться, у випадку, коли на їх основі створюються акціонерні товариства. Рішення про експертну оцінку приймає комісія з приватизації (корпоратизації). Оцінці підлягають тільки ті нематеріальні активи, які не відображені в балансі підприємства.

Українське законодавство дозволяє використовувати фактично тільки наступні види оцінки нематеріальних активів, а саме:

1. "Шляхом визначення сучасної вартості відтворення відносно нематеріальних активів, які не узяті на облік в результаті проведеної інвентаризації на дату приватизації." І далі: "Експертна оцінка виявлених при інвентаризації нематеріальних активів при прийнятті їх на облік. ... а також майно державних підприємств і організацій, яке передається в оренду. здійснюється комісією з інвентаризації об'єкта приватизації відповідно до їх сучасної вартості відтворення" [74]. Інакше кажучії, вітчизняне законодавство пропонує використати метод оцінки нематеріальних активів виходячи з їх відновленої вартості, метод, який в Західніи Європі. США і в переважній більшості зарубіжних країн, практично ніколи не використовується. При цьому, деякі економісти прямо вказують на недоцільність і неефективність застосування такого методу. [63. 37].

2. "Шляхом капіталізації прибутку для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, не відображених в бухгалтерському балансі на дату

приватизації" [74]. При цьому, розрахунок повинен проводитися по наступній формулі:

Вна = Пп / Ск - Вб

(2.9)

де Вна - вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, млн.грн.;

Пп - балансовий прибуток об'єкта приватизації після обчислення податку на прибуток за перше півріччя 1995 року з урахуванням щомісячної індексації, млн.грн.;

Ск - ставка капіталізації, яка дорівнює 0.12;

Вб - вартість цілісного майнового комплексу, що визначається по балансу, складеному на дату приватизації, млн.грн. Обліку підлягає тільки позитивне значення Вна.

Щомісячна індексація балансового прибутку об'єкта приватизації за перше півріччя 1995 року проводиться за формулою:

Пп = П1хК1+ П2хК2 + ПЗхКЗ + П4хК4 + П5хК5 + ПбхКб (2.10)

де ПІ - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за січень 1995 року;

П2 - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за лютий 1995 року;

ПЗ - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за березень 1995 року;

П4 - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за квітень 1995 року;

П:> - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за травень 1995 року;

П6 - балансовий прибуток, за вирахуванням податку на прибуток за червень 1995 року:

К1 - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до січня 1995 року;

К2 - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до лютого 1995 року;

КЗ - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до березня 1995 року:

К4 - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до квітня 1995 року;

К5 - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до травня 1995 року;

К6 - вироблення індексів інфляції за період від дати приватизації до червня 1995 року.

3. Шляхом поєднання двох способів " [74].

У порівнянні з першим методом оцінки нематеріальних активів, використання другого методу представляється більш ефективним, однак і він залишає відкритими ряд запитань: на якій основі ставка капіталізації була визначена на рівні 0,12? Якщо у авторів даної методики дійсно існує об'єктивно обгрунтований спосіб її розрахунку, то доцільно були б його вказати?! Чим керувалися автори, законодавче обмежуючи період розрахунку балансового прибутку об'єктів приватизації червнем 1995р.? Невже вони вважали, що приватизація в Україні буде завершена до червня 1995р.? І найбільш головне питання - навіщо треба в котрий раз "винаходити велосипед", якщо все. що необхідно зробити, так просто використовувати існуючі, перевірені часом, зарубіжні методики оцінки, адже нематеріальні активи являються категорією економічною, а не політичною? ...

Розглядаючи методику оцінки нематеріальних активів і ділової репутації фірми зокрема, на закінчення хотілося б відзначити, шо запропонована нами механізм оцінки був апробований та впроваджений на деяких підприємствах нафтопереробної галузі України: ЗАТ "Укртатнафта" (м.

Кременчук), "Укртатнафтасервіс" (м. Кременчук), СП "Кребо" (м. Кременчук), СП "Фрасмо" (м. Кременчук), СП "Фобос" (м. Кременчук) і дав позитивні результати.

Також вважаємо необхідним ще раз підкреслити важливість питання оцінки нематеріальних активів для побудови обліку нематеріальних активів загалом. Однак, доводиться визнати, що в законодавстві України дані питання не набули належного відображення. Хочеться надіятися, що багатий міжнародний досвід, накопичений в цій області, буде застосовуватися і при обліку даного виду нематеріальних активів в Україні.

2.2. Облік операцій з нематеріальними активами

Відносно надходження нематеріальних активів, необхідно зазначити, що підприємства можуть набувати їх таким чином:

1) шляхом купівлі в ході діяльності підприємства;

2) як внесок в статутний фонд;

3) в результаті безкоштовної передачі;

4) шляхом злиття (або поглинання) з іншими підприємствами.

Розглянемо шляхи надходження нематеріальних активів на підприємства більш детально.

Купівля нематеріальних активів в ході діяльності підприємства відбивається по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи" і кредиту рахунків по обліку грошових коштів, розрахунків та ін.

Приклад. ЗАТ "Укртатнафта" придбала 20.10.1997р. патент на винахід за 20.000 грн. Оплата за умовами договору проводилася 5.11.1997р. У обліку даного підприємства проведення цієї операції було відображене таким чином:

1) 20.10.1997р.

Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" 15.625 грн. Дебет рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" 4.375.5 грн. Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами" 20.000 грн.

2) 5.11.1997р.

Дебет рахунку 76 "Розрахунки з різними

дебіторами і кредиторами" 20.000 грн. Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" 20.000 грн.

Нематеріальні активи, що вносяться як внески до статутного фонду, відбиваються в обліку по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи" і кредиту рахунку 85 "Статутний фонд".

Приклад. Згідно із установчими документами ТОВ "Ормі. Лтд." (м. Київ), один з його учасників повинен внести, як вклад в статутний фонд, авторські права на технічну літератур) в сумі 1.000 грн. Однак до моменту реєстрації підприємства необхідні документи, підтверджуючі ці права, подані не були. Внесок іншого учасника являє собою сукупність організаційних затрат, понесених ним у зв'язку з створенням підприємства, в розмірі 300 грн. Правління підприємства вирішило визнати витрати в розмірі 50 грн. діловими і компенсувати їх учаснику. У обліку підприємства повинні бути зроблені слідуючі записи:

1) Дебет рахунку 75 "Розрахунки з учасниками" 1000 грн. Кредит рахунку 85 "Статутний фонд" 1000 грн.

2) Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" 300 грн. Кредит рахунку 85 "Статутний фонд" 300 грн.

3) Дебет рахунку 31 "Витрати майбутніх періодів" 50 грн.

Кредит рахунку 75 "Розрахунки з учасниками" 50 грн. 41 Дебет рахунку 75 "Розрахунки з учасниками" 50 грн.

Кредит рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" 50 грн.

При безкоштовній передачі нематеріальні активи повинні бути оцінені експертним шляхом. Оприбуткування таких нематеріальних активів

відбивається по дебету рахунку 04 "Нематеріальні активи" в кореспонденції з субрахунком "Фонд безоплатно одержаного майна" рахунку 88 "Фонди спеціального призначення".

Приклад. В 1993 р. іноземний учасник безкоштовно передав СП "Кребо" (м. Кременчук) право на винахід. Відповідно до проведеної оцінки вартість цього права була визначена в розмірі 89.000 грн. У цьому випадку в обліку СП необхідно зробити наступний запис:

Дебет рахунку 04 "Нематеріальні активи" 89.000 грн.

Кредит рахунку 88 "Фонди спеціального призначення",

субрахунок ""Фонд безоплатно одержаного майна" " 89.000 грн.

Особливу складність представляє відображення в бухгалтерському обліку окремих видів нематеріальних активів, які поступили в результаті злиття (поглинання) підприємств. Основна причина цього заключається у відсутності в українському законодавстві, що регламентує порядок ведення бухгалтерського обліку, нормативної бази для відображення таких операцій відповідно до міжнародних стандартів.


 
 

Цікаве

Загрузка...