WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Облiк і аудит нематеріальних активів - Дипломна робота

Звичайно, відмінності між поточною ринковою ціною і балансовою вартістю мають місце відносно довгострокових активів, хоч істотна різниця може виникати і при оцінці поточних активів. Як видно з аудиторського звіту, різниця в ціні виробничих запасів склала 88.000 грн. (122.000 -42.000). Вона могла виникнути з цілого ряду причин, найбільш ймовірною з яких була оцінка виробничих запасів за методом останніх надходжень (ІЛРО) протягом багатьох років; постійний ріст цін. Причиною зміни ціни основних засобів скоріше за все є інфляційні процеси.

Після визначення поточної ринкової ціни активів ТОВ "Ормі, Лтд." його продажна ціна була визначена в розмірі 400.000 грн. ПП "Інтерпромагро" погодилося сплатити вказану суму, хоч ринкова ціна чистих активів була на 50.000 грн. менше. Ця різниця повинна розглядатися як вартість ділової репутації ТОВ "Ормі, Лтд." і в зарубіжній економічній літературі вона визначається як "перевищення купівельної ціни активів, що придбаваються, над їх поточною ринковою ціною" [120. 8есгіоп 1580, раг.4

(Ь)].

Даний метод оцінки є найбільш поширеним, оскільки він передбачає, що вартість ділової репутації перекриває вартість всіх інших відчутних і невідчутних активів, які не можуть бути відповідним образом оцінені. Схематично цей метод оцінки ділової репутації фірми представлений в табл. 2.4 (виходячи, з даних нашого прикладу).

Розглянемо тепер суть другого методу оцінки ділової репутації фірми. При використанні даного методу, як вже відзначалося, за основу береться перевищення норми прибутку компанії, що придбавається. над середньога-лузевою нормою прибутку. Якщо таке перевищення має місце, значить, компанія, що купується, володіє нематеріальними активами, які є причиною цієї різниці. Багато які економісти вважають цей метод оцінки більш логічним і ефективним.

Таблиця 2.4

Визначення ділової репутації ТОВ "Ормі, Лтд." (Перший метод оцінки, грн.)

Вид активу

Вартість

Основні засоби Виробничі запаси Розрахунки з дебіторами Розрахунковий рахунок Патенти Розрахунки з кредиторами

205.000 122.000 35.000 25.000 18.000 (55.000)

Поточна ринкова ціна реальних активів Вартість ділової репутації фірми

350.000 50.000

Продажна ціна

400.000

При використанні цього підходу необхідно визначитися відносно слідуючих питань:

1) методика розрахунку середньогалузевої норми прибутку;

2) як можна визначити розмір майбутнього прибутку;

3) яка процентна ставка буде застосовуватися при капіталізації надмірного прибутку;

4) як визначити період отримання надмірного прибутку;

Методика розрахунку середньогалузевої норми прибутку загалом не викликає розбіжностей. Проблему економісти звичайно бачать лише в тому, що в основі цієї норми прибутку лежить первинна вартість активів компаній, а не їх реальна ринкова ціна.

Припустимо, середня норма прибутку по галузі, в яку входить ТОВ "Ормі, Лтд.", складає 15%.

Таблиця 2.5

Розрахунок середньої норми прибутку по галузі

Поточна ринкова вартість реальних активів компанії 350.000 грн.

ТОВ "Ормі. Лтд."

Середня норма прибутку 15%

Середній прибуток 52.500

Відправною точкою для розв'язання питання про розмір майбутнього прибутку фірми є аналіз її прибутку в минулому. Звичайно для розрахунку беруться дані за останні 3-6 років [109]. Розмір прибутку підприємства "Ормі, Лтд." за останні 5 років був слідуючим (див. табл.2.6).

Таким чином, середній прибуток за останні 5 років склав 75.000 грн. (375.000 : 5). Норма прибутку складе близько 21.4% (75.000 : 350.000). виходячи з поточної ринкової вартості активів без урахування ділової репутації. Тепер необхідно вирішити, чи відображає отримана величина середнього прибутку в минулому розмір прибутку в майбутньому.

Таблиця 2.6 Розмір прибутку підприємства "Ормі, Лтд." (грн.) 1)

Рік

Розмір прибутку

1992 р.

60.000

1993 р.

55.000

1994 р.

110.000 2

1995 р.

70.000

1996 р.

80.00

Разом:

375.000

1). Розрахунок проведений на основі фактичних облікових даних ТОВ "Ормі, Лтд." (М.Київ).

2). Включаючи додатковий прибуток в розмірі 25.000 грн.

У міжнародній практиці при здійсненні подібних угод покупець звичайно старається перерахувати розмір можливого прибутку в майбутньому на основі облікових методик, що використовуються на його підприємстві. ПП "Інтерпромагро" використовує в обліку метод оцінки за першими надходженнями (ПРО), в той час як підприємство "Ормі, Лтд." - метод оцінки за останніми надходженнями (1ЛРО). Використання останнього методу оцінки виробничих запасів зменшує прибуток ТОВ "Ормі, Лтд." на 2.000 грн. щорічно. ТОВ "Ормі, Лтд." в своєму обліку використало метод прискореної амортизації, тоді як ПП "Інтерпромагро" дотримується прямолінійного нарахування амортизації. У результаті, прибуток підприємства "Ормі, Лтд." був занижений на 3.000 грн. Також при оцінці розмірів майбутнього прибутку повинні братися до уваги нові активи, відображені в звіті аудиторської фірми. Наприклад, необхідно врахувати амортизацію патенту -1.000 грн. за рік (при терміні служби в 18 років). Дчя того, щоб прогнозна оцінка була більш реальною, представляється необхідним не враховувати додатковий прибуток за 1994 рік в розмірі 25.000 грн.

З урахуванням вищевикладених факторів прогнозний аналіз представлений в табл.2.7.

Таким чином, перевищення норми прибутку складе 21.500 грн. (74.000 - 350.000 * 15% = 21.500 грн.). Тепер можемо розрахувати величину ділової репутації ТОВ "Ормі, Лтд.", розділивши знайдене перевищення норми прибутку підприємства над середньогалузевою нормою прибутку на значення середньогалузевої норми прибутку:

21.500 : 15% = 143.333,3 грн.

Такий же результат вийде, якщо розділити величину середньорічного чистого прибутку на показник середньогалузевої норми прибутку, а потім відняти ринкову вартість чистих активів:

74.000 : 15% - 350.000 = 143.333,3 грн.

Таблиця 2.7

Прогнозний аналіз прибутку ТОВ "Ормі, Лтд." (грн.)

Показник

Значення

Сумарний прибуток підприємства "Ормі, Лтд." за останні 5 років за його оцінкою 3 урахуванням: - використання методу РІРО - застосування методу прямолінійного нарахування амортизації

375.000

10.000 15.000

За вирахуванням: - додаткового прибутку за 1994р. - амортизації патенту при прямолінійному методі її нарахування Сумарний прибуток ТОВ "Ормі, Лтд." за останні 5 років з урахуванням корегувань Середній прибуток (370.000 : 5)

400.000 25.000 5.000

370.000 74.000

Тобто, за період діяльності на підприємстві ТОВ "Ормі, Лтд." вартість створених нематеріальних активів у вигляді ділової репутації становить 143.333,3 грн.

До числа інших методів оцінки ділової репутації фірми відносять метод "кількості років". Відповідно до нього знайдене перевищення норми прибутку (в абсолютному численні) помножують на передбачувану кількість років її отримання. Використання цього методу дає лише приблизну оцінку ділової репутації фірми і єдина його перевага - простота розрахунку.

Інший метод оцінки ділової репутації засновується на аналізі схожих угод. Його інколи називають "методом аналогій". Так, припустимо, якщо підприємство "А", що належить тій же галузі, що і підприємство "Б" (загалом схоже з ним), було деякий час назад куплено по ціні, яка в 5 разів

перевищує його середньорічний прибуток (50.000 грн.), тобто за 250.000 грн., отже, підприємство "Б", що має середньорічний прибуток в розмірі 80.000 грн., буде коштувати 400.000 грн. Достоїнством даного методу є також простота розрахунку, однак він може бути використаний лише в обмеженому числі випадків.

Деякі економісти за рубежем при оцінці ділової репутації фірми використовують метод "потоку готівки", тобто різниці між всіма готівковими надходженнями і платежами компанії [111]. У основі цього методу лежить прогнозна величина надходжень готівки протягом якого небудь тривалого періоду часу (10 - 20 років). Для проведення необхідного розрахунку звичайно враховують максимально можливу кількість факторів, як то: вид продукції, що випускається, рівень цін на її. обсяг витрат в безготівковій формі, розмір податків, що сплачуються, витрати на придбання різних видів активів, вплив інфляції і пр. Потім визначається обсяг готівки, що отримується фірмою в даний час. Знаючи усі необхідні початкові дані для розрахунку, проводять безпосередню оцінку ділової репутації фірми. Розглянемо дану методику розрахунку на конкретному прикладі.


 
 

Цікаве

Загрузка...