WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

 • встановлення непродуктивних витрат і витрат у виробництві з метою попередження їх виникнення;

 • зведення затрат по місцях їх виникнення ї в цілому по підприємстві;

 • правильне розмежування затрат між незавершеним виробництвом і готовою продукцією.

 • своєчасне і точне визначення і віднесення фактичних витрат, пов'язаних з виробництвом продукції;

 • вірогідне відображення і визначення фактичної собівартості виготовленої продукції;

  На кінець можна сказати, що одним з основних завдань обліку витрат на виробництво є визначення фактичної суми витрат на виробництво по елементах і статтях затрат та здійснення контролю за виконанням плану по зниженню собівартості. Для цього потрібно своєчасний і точний облік цих виробничих затрат, який забезпечував би правильне віднесення їх на відповідні види виробів. Інвентарний поточний облік витрат по місцях виникнення затрат, повсякденне виявлення відхилень від встановлених норм, причин і винуватців цих відхилень, повинен задовольняти вимоги оперативного управління виробництвом.

 • Особливості формування собівартості продукції.

  Відкрите акціонерне товариство "Ватра" - комплекс механізованих і автоматизованих виробництв, які забезпечують вагому кількість випущених світильників для промислових та побутових приміщень.

  Основною продукцією ВАТ "Ватра" - є широка гама світильних приладів для освітлення промислових будівель, шахт, об'єктів, а також спортивних та культурно-масових заходів, вулиці міст, сіл, адміністративних і теплових приміщень.

  На сьогоднішній день ВАТ "Ватра" виробляє більше 70 різновидів промислових, або культурно-побутових світильників, майже 100 типорозмірів пускорегулюючих апаратів.

  Основні мотиви ВАТ "Ватра"- одержання прибутку. Станом на 2001 рік він складав 2670 тис. Грн. Ця мета досягається лише тоді, коли продукція, яку виробляє ВАТ "Ватра", буде повністю задовольняти потреби юридичних і фізичних осіб за якісними характеристиками. Дане підприємство, не зважаючи на глибоку економічну кризу охопило всі сфери діяльності в Україні, зберегло обсяги виробництва в порівнянні з 1999 р. на 100,1% (таблиця 1.1.)

  Щоб досягти високих доходів спеціалісти "Ватри" домоглися високого дизайну продукції, знижуючи енергозатрати, трудомісткість, значно розвинули служби маркетингу.

  Таблиця 1.1.

  Результати виробничої діяльності на ВАТ "Ватра" за 1999р.

  Показники

  2001р.

  2000р.

  В % 99

  1.Обсяг виробництва

  а) у порівняльних цінах

  35832

  35474

  100,1

  2. Прибуток

  2670

  2320

  115

  3.Собівартість продукції

  33162

  33154

  100,0

  Процес виробництва на ВАТ "Ватра" включає в себе виготовлення окремих виробів, наступну їх обробку, збір у вузли, готові вироби. Складність виробничого процесу визначається кількістю виготовлених виробів, деталей, вузлів, вимагає точності їх виготовлення, розбіжностями і номенклатурою використаних матеріалів, рівнем і характером спеціалізації цехів, всього заваду.

  Технологічний процес на ВАТ "Ватра" ділиться на окремі стадії: заготівельну, обробну і збиральну. На заготівельній стадії метал проходить обробку, його розрізають на заготовки і передають на теплу, холодну штампування. На цій стадії в ливарних цехах отримують різні відливки деталей. Всі відливки через склад заготовок, або з цеху виготовлення передаються на наступну обробку.

  На обробній стадії заготовки підлягають механічній, термічній і гальванічній обробці, де в результаті чого отримують готові деталі. Після обробки деталі надходять на комплектуючі склади готових виробів. Звідси вони поступають на збір вузлів, деталей, всіх світильників. Після кожної стадії, крім останньої, отримують напівфабрикати (заготовки і готові деталі), які необхідні підприємству.

  При цьому, поряд з обчисленням собівартості готових виробів виникає необхідність враховувати затрати і проводити калькуляцію собівартості окремих напівфабрикатів даного виробництва.

  На побудову виробничого обліку і порядку нарахування фактичної собівартості готової продукції, впливає використання деталей і вузлів у виробах. В залежності від використання всі деталі і вузли, з яких збирають світильники, можуть поділятися на оригінальні, які використовуються для одного виробу і загальні, або уніфіковані, які використовуються при збиранні декількох видів продукції.

  Затрати на оригінальних деталях можуть відноситися в момент їх виникнення на конкретний вид продукції. По загальних деталях і вузлах заздалегідь відомо їх подальше використання. При цьому витрати обліковуються окремо і калькулюють їх собівартість. Потім проходить списання вартості цих деталей і вузлів на ті вироби, в склад яких вони ввійшли.

  ВАТ "Ватра" характеризується довгим виробничим циклом, де проміжок часу від моменту запуску матеріалів у виробництво і здавання готової продукції на склад вираховується місяцями. Для нормальної і ритмічної роботи необхідно мати постійні виробничі переділи у вигляді незакінченої обробки деталей і напівфабрикатів з різними ступенями готовності, це призводить до необхідності групувати затрати за місяць і розподіляти між готовою продукцією і залишками незавершеного виробництва.

  Для ВАТ "Ватра" характерне індивідуальне виробництво, в якому виготовляються одиночні екземпляри виробів. Для даного типу випущеної продукції при малому обсязі випуску окремих виробів, велика довгота виробничого циклу, яка призводить до росту незавершеного виробництва.

  Норми витрат розробляються менш точно. Також на ВАТ "Ватра" цехи спеціалізуються по технологічному принципу. При технологічній спеціалізації організовуються цехи: заготівельні (лиття, пресування), обробні (механічні, термічні, гальванічні, збиральні).

  Для виготовлення світильників потрібні різні матеріали: метал, лаки, фарби та інші. Передача деталей та заготовок на наступну стадію обробки може проходити безпосередньо з цеху в цех, або через міжцехові склади напівфабрикатів.

  Особливості технології організації виробництва на "Ватрі" визначається необхідністю групування затрат: за місцем їх виникнення –цехами, відділами, по видах продукції, замовленнях, по калькуляційних статтях витрат, економічних елементах затрат.

  Важливого значення для організації виробництва набуває структура апарату управління підприємством.

  На ВАТ "Ватра" вищим управлінським органом є загальні збори акціонерів, ревізійна комісія і правління призначається загальними зборами .

  Виробнича структура ВАТ "Ватра" включає в себе виробничі підрозділи, їх спеціалізацію та розміщення залежить від розміру підприємства, складності випуску продукції. Структура і кількість апарату управління цехом також визначається масштабами та характером виробництва.

  Основою формування структури "Ватри" є виробничий процес. Він являє собою сукупність основних і допоміжних операцій. Важливою структурною одиницею є виробничі заводи-підрозділи, які виконують визначну частину виробничого процесу (основного, допоміжного).

  За характером своєї діяльності всі заводи ВАТ "Ватра" поділяються на основні і допоміжні.

  Допоміжні заводи підготовлюють продукцію, характерну для даного підприємства.

  Основні заводи випускають продукцію з використання напівфабрикатів виготовлених в допоміжних заводах. В свою чергу, основні заводи поділяються на завод "Ватра-металопласт", завод "Ватра-світлоприлад", завод "Ватра-посвіт", завод "Ватра-аппарат".

  Завод "Ватра-металопласт" – здійснює відливку деталей з металу, пластмаси, механічну обробку, обробка і підготовка деталей до покриття для виробів культпобуту і світлотехніки. Деталі заводу "Металопласт" поступають на завод "Ватра-світлоприлад" і завод "Ватра-посвіт", які виробляють вироби культпобуту і промислового призначення. Завод "Ватра-світлоприлад" включає в себе заготівельне і складальне виробництво, штампування, зварювання, механічну обробку деталей, їх покриття, складання світильників. Завод "Ватра-посвіт" включає дільницю обробки скла, покриття і складання виробів культурно-побутового призначення.

  Отримані деталі від заводу "Ватра-металопласт" поступають на дільницю гальванопокриття, де їх покривають під нікель, цинк і мідь, лакують, шліфують, фарбують. Готові вироби відправляють на склад готової продукції.

  Останнім самостійним підрозділом є завод "Ватра-аппарат", який займається випуском пуско-регулюючих апаратів різної потужності. Також важливе значення займають допоміжні заводи. Серед них завод "Ватра-техмаш"; підприємство "Ватра-техсервіс" транспортний відділ, складальне господарство. Завод "Ватра-техмаш" здійснює проектування, виготовлення, оснащення інструменту, спеціального технічного обладнання.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...