WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Продовження таблиці 3.4.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

легована сталь 401200/20

69

0-141

9-73

76,0

0-14

10-6

+0,87

+7

0-99

-

+0,53

Тонко-листова

15,2

0-511

7-77

15,34

0-55

85

+0,73

+0,12

+0-37

+0,0039

-

Всього сировини

-

-

-

-

-

-

+1,28

-

10,90

0,036

-0,38

В процесі аналізу вивчається кількість норм витрат матеріальних ресурсів, виявляються зміни норм, відхилення від норм і причини їх виникнення. Для виявлення причин відхилення від норм при нормативному методі обліку затрат складають відомість відхилення від норми (таблиця 3.5.) по всіх видах продукції в розділі структурних підрозділів (бригад, дільниць, цехів). Із таблиці 3.5. випливає, що перевитрачання сировини і матеріалів в собівартості виробу і товарного випуску під впливом факторів норм виник у зв΄язку з недостачею в організації матеріально-технічного забезпечення, невиконання плану поставок, низькою трудовою і технічною дисципліною.

Таблиця 3.5.

Відомість відхилень від норм і причини їх виникнення в цілому по ВАТ "Ватра"

Причина

Сировина і матеріали неодержання

виробу

На товарний підрахунок

Поступлення матеріалів з підвищеними допусками

+0,10

=0,6

Заміна матеріалів по виду

+0,12

+0,5

Технічна несправність обладнання

+0,6

+0,2

Заміна питомої ваги поставок

+0,24

+1,0

Порушення технічного процесу

+0,09

+0,3

Із таблиці видно, що в собівартості продукції допущені перевитрати по сировині і матеріалах на 1,28 і в тому числі по всім видам сталі 4,75.

Вартість поворотних відходів вираховується із затрат сировини і матеріалів, при цьому на перший погляд виглядає, що чим більше поворотних відходів, тим нижча собівартість продукції. У практиці матеріальні затрати часто аналізуються з урахуванням відходів (таблиця 3.6.).

Таблиця 3.6.

Аналіз матеріальних затрат з урахуванням відходів на ВАТ "Ватра" 2001р.

рядка

показники

За планом

За фактом

Відхилення

1

2

3

4

5

1

Затрати сировини й фактичних матеріалів на фактичний обсяг

24275,4

24232,6

-42,8

2

Зворотні відходи

а) по ціні сировини

2,718

2,714

-3,95

б) по ціні можливого використання

9,6

10

+0,4

3

Втрати від зворотних відходів

4

а) у тис. грн.(2а-3б)

2708,4

2704

-4,4

б) у % до матеріальних затрат (3а /1)*100

11,16

11,15

-0,1

Планові показники у рядку 2 (таблиці 3.6.) визначають, виходячи із середнього обсягу зворотних відходів, встановлених на підприємстві (11,2):

24275,4*11,2/100=2718,8.

Як показав аналіз, втрати від зворотних відходів зменшились як сумою (4,4 тис.грн), так і в процентах (0,1) до матеріальних затрат. На підставі наведених даних (таблиця 3.7.) можна визначити, скільки недодано продукції внаслідок того, що підприємство допустило надпланові зворотні відходи.

Таблиця 3.7.

Аналіз впливу надпланових відходів сировини та матеріалів на обсяг продукції ВАТ "Ватра" за 2001р.

Стаття витрат

Фактично випущена товарна продукція

За плановою собівартістю

За фактичною собівартістю

1.Сировина і матеріали

24275,4

24232,6

2.Зворотні відходи (відраховуються)

9,6

10

Розрахунки робимо за наступною схемою:

1.Знаходимо надпланові відходи сировини до цілого використання їх 10-

9.5=0.5.

2.Визначаємо, у скільки разів первинна сировина дорожча за відходи:

520:52=10 тис.грн.

3.Обчислюємо вартість надпланових відходів за ціною сировини:

0,4*10=4 тис.грн.

А насправді зверхплановий ріст поворотних відходів, коли він пов'язаний зі зміною цін і реалізацією, свідчить про погіршення використання сировини, матеріалів і інших матеріальних цінностей, а їх зменшення є резервами зниження собівартості продукції.

 • Аналіз витрат на оплату праці.

  У більшості галузей промисловості витрати на оплату праці мають меншу питому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні витрати, проте загальновідомо, що одним з найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності порівняно із середньою оплатою праці.

  Тому аналізові затрат на оплату праці на будь якому підприємстві слід приділяти першочергову увагу.

  Мета аналізу витрат на оплату праці – визначити:[57,с.119]

  • обґрунтованість розрахунку й розподілу кварталами планового фонду оплати праці;

  • використання об'єднанням цього фонду;

  • фактори, які призвели до відхилення фонду оплати праці від нормативу виплат, враховуючи використання плану за обсягом продукції та чисельність працівників;

  • співвідношення темпів зростання продуктивності праці та середньої виплати праці, його вплив на собівартість продукції;

  • вплив фонду оплати праці відхилень від лімітів чисельності працівників, перевищення посадових окладів, не продуктивних виплат;

  • резерви зниження собівартості продукції внаслідок економії фонду оплати праці.

  Прямі трудові затрати у складі собівартості відображаються за такими статтями, як основна і додаткова заробітна плата виробничого персоналу, а також відрахування на соціальні страхування. Аналіз починають загальною їх оцінкою, за якою порівнюють планові та фактичні суми, виявляти відхилення (таблиця 3.8.).

  Джерелом аналізу служать показники плану і звітності по формі №1-у, дані бухгалтерського обліку заробітної плати і затрати на виробництво.

  Таблиця 3.8.

  Загальна оцінка матеріальних затрат на ВАТ "Ватра" за 2001р.

  Показники

  За планом (тис. грн..)

  За фактом (тис. грн.)

  Відхилення

  1. Основна заробітна плата виробничого персоналу

  1046,6

  1037,5

  -9,1

  2.Додоаткова заробітна плата виробничого персоналу

  193,0

  191,8

  -1,2

  3.Відрахування на соціальні доходи

  639,6

  636,9

  -1,7

  4.Усього прямих трудових витрат

  -1879,2

  1860,2

  -13,0

  5.Повна собівартість товарної продукції

  39890,2

  39881,4

  -8,8

  6.Обсяг повної продукції

  53495,0

  53544,0

  +49,0

  Як показують дані таблиці, фактичні трудові затрати були нижчі від планових на 13 тис. грн. за рахунок зниження всіх їх видів. Хоча за такими, в цілому позитивними відхиленнями, можуть бути приховані негативні. Для їх виявлення, забезпечення більш об'єктивної оцінки собівартості, доцільно визначити міру впливу на трудові затрати таких факторів, як зміна обсягу і структури продукції, а також рівня самих затрат.


 •  
   

  Цікаве

  Загрузка...