WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Облiк прямих витрат на виробництво - Дипломна робота

Зміна питомих витрат сировини й матеріалів може відбуватися під впливом причин двох видів:

а) пов'язаних з використанням плану технічного розвитку в заводах, спрямованих на зниження норм витрачання;

б) зумовленими різними відхиленнями від поточних норм витрачання.

До заходів, спрямованих на зменшення норм витрачання належать:

а) удосконалення конструкції виробів для зменшення матеріаломісткості;

б) удосконалення технології ;

в) заміна дорогих матеріалів дешевими;

г) централізація заготівельних операцій і застосування для цього економіко-математичних методів.

Щоб у процесі аналізу можна було дослідити відхилення в матеріальних затратах, потрібно облік виробничих затрат на підприємстві вести за нормативними методами. Джерелами аналізу матеріальних затрат є форми звітності №5 Ж/О 10-с і на основі них складають таблицю 3.1.

Наведені дані показують, що фактичні матеріальні витрати були нижчими від планових на 28,7 тис. грн. за рахунок зниження витрат по всіх їх видах. Однак, за такими позитивними відхиленнями можуть бути приховані негативні сторони.

Таблиця 3.1.

Загальна оцінка матеріальних затрат на ВАТ "Ватра" за 2001р.

Показники

За планом

За фактом

Відхилення

1. Основні і додаткові матеріали за мінімум повернутих відходів

21498,9

21473,8

- 25,1

2. Паливо та енергія на технологічні цілі

153,9

150,7

- 3,2

3.Транспортно-заготівельні витрати

876,9

876,5

- 0,4

4. Усього матеріальних затрат

22529,7

22501,0

- 28,7

5. Обсяг товарної продукції

35569

35474

+ 95

6. Собівартість товарної продукції

33090

33154

- 64

Для виявлення останніх слід оцінити ступінь впливу на матеріальні витрати таких факторів, як зміна структури обсягу товарної продукції і рівня самих витрат. Крім того, слід виявити планові матеріальні витрати, скориговані на фактичний випуск та асортимент товарної продукції за формулою:

Мскпп ф (2)

Де Мп- планові матеріальні витрати;

Сп,Сф- відповідна планова і фактична собівартість продукції.[31,с.138]

У нашому випадку скоригований показник матеріальних затрат становитиме 22573,3 тис.грн.

(22529,7тис.грн / 33090 тис.грн.) * 33154 = 22573,3 тис. грн..

Методика розрахунку впливу названих факторів на матеріальні витрати наведено у таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Вплив факторів на виконання плану матеріальних витрат

на ВАТ "Ватра" у 2001 р.

Матеріальні витрати

Сума тис. грн.

1.За планом

22529,7

2.За планом на фактичний випуск продукції

22441,0

3.За планом на фактичний випуск та асортимент продукції

22521,8

4.Фактично

22501,0

5.Відхилення всього

-28,7

У тому числі за рахунок зміни

а).обсягу продукції (n.2-n.1)

+21,3

б).структури продукції (n.3-n.2)

-29,8

в).рівня матеріальних витрат(n.4-n.3)

-20,8

Дані таблиці свідчать : зниження матеріальних затрат на 28,7 тис грн відбулося за рахунок зміни структури продукції на 29,2 тис. грн. і рівня витрат на 20,8 тис. грн.

Під час аналізу слід встановити причини зміни названих вище факторів. При цьому відхилення матеріальних затрат за рахунок зміни структури продукції оцінюють негативно, а дані про принципи беруть з матеріалів аналізу структури та асортименту продукції. Для встановлення причин зміни рівня витрат розраховують міру впливу на цей показник дотримання норм витрачання матеріалів на зміни вартості одиниці матеріалів. Такий розрахунок раціонально провести за допомогою прийому скоригованого показника за такими видами продукції і матеріалів, за якими мали місце перевитрати (табл. 3.3.)

Таблиця 3.3.

Вплив факторів на рівень матеріальних витрат за 2001 р.

на ВАТ "Ватра"

Матеріали

кількість витрачених матеріалів

вартість одиниці матеріалів

витрати на матеріали

Відхи-лення

(гр 9 – гр 7)

одиниця виміру

за

нормами

фактично

за планом

фактично

Планов. (гр3*5)

факт.

(гр.4*5)

(гр.4*6)

Сталь

кг

4,1

4,2

1,2

1,2

4,92

5,04

5,04

=0,12

Чавун

кг

1,6

1,7

0,8

1,0

1,28

1,36

1,70

+042

сума негативних відхилень

-

-

-

-

-

-

-

-

+0,54

Дані таблиці показують: на одиницю продукції перевитрати становили 0,54 грн.

Якщо це відхилення помножити на кількість фактично випущеної продукції (12,5 тис.шт.), то отримаємо загальну суму перевитрат (0.54грн*12,5 тис.шт.)=675 тис. грн.

Для встановлення причини понаднормативного витрачення матеріалів використовують дані аналізу дотримання норм їх витрачення.

Вартість одиниці матеріалу залежить від зміни цього ціни, транспортно-заготівельних та складських витрат.

Вплив зміни величини витрат в собівартості продукції кожного виду визначається різницею між фактичними та плановими матеріальними затратами за калькуляційними статтями на фактичний випуск продукції.

Відхилення в величині матеріальних затрат в собівартості одиниці продукції кожного виду і всієї продукції здійснюються під впливом двох груп факторів:

  • зміни норм витрат, в тому числі зміни сировини, матеріалів, поворотних відходів, покупних виробів і напівфабрикатів, палива;

  • цін за одиницю кожного виду матеріальних продуктів [38,с.77].

Для розрахунку впливу факторів норм і цін використовуються технології і подетальні специфікації, розшифровки матеріальних затрат по звітних калькуляціях одиниці продукції кожного виду, на основі яких рекомендується складати аналітичну таблицю 3.4. по всіх видах продукції.

Із таблиці видно, що в собівартості продукції допущені перевитрати по сировині і матеріалах на 1,28 і в тому числі по всім видам сталі 4,75.

Вплив зміни норм розраховується різницею між фактичними і плановими витратами по кожному виду матеріальних ресурсів на планову ціну одиниці матеріалу, а вплив зміни норм – різниця між фактичною і плановою ціною одиниці матеріальних ресурсів кожного виду на фактичне їх витрачання. Зміна норми витрат (таблиця 3.4.) викликала ріст затрат на сировину і матеріали на 0,90.

Таблиця 3.4.

Аналіз матеріальних затрат в собівартості ВАТ "Ватра" за 2001 р.

Перелік

По плані

По звіту

Відхилення від плану

кількість кг/шт

ціна грн.

сума грн

кількість

ціна грн

сума грн

всього

Розрахунок

норм. кільк.

на виріб

одн гер.

Поточна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

сталь листова

6,21

0,54

3-38

6,5

0,54

3-54

+0-16

+0,29

+0-16

-

-

сталь 4520

83,2

0,134

11-15

86

0-14

12-04

+0-89

+2,8

+0-37

+0-006

+0-57

сталь 40075

79,0

0,139

10-98

74,0

0-13

9-62

-1-36

-0,5

+0-69

-0,009

-0,67


 
 

Цікаве

Загрузка...